Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Với vị trí cao nhất 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán kì 2 lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 1 000 dài 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết mang lại 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi màu xanh lá cây và 8 viên bi color đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm đường chéo thứ nhất là 9 dm. Độ lâu năm đường chéo cánh thứ hai bằng độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng với hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của nhị số là 50. Số lớn gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + 20 = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhì số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm bố mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào nơi chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc nỗ lực kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây chừ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai người mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi gồm đô lâu năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ dài đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ nhiều năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ trang bị tuổi bé là:

*

Tổng số phần cân nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Độ nhiều năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tất cả 3 viên bi greed color và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến phệ là:

*
*

Câu 4: phiên bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào khu vực chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: cực hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam nghỉ ngơi rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh sống rổ sản phẩm hai. Hỏi ban sơ mỗi rổ có bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số làm thế nào để cho nếu đem mỗi số cộng với 543 thì được số bao gồm 3 chữ số tương tự nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ sản phẩm hai nhiều hơn rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

Số cam sống rổ trước tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ đồ vật hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết cho 2, vừa chia hết mang lại 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia hết mang lại 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều dài
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, thời điểm cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, sót lại là một số loại trung bình. Hỏi lớp có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại trung bình là

*

Số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. đến hình bình hành gồm chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình tất cả số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi tên hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng bên ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích s thửa ruộng. Hỏi buổi chiều ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Conduit Là Gì ? Nghĩa Của Từ Conduit

Số m2 buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tra cứu m cùng n sao cho

*
, m và n theo lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán tốt

*
bao đường. Lần đồ vật hai bán được bằng
*
lần đồ vật nhất. Sau hai lần phân phối bao đường còn lại 12kg. Hỏi ban đầu bao đường gồm bao nhiêu kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):