Đề cương cứng học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp đa số dạng bài tập, thuộc 3 đề ôn thi học tập kì 2 môn Toán 3 có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em học sinh lớp 3 ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 lớp 3 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Qua đó, còn khiến cho thầy cô xem thêm để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học tập kì 2 môn Toán 3 cho học viên của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em học viên cùng cài đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Bạn đang xem: Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài xích 2. Viết các số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi kiểu mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy nghìn sáu trăm tía mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết các tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số thích hợp vào vị trí chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền dấu > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6. tra cứu số béo nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. tra cứu số nhỏ nhắn nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết những số sau theo vật dụng tự từ béo đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết những số sau theo đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

A, Số ngay tức thì sau của 9999 là:…………..

F, Số tức thời sau của 65 975 là:…………..

B, Số liền sau của 8999 là:…………..

G, Số liền sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số ngay tắp lự sau của 90 099 là:…………..

H, Số ngay tức khắc sau của 16 001 là:…………..

D, Số liền trước của 60 000 là:…………..

I, Số liền trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tức khắc trước của 78 090 là:…………..

K, Số liền trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu vấn đáp đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức thì trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông có cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần tự luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm kiếm X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe thiết lập chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết nấc chở của mỗi xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) search tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng với số chẵn khủng nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS tự Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) kiếm tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = đôi mươi 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe cài chở được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe sở hữu chở số hàng là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Số chẵn bự nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích đề xuất tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số lập tức sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số to nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. đôi mươi cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:

Số tương thích cần điền vào vị trí chấm để 6m 7cm = …… centimet là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm kiếm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo thiết bị tự từ béo đến nhỏ nhắn là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một nhóm công nhân đề nghị sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi team công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi đồ vật hai đựng được cấp 3 lần túi trang bị nhất. Hỏi cả nhị túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ sản phẩm công nghệ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng con đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng con đường còn đề nghị sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi sản phẩm hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi sản phẩm công nghệ hai đựng được vội vàng 3 lần túi sản phẩm nhất, yêu cầu cả hai túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi thiết bị nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức khắc sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số béo nhất trong số số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là vật dụng sáu. Ngày 4 mon 5 là máy mấy?

A. Sản phẩm tư

B. đồ vật năm

C. đồ vật bảy

D. Công ty nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. đôi mươi cm²

D. đôi mươi cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số tương thích điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính quý giá của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). tra cứu x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một người đi xe hơi trong 2 tiếng đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ bạn đó đi ô tô đi được từng nào kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng hiệu quả mỗi chiếc được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Hậu Quả Của Mất Rừng - Nêu 3 Hậu Quả Của Việc Phá Rừng

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > thiết lập file nhằm tham khảo tổng thể Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022