ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Nội dung ôn tập môn Toán 4 HK1 như sau:

I. LÝ THUYẾT

1. Số học

– Đọc, viết số tự nhiên.

Bạn đang xem: Đề cương môn toán lớp 4 học kì 1

– những phép tính: cộng, trừ, nhân, phân chia với số tất cả nhiều chữ số.

– Tính giá chỉ trị biểu thức gồm 3 dấu phép tính, áp dụng những tính chất của các phép tính để tính bằng biện pháp thuận tiện nhất.

2. Đại lượng

– Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi cùng ước lượng.

3. Hình học

– nhị đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng tuy vậy song (cách kiểm tra và cách vẽ)

– Nhận diện, đếm số lượng, đọc tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.

4. Giải vấn đề có lời văn

– tìm kiếm trung bình cộng của nhiều số.

– Tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của chúng.

– các bài toán gồm văn liên quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ chia đã học, tính diện tích các hình.

II. BÀI TẬP

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:…………………………………………………………………………

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: ……………………………………………………………………

555 555 555: ……………………………………………………………………

505 550 005: ……………………………………………………………………

Câu 2: Viết số sau:

– Bốn mươi lăm triệu: …………………………………………………………..

– hai trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm: ………………………………………

– Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

– Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

– Tám mươi nhì triệu ko trăm nghìn bốn trăm nhì mươi: …………………..

– 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm với hai đơn vị: …………………………………..

– 7 triệu, 4 chục nghìn cùng 2 nghìn: ……………………………………………..

– 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172b, 1798 x 45c, 172 x 398d, 7548 : 37e, 9152 : 52
837 161 + 75 934576 x 79567 x 5082912 : 287344 : 36
379 454 – 126 798345 x 87234 x 709285 120 : 2422 098 : 87
900 000 – 89 987156 x 78475 x 780172 869 : 587140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = ……………b, 234 x 200 = …………..c, 35 x 11= ……………….
238 x 1000 = …………….245 x 500 = ………………87 x 11 = ………………..
237 x 10000 = ……………342 x 300 = ………………67 x 11 = ………………..
23 000 : 100 = ……………42000 : 200 = ……………123 x 11 = ………………
480000 : 10000 = ………..789000 : 3000 = …………345 x 11 = ………………

Câu 5: search số abc:

a, abc x 9 = 6abc b, abc x 6 = 4 abc c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 977200 : 25 : 4(25 x 36) : 42424 : 8 : 3
b, 428 x 12 – 428 x 248000 : 125 : 82424 : 8 : 33200 : (100 : 4)
c, 135 : 5 – 100 : 51540 : 5 + 1460 : 598 x 101 – 98(55 x 72) : 9
d, 76 x 4 x 2 x 532 x 8 x 3 x 125(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)
e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)
g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)(34 x 25) : 5
h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002×2)(15 x 24) : 6
i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính giá chỉ trị biểu thức:

a, (115+35):15+200×6:8

b, 3075x(72:9)–897 c,19832:37+19464

d, 135540 : (9×4) + 57800 : 200 e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100 h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: tìm kiếm X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45 b, X x 125 – X x 73 = 1196 c, (X + X x 2) : 34 = 504

246 : X + 34 : X = 5 360 : X – 126 : X = 6 2005 + X x 34 = 5337

58 x X – 934 = 6722 X : 1234 = 127 (dư 360) XX – 2X x 2 + 68 = 100

14968 – X x 5 = 4968 (X+2) + (X+2) + (X+2) = 42 199 a, 45 tấn = ……..kg3 ngày = …….giờ34 km = ……….m4 km2 = …………m23tạ 6kg = ……….kg4 giờ = ……..phút56 hm = ……….m15 km2 = ………..m22yến 6kg = ……..kg5 phút = …….giây16 dam = ………m5 dam2 = ………m2450000kg = ……tấn600 phút = ……giờ123000m = …..km50000 dam2 = …km2145000g = ………kg144 giờ = ……ngày203000dm = …..hm55000000m2=….km2450000kg =…….tấn600 phút = ……giờ123000m = …..km90000 m2 = …..hm23 tấn 6kg = ……kg2 ngày 5giờ = ….giờ4m26dm2=…….m25 tạ + 23 yến = ….kg5giờ 6phút = … phút7km2 = …………..m22 tạ: 8 = ….. Kg¼ ngày = …… giờ2/5 phút = ……giây

Câu 10: không tính, hãy đối chiếu A với B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số cây của hai lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 26 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng

