Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng (60V) vào nhị đầu đoạn mạch (R, m L, m C) mắc thông suốt thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch là (i_1 = I_0 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)A). Giả dụ ngắt vứt tụ điện C thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch là (i_2 = I_0 mcosleft( 100pi t - dfracpi 12 ight)A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:
Bạn đang xem: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60v

+ áp dụng mối liên hệ giữa giá trị hiệu dụng và quý giá cực đại: (left{ eginarraylI = dfracI_0sqrt 2 \U = dfracU_0sqrt 2 endarray ight.)

+ áp dụng biểu thức định qui định Ôm: (I = dfracUZ)

+ áp dụng biểu thức: ( mcosvarphi = dfracRZ)


+ Ta có: (I_1 = I_2 = dfracI_0sqrt 2 o Z_1 = Z_2)

+ vì (R) không đổi ( o dfracRZ_1 = dfracRZ_2 leftrightarrow c mosvarphi _1 = c mosvarphi _2)

$ o left< egingatheredvarphi _1 = varphi _2(loai) hfill \varphi _1 = - varphi _2 hfill \ endgathered ight.$

Với (varphi ) - độ lệch sóng của (u) và (i)

Ta suy ra: (varphi = varphi _u - varphi _i_1 = varphi _i_2 - varphi _u) (do (varphi _1 = - varphi _2) )

( o varphi _u = dfracvarphi _i_1 + varphi _i_22 = dfracdfracpi 4 - dfracpi 122 = dfracpi 12rad)

+ Điện áp cực đại (U_0 = Usqrt 2 = 60sqrt 2 V)

=> Biểu thức năng lượng điện áp (u = 60sqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 12 ight)V)


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 3 - chiếc điện chuyển phiên chiều Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Trong mạch (RLC) mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa chiếc điện cùng hiệu điện cầm ở nhị đầu đoạn mạch phụ thuộc:


Trong mạch chuyển phiên chiều thông liền thì dòng điện cấp tốc hay lờ đờ pha so với hiệu điện nỗ lực ở nhì đầu của đoạn mạch là tuỳ thuộc:


Cho một mạch điện xoay chiều có (RLC) mắc nối tiếp. Hệ số năng suất (cosvarphi = m 0) khi và chỉ khi:


Trong đoạn mạch RLC, mắc thông suốt đang xẩy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng vọt tần số loại điện và giữ nguyên các thông số kỹ thuật của mạch, tóm lại nào sau đây là không đúng?


Một mạch điện tất cả (R = 60Omega ), cuộn cảm thuần có độ từ cảm (L = frac0,4pi H) và tụ điện tất cả điện dung (C = frac10^ - 4pi F) mắc nối tiếp, biết (f = 50Hz).Tính tổng trở trong mạch, cùng độ lệch sóng giữa (u) và (i)?

(cosvarphi)


Mạch điện tất cả cuộn dây có điện trở (R = 30Omega ) , cuộn cảm thuần có thông số tự cảm (L = frac0,6pi H) mắc thông suốt vào tụ điện tất cả điện dung (C = frac100pi mu F). Điện áp giữa hai đầu đoạn mach biến chuyển thiên cân bằng với tần số (50Hz). Tổng trở của đoạn mach có giá trị là:


Cho đoạn mạch (RC) mắc tiếp liền vào nguồn tích điện xoay chiều. Biết (R = 30Omega ), và những điện áp như sau: (U_R = 90V), (U_C = 150V), tần số cái điện là (50Hz). Hãy tìm điện dung của tụ:


Một cuộn dây có điện trở thuần (40Omega ). Độ lệch sóng giữa điện áp nhì đầu cuộn dây và mẫu điện qua cuộn dây là (45^0). Tính cảm chống và và tổng trở của cuộn dây?


Mạch (RLC) mắc thông suốt có (C = dfrac10^ - 4pi F); (L = dfrac1pi H). Mạch điện trên được mắc vào dòng điện trong mạch chuyển phiên chiều tất cả (f) cố kỉnh đổi. Tra cứu (f) để cái điện vào mạch đạt cực hiếm cực đại?


Mạch (RLC) mắc thông liền khi để vào nhị đầu mạch hiệu điện gắng xoay chiều (U m = m 50 m V) thì cường độ cái điện trong mạch là (2A). Biết độ lệch pha giữa (u) với (i) là (dfracpi 6), giá trị điện trở trong mạch điện là:


Mạch (RLC) mắc nối tiếp có (L) thay đổi được mắc vào mạch điện (200V m - m 50 m Hz). Khi hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng xẩy ra công suất trong mạch là (100W). Tìm năng lượng điện trở trong mạch?


