Thì vượt khứ đơn – Simple past là trong những dạng thì cơ phiên bản và đặc trưng nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Muốn giỏi về ngữ pháp thì chúng ta phải thế chắc hầu như kiến thức cần thiết liên quan mang lại dạng thì cơ bản này.

Bạn đang xem: Đặt câu với thì quá khứ đơn

1. Thì thừa khứ đối kháng là gì – Simple past


2.Công thức thì thừa khứ đối chọi (Simple past tense)3.Cách chia động từ sống thì vượt khứ đơn7.Bài tập vận dụng thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ 1-1 (Simple Past) là dạng thì cơ bạn dạng nhất trong tiếng Anh, sử dụng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới xong xuôi và hiểu ra thời gian hành vi đó xảy ra.

Ví dụ: 

We went to the supermarket yesterday. (Ngày hôm qua chúng tôi đã đi mang đến siêu thị)John didn’t come to lớn school last week. (Tuần trước John dường như không đến trường.)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7.Bài tập áp dụng thì thừa khứ đơn 

Bài 1: Viết những dạng thừa khứ của động từ bất quy tắc.

1. Arise →

2. Awake →

3. Bear →

4. Have →

5. Bid→

Đáp án

1. Arise → arose

2. Awake → awoke

3. Bear → bore

4. Have → had

5. Bid→ bid

Bài 2: Đặt câu sinh sống dạng thừa khứ đơn

1. We xuất hiện the window. →

2. You write an essay. →

3. John plays in the garden. →

4. Kerry does not speak Vietnamese. →

5. Bởi you see the buffalo? →

Đáp án

1. We opened the window.

2. You wrote an essay.

3. John played in the garden.

4. Kerry did not speak Vietnamese.

5. Did you see the buffalo? 

Bài 3: phân tách động từ trong ngoặc ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn

1. He (spend) ____ all his money last month.

2. Marry (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my pencil to lớn someone, but I can’t remember who it was now.

4. The waitress (tell)______ us to lớn come back in one hours.

5. My father và I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

6. Then we (see) ______ a small flower store.

7. We (stop) in the grocery store & (buy) ______ some fruits.

8. That (be) ______ better than waiting for three hours.

9. My friends (have) ______ a great time in Qui Nhon last year. 

10. My vacation in Ben Tre (be)______ wonderful. 

Đáp án: 

1 – spent2 – didn’t spend3 – lend4 – told5 – waked
6 – saw7 – stopped8 – was9 – had10 – was

Bài 4: ngừng câu cùng với was hoặc WERE.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in nhật bản last week.

4. She ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the supermarket.

8. We _____ at home.

9. The mouse ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in japan last week.

4. She __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the supermarket.

8. We __were___ at home.

9. The mouse __was__ on the roof.

Xem thêm: Hậu Hoàng - 6 Mẹo Giúp Bạn Đặt Mật Khẩu An Toàn, Dễ Nhớ

10. The children __were___ in the garden.

Vậy là bài viết đã cung cấp những kỹ năng và kiến thức liên quan cho Thì vượt khứ đơn. rongnhophuyen.com hy vọng bạn sẽ sớm biết cách phân biệt và thực hiện thành thành thục dạng thì này.