Câu 12: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày có tác dụng được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, mỗi ngày làm cho được 150 sản phẩm. Hỏi TB mỗi ngày tổ đó sản xuất được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính diện tích ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 648m, chiều nhiều năm hơn chiều rộng là 72m. TB 5m2 ruộng thu được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được từng nào kg thóc?

b, Người ta phân chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được bao nhiêu kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông vắn có cùng chu vi với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi là 148m, chiều rộng nhát chiều dẻo là 12m. TB 3 mét vuông ruộng thu được 15 kg rau. Hỏi ruộng đó thu được từng nào kg rau? Biết cung cấp 1 kg sau thu được 15000đ. Tính số tiền thu được khi phân phối hết số rau xanh đó?

Câu 16: Để lát nền một căn phòng người ta sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30 cm. Tính diện tích căn chống đó?

Câu 17: Để lát nền một căn chống hình chữ nhật có chiều lâu năm 5m, chiều rộng 4m, người ta cần sử dụng gạch men hình vuông vắn cạnh đôi mươi cm. Mỗi viên gạch giá chỉ 27500đ. Tính số tiền cài gạch để lát đủ căn chống đó?

Câu 18: Tích của nhị số là 4780. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 5 lần, thừa số thứ hai lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Câu 19: Thương của nhị số là 4780. Thương cố kỉnh đổi như làm sao nếu:

A, Số bị phân tách gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia

B, Số phân tách gấp lên 5 lần, giữ nguyên số bị chia

Câu 20: Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được không nhiều hơn ngày thứ nhị 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 21: Tìm hai số bao gồm tích bằng 5292, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng thừa số thứ hai thêm 6 đơn vị thì được tích mới bằng 6048?

Câu 22: tìm tích của nhì số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất với tăng thừa số thứ nhì lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của tía số tự nhiên liên tiếp là 6. Tìm bố số đó.

Câu 24: Tìm nhì số chẵn liên tiếp biết tỏng của chúng là 122.

Câu 25: tìm kiếm A bằng cách hợp lý: A = m x 2 + n x 2 + phường x 2 với m = 350; n = 230; p. = 420.

Câu 26: Tìm nhì số gồm hiệu bằng 129, biết rằng nếu lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ nhị rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 88m. Nếu tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật trở thành các hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: hai số chẵn tất cả tổng là 30. Tìm nhì số đó biết giữa chúng tất cả 3 số lẻ.

Câu 29: Một cửa hàng bao gồm 1978m vải gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải xanh hơn tổng số nhị loại vải cơ là 58m. Nếu bớt vải trắng đi 36m thì vải trắng bằng vải đen. Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu mét vải?

Câu 30: đến dãy số: 2; 5; 8; 11; ………….; 26; 29.

a. Dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng dãy số đó ?

Câu 31: tìm kiếm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100): X = 17

Câu 32: Tổng của hai số là 562. Nếu tiếp tế số thứ nhất 42 đơn vị thì được số thứ hai. Tìm nhị số đó.

Câu 33: tìm số bị phân tách và số chia bé xíu nhất để vào phép chia gồm thương là 9 với số dư là 5.

Câu 34: tìm số bị phân chia biết số chia là 10, thương là 9 cùng số dư là số dư lớn nhất tất cả thể có.

Câu 35: hai hộp bi bao gồm tổng cộng là 115 viên bi, biết rằng nếu cung cấp hộp thứ nhất 8 viên, hộp thứ hai 17 viên thì hai hộp gồm số bi bằng nhau. Hỏi thời gian đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

Câu 36: Hãy viết tất cả những số tự nhiên bao gồm bốn chữ số mà lại tổng những chữ số của số đó bằng 4.

Câu 37: Điền vào ô trống thế nào cho tổng cha ô liên tiếp bằng 1000?

234500

Câu 38: bố hình chữ nhật gồm cùng chiều dài và chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông có cạnh 12 cm.

Điền vào chỗ chấm

a. Cạnh BC vuông góc với những cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB tuy nhiên song với những cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích của hình vuông ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích của mỗi hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: Kể tên

*

Các góc vuông: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: Kể tên:

*

Các góc vuông: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Xem thêm: Tích Phân Từng Phần, Công Thức Cách Tính Tích Phân Từng Phần Và Ví Dụ Cụ Thể

Các cặp cạnh tuy nhiên song: ……………………………………………………………………

*Download file Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 4 tệp tin wordbằng bí quyết click vào nút Tải về dưới đây.