Năm 2022, trường Đại học tập Công nghiệp thủ đô tuyển sinh theo những phương thức như sau: tuyển chọn thẳng; xét tuyển chọn thí sinh giành giải học tập sinh tốt cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng từ quốc tế; xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp thpt năm 2022;....

Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển chọn (điểm sàn) đh chính quy năm 2022 theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào trường cao nhất 23 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp thủ đô hà nội 2022 sẽ được công bố đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Dđiểm chuẩn đại học công nghiệp

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp tp hà nội năm 2021-2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp tp. Hà nội năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Công Nghiệp hà nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.4 với NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 với NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán =8.0 cùng NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.6 với NV≤ 5
8 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.4 và NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 9.0 và NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ nghệ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 6.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán =8.8 với NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics và thống trị chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chí phụ trang bị hai: Ngữ văn = 6.75 với NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 9.4; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 7.8 cùng NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học thứ tính ---
9 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử ---
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô ---
17 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học ---
22 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn ---
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học sinh lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7340101 Quản trị ghê doanh ---
2 7340115 Marketing ---
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng ---
4 7340301 Kế toán ---
5 7340302 Kiểm toán ---
6 7340404 Quản trị nhân lực ---
7 7340406 Quản trị văn phòng ---
8 7480101 Khoa học trang bị tính ---
9 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu ---
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm ---
11 7480104 Hệ thống thông tin ---
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính ---
13 7480201 Công nghệ thông tin ---
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ---
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ---
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô ---
17 7510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt ---
18 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ---
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ---
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH ---
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học ---
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường ---
23 7540101 Công nghệ thực phẩm ---
24 7540204 Công nghệ dệt, may ---
25 7540203 Công nghệ vật liệu dệt, may ---
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp ---
27 7519003 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu ---
28 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng ---
29 7220201 Ngôn ngữ Anh ---
30 7310104 Kinh tế đầu tư ---
31 7810101 Du lịch ---
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành ---
33 7810201 Quản trị khách sạn ---
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo ---
35 7340125 Phân tích dữ liệu kinh doanh ---
36 7210404 Thiết kế thời trang ---
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc ---
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật ---
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc ---
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm tứ duy ĐHBKHN

Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Tuyển Sinh Sau Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch 2021, Tuyển Sinh Sau Đại Học

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường update xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp hà thành năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021-2022 đúng chuẩn nhất bên trên rongnhophuyen.com