Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm học 2021 - 2022 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 bao gồm đáp án kèm theo. Những đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22. Qua đó sẽ giúp các em học viên ôn tập với củng cố những dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 gồm trong đề thi lớp 4. Mong muốn tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 trường đoản cú ôn luyện và vận dụng các kiến thức vẫn học vào việc giải bài xích tập toán. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Top 5 đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 năm 2021

Tham khảo thêm:


Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong số 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số nào tiếp sau đây chia hết cho cả 2 và 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): diện tích s của hình thoi tất cả độ lâu năm hai đường chéo cánh lần lượt là 12cm và 25cm là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào nơi chấm 8m2 12dm2 = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số đầu tiên bằng 20, số thứ hai bằng 2/5 số trang bị nhất. Trung bình cùng của hai số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 120m, chiều rộng bởi 5/7 chiều dài. Fan ta trồng bắp cải trên thửa ruộng đó, tính ra cứ 25m2 thu hoạch được 28kg bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một số có ba chữ số hiểu được nếu viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được tổng của số mới và số phải tìm là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

*

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số nào mập nhất trong các phân số bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút gọn phân số

*
được phân số về tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số tương thích để điền vào khu vực chấm 3kg 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số tương thích viết vào ô trống 2☐2 sẽ được số phân tách hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều dài

*
m cùng chiều rộng bằng
*
m. Diện tích s hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
thỏa mãn nhu cầu
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

15dm2 6cm2 = 1560cm2 ☐

1 phút 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3 giờ đôi mươi phút = 200 phút ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): tìm kiếm trung bình cộng của những số 160, 224, 48 với 300.

Câu 10 (2 điểm): nhì kho chứa tổng cộng 1520 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho vật dụng hai bằng 7/13 số thóc của kho thứ nhất.

Xem thêm: Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn Có Đáp Án, Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Past Continuous

(Để xem trọn cỗ đề thi kèm đáp án, mời thiết lập tài liệu về!)

------------------

Ngoài bộ đề thi Toán lớp 4 kì hai năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 4 còn hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 giỏi đề thi lớp 4 kì 2 của những môn Toán lớp 4, tiếng Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được đọc và lựa chọn lọc. Hi vọng với hầu như tài liệu này, các em học viên sẽ học xuất sắc môn Toán lớp 4 hơn.