Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Dãy gồm những bazơ tan:

a) NaOH,KOH,Ca(OH)2

b) KOH,Ba(OH)2,Cu(OH)2

c) NaOH,Mg(OH)2,Ca(OH)2

d) Fe(OH)3,KOH,Cu(OH)2


*

Lưu ý như sau nhé! những bazo chảy là các bazo của sắt kẽm kim loại tan được trong nước, những kim các loại đó là (K,Na,Ba,Ca,Li)

Do đó các bazo khớp ứng là (KOH,NaOH,Ba(OH)_2,Ca(OH)_2,LiOH)

→ Đáp án A


*

Câu 9. Trong những dãy sau đây, hàng nào là axit ?

A. H2SiO3, H3PO4, Cu (OH)2

B. HNO3, Al2O3, NAHSO4 

C.H3PO4, HNO3, H2SO3

D. Toàn bộ đều sai

Câu 10. Hàng hợp hóa học gồm các bazo chảy trong nước là

A. Mg (OH)2, Cu (OH)2, fe (OH)3

B. NaOH, KOH, Ca (OH)2

C.NaOH, fe (OH)2, AgOH

D. Câu b,c đúng

Câu 11. Bội phản ứng nào sau đây không được dùng làm điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm

A. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

B.2H2O -> 2H2 + O2

C. Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

D. Sắt + H2SO4 -> FeSO4 + H2

Câu 12: cho biết thêm phát biểu nào tiếp sau đây đúng

A. Cội cacbonat (CO3) hóa trị I

B. Cội photphat (PO4) bao gồm hóa trị II

C. Gốc Clorua (Cl) cùng Nitrat (NO3) hóa trị III

D. Team hidroxit (OH) hóa trị I

Câu 13. Viết CTHH của muối hạt Na (I) link với nơi bắt đầu SO4 (II)

A. Na(SO4)2

B. NaHO4

C. Na2CO3

D. Na2SO4

 


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học tập kỳ II
1
0
*

Câu 1: lúc tăng ánh sáng thì độ chảy của hóa học rắn trong nước biến hóa như cầm nào?

a. đều sút

b. đa số giảm

c. Số đông tăng

d. Phần lớn tăng

Câu 2: trong chống thí ngiệm người ta pha chế khí O2 bằng phương pháp nhiệt phân KClO3 tốt KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí vì chưng nào sau đây?

a. Nhiều oxi cùng dễ phân diệt ra oxi

b. Dễ kiếm, phải chăng tiền

c. Phù hợp với đồ vật hiện đại

d. Không độc hại

Câu 3: cho các kim nhiều loại Zn, Fe, Al, Sn. Ví như lấy cùng số mol kim ***** công dụng với axit HCl dư thì kim loại nào giải phóng những H2 nhất ?

a. Fe

b. Al

c. Sn

d. Zn

Câu 4: cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ rã trong nước sinh sản thành hỗn hợp kiềm là

a. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

b. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

c. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

d. Ca(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

Câu 5: trong những chất tiếp sau đây chất nào làm cho quỳ tím hóa xanh?

a. Axit

b. Nước

c. Nước vôi

d. Rượu (cồn)


Lớp 8 chất hóa học Ôn tập học tập kỳ II
2
0

Câu 1. Cho các chất sau: Na,Cu,K2O,BaO,FeO,Mg,CO2,N2O5,ZnO,SO3,Pb,Al2O3. Hóa học nào công dụng với

a) H2O

b) HCl

c) Ca(OH)2

Câu 2. Nhận thấy các dung dịch sau.

Bạn đang xem: Dãy chất gồm các bazơ tan là

a) HCl,Ba(OH)2,BaCl2,NaCl

b) KOH,Ba(OH)2,HCl,H2SO4


Lớp 8 hóa học Ôn tập học tập kỳ II
3
0

Khoanh tròn vão chữ A hoặc B, C, D trước phương pháp chọn đúng.

Câu 1: Cho gần như oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy bao gồm những oxit chức năng với H2O, tạo ra bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O

B. K2O, N2O5, P2O5

C. CaO, K2O, BaO

D. K2O, SO2, P2O5

Câu 2: các oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy bao gồm nhưungx oxit chức năng với nước tạo thành axit là:

A. CaO, SO2, Fe2O3

B. SO2, Na2O, CaO

C. SO2, CO2, P2O5

D. CO2, Fe2O3, P2O5

Câu 3: cho những bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Hàng bazơ tan trong nước sinh sản thành dung dịch kiềm là:

A. Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2

B. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

C. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

Câu 4: có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc demo được chọn để phân biệt những chất bên trên là:

A. H2SO4, giấy quỳ tím.

B. H2O, giấy quỳ tím.

C. Hỗn hợp NaOH, giấy quỳ tím.

D. Hỗn hợp HCl, giấy quỳ tím.

Câu 5: Độ chảy của một chất trong nước làm việc nhiệt độ khẳng định là:

A. Số gam hóa học tan tung trong 100 gam nước.

B. Số gam hóa học tan rã trong 100 gam dung môi.

C. Số gam hóa học tan tan trong một lít nước để tạo nên thành hỗn hợp bão hòa.

D. Số gam hóa học tan rã được trong 100 gam nước để tạo thành thành dung dịch bão hòa.

Câu 6: dãy hợp hóa học gồm những chất thuộc các loại muối là:

A. Na2O, CuSO4, KOH

B. CaCO3, MgO, Al2(SO4)3

C. CaCO3, CaCl2, FeSO4

D. H2SO4, CuSO4, Ca(OH)2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Viết phương trình hóa học trình diễn dãy đổi khác sau:

a) S → SO2 → H2SO3

b) Ca → CaO → Ca(OH)2

Câu 8: Ở 20ºC, hài hòa 60 gam KNO3 vào 190 gam H2O thì thu được dung dịch bão hòa. Hãy tính độ tan của KNO3, ở nhiệt độ đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ôn Thi Trắc Nghiệm Hiệu Quả Hiện Nay, Chia Sẻ Mẹo Làm Bài Thi Trắc Nghiệm Hiệu Quả

Câu 9: Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than (chứa 95% cacbon). Hầu hết tạp chất sót lại không cháy được.