Điện trở (R = 30Omega ) cùng một cuộn dây mắc thông suốt với nhau. Lúc để hiệu điện chũm không thay đổi (24V) vào nhị đầu mạch này thì dòng điện qua nó là (0,6A). Lúc đặt một hiệu điện cố kỉnh xoay chiều có (f m = m 50Hz) vào hai đầu mạch thì chiếc điện trong mạch lệch sóng (45^0) đối với hiệu điện cầm cố này. Tính điện trở thuần (r) và (L) của cuộn dây?


Mạch tất cả (2) trong (3) bộ phận (R,L,C) nối tiếp. Hiệu điện nỗ lực ở hai đầu mạch và chiếc điện vào mạch là (u = 50sqrt 2 sin left( 100pi t ight)V) cùng (i = 2sqrt 2 mcosleft( 100pi t - dfracpi 2 ight)A). Hai thành phần đó là đều phần tử:


Trong một đọan mạch (R,L,C) mắc nối tiếp, lần lượt call (U_0R,U_0L, m U_0C) là hiệu năng lượng điện thế cực đại giữa nhị đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện. Biết (2U_0R = m U_0L = m 2U_0C) . Xác minh độ lệch pha giữa cường độ mẫu điện và hiệu năng lượng điện thế?


Một đoạn mạch luân chuyển chiều tất cả một điện trở thuần (R = 100Omega ), cuộn cảm thuần bao gồm độ từ bỏ cảm (L = dfrac1pi H) và một tụ điện có điện dung (C = dfrac10^ - 42pi F) mắc tiếp liền giữa nhì điểm tất cả hiệu điện cụ (u = 200sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V) . Công suất của mạch khi đó có mức giá trị là:


Đặt vào cuộn dây gồm điện thở thuần (r) và độ tự cảm (L) một hiệu điện cố kỉnh (u = U_0cos100pi t m left( V ight)). Chiếc điện qua cuộn dây là (10A) và trễ pha (dfracpi 3) so với (u). Biết công suất tiêu hao trên cuộn dây là (P m = m 200W). Quý giá của (U_0) bằng:


Mạch (RLC) nối tiếp. Mang đến (U = m 200V); (R = 40sqrt 3 Omega ); (L = dfrac0,5pi (H)); (C = dfrac10^ - 39pi (F)); (f = 50Hz). độ mạnh hiệu dụng vào mạch là:


Mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm cùng tụ năng lượng điện nối tiếp. Biết hiệu điện nạm hiệu dụng là (U_R = 120V), (U_C = m 100V),(U_L = m 50V). Ví như mắc thêm một tụ điện bao gồm điện dung bằng giá trị và song song cùng với tụ năng lượng điện nói bên trên thì hiệu điện chũm trên năng lượng điện trở là bao nhiêu? Coi hiệu điện ráng hai đầu mạch là ko đổi.


Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng (i = 2cos100pi tleft( A ight)), hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là (12V) với sớm pha (dfracpi 3) so với loại điện. Biểu thức của hiệu điện cố kỉnh giữa hai đầu đoạn mạch là:


Điện trở (R = 80Omega ) thông suốt với cuộn thuần cảm (L = dfrac0,8pi left( H ight)) vào hiệu điện nạm (u = 120sqrt 2 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)V). Biểu thức loại điện vào mạch là:


Một mạch năng lượng điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng (R,L,C) mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là (omega _0), điện trở (R) rất có thể thay đổi. Hỏi rất cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi, có tần số góc (omega ) bởi bao nhiêu để điện áp hiệu dụng (U_RL) không nhờ vào vào (R)?


Đoạn mạch xoay chiều (RLC) tiếp nối có tụ (C) biến hóa được.(U_R = 60V,U_L = 120V),(U_C = 60V). Thay đổi tụ (C) nhằm điện áp hiệu dụng nhì đầu (C) là (U"_C = 40V) thì điện áp hiệu dụng nhị đầu điện trở (R) bằng:


Một đoạn mạch tất cả cuộn dây có điện trở thuần (r = 10Omega ) với độ trường đoản cú cảm (L = frac0,1pi H) mắc thông liền với năng lượng điện trở thuần (R = 20Omega ) với tụ điện (C = frac10^ - 34pi F). Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một hiệu điện nắm (u = 180sqrt 2 mcosleft( 100pi t ight)V). Độ lệch sóng của hiệu điện chũm giữa nhì đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện là:


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng (60V) vào hai đầu đoạn mạch (R, m L, m C) mắc nối tiếp thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch là (i_1 = I_0 mcosleft( 100pi t + dfracpi 4 ight)A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch là (i_2 = I_0 mcosleft( 100pi t - dfracpi 12 ight)A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:


Đoạn mạch (RLC) có (L) đổi khác được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả hiệu điện ráng không đổi. Viết công thức xác định (Z_L) nhằm hiệu điện cầm cố hai đầu tụ điện đạt rất đại?


Đoạn mạch (RLC) có (R) chuyển đổi được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều bao gồm hiệu điện cố kỉnh không đổi. Xác định (R) để hiệu điện vậy hai đầu cuộn cảm đạt cực đại?


Mạch (RLC) gồm (R = 20Omega ,L = dfrac0,4pi H) cùng tụ điện (C) có thể thay đổi. Mắc mạch điện trên vào mạng năng lượng điện (220V - 50Hz). Tìm quý hiếm của (C) để (U_R) đạt quý giá cực đại?


Mạch (RLC) mắc theo máy tự có(L) gắng đổi, (R = 50 m Omega ,C = frac10^ - 4pi F). Mắc mạch năng lượng điện trên vào mạng điện xoay chiều (220 m V m - m 50 m Hz). (L) chuyển đổi để (U_RL_ mmax), quý hiếm của (L) khi đó là:


Cơ sở hoạt động của máy đổi thay thế dựa trên hiện tượng:


Máy biến thế cần sử dụng để:


Một máy vươn lên là áp, quận sơ cấp gồm (200) vòng, cuộn vật dụng cấp tất cả (100) vòng. Nếu như cuộn lắp thêm cấp có hiệu điện cầm (200V) thì cuộn sơ cấp có hiệu điện thế đầu vào là bao nhiêu?


Điện áp với cường độ chiếc điện sinh sống cuộn sơ cấp là (220V) với (0,5A) , sống cuộn thứ cấp cho là (20 m V) với (6,2A). Biết hệ số công suất ở cuộn sơ cấp bằng (1), sinh sống cuộn thứ cung cấp là (0,8). Hiệu suất của dòng sản phẩm biến áp là tỉ số giữa hiệu suất của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp cho là?


Người ta truyền cài điện luân chuyển chiều một pha từ 1 trạm phạt điện phương pháp nơi tiêu tốn (10km). Dây dẫn có tác dụng bằng sắt kẽm kim loại có điện trở suất (2,5.10^ - 8Omega .m), ngày tiết diện (0,4cm^2), hệ số công suất của mạch điện là (0,9). Điện áp và năng suất truyền đi nghỉ ngơi trạm phát điện là (10 m kV) và (500 m kW). Năng suất truyền thiết lập điện là:


Người ta giám sát và đo lường rằng lúc truyền mua điện năng ra đi với năng suất truyền đi, hệ số hiệu suất và công suất hao phí trên đường dây ko đổi, ví như tăng điện áp nơi truyền lên (2,5) lần thì huyết diện dây dẫn (làm bởi cùng một chất liệu) áp dụng so cùng với ban đầu:


Đặt điện áp (u = Usqrt 2 mcos2pi mft) (trong đó u tính bằng V, t tính bởi s, U không đổi còn f đổi khác được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm năng lượng điện trở thuần (R) và tụ tất cả điện dung (C) mắc nối tiếp. Lúc (f m = m f_1 = m 20Hz) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là (10,0W). Khi (f m = m f_2 = m 40Hz) thì hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch là (20,0W) . Khi (f m = m f_3 = m 60Hz) thì hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch là:


Trong giờ thực hành đo độ từ bỏ cảm của một cuộn dây, học sinh mắc tiếp nối cuộn dây đó với một điện trở thành một đoạn mạch. Đặt điện áp luân phiên chiều bao gồm tần số góc (omega ) biến hóa được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trở Z của đoạn mạch. Hình bên là vật dụng thị trình diễn sự dựa vào của (Z^2) theo (omega ^2.) Độ từ cảm của cuộn dây bằng

*


Trong giờ thực hành, để đo năng lượng điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ dùng như hình bên. Đặt vào hai đầu M, N một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ko đổi và tần số 50 Hz. Khi đóng khóa K vào chốt 1 thì số chỉ của ampe kế A là I. Chuyển khóa K lịch sự chốt 2 thì số chỉ của ampe kế A là 2I. Biết R = 680 Ω. Làm lơ điện trở của ampe kế với dây nối. Quý hiếm của C là

*


Đặt điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào nhị đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết điện áp tức tốc uAMuMB lệch sóng nhau (dfracpi 3), điện áp tức thời uABuMB lệch pha nhau (dfracpi 6.) Điện áp hiệu dụng nhì đầu đoạn mạch AM

*


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = U_0cos left( 100pi t - dfracpi 2 ight),,left( V ight)) (t đo bằng giây) vào nhị đầu đoạn mạch thông suốt gồm tụ điện có điện dung (C = dfrac0,2pi ,,left( mF ight)) cùng điện trở thuần (R = 50,,Omega ). Sau thời điểm thuở đầu (t = 0) một khoảng thời hạn ngắn nhất bởi bao nhiêu thì năng lượng điện trên tụ điện bằng 0?

 


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Hà Nội 2016 Hà Nội, Đáp Án Đề Thi Môn Toán Vào 10 Năm 2016 Hà Nội

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.