Cách tìm giới hạn hàm số dạng 0/0, dạng cực kỳ trên vô cơ cực hay

A. Phương thức giải và Ví dụ

Tìm

*
trong đó f(x0) = g(x0) = 0

Dạng này ta điện thoại tư vấn là dạng vô định 0/0

Để khử dạng vô định này ta sử dụng định lí Bơzu cho đa thức:

Định lí: Nếu đa thức f(x) có nghiệm x = x0 thì ta gồm :f(x) = (x-x0)f1(x)

* nếu f(x) và g(x) là những đa thức thì ta so sánh

f(x) = (x-x0)f1(x)và : g(x) = (x-x0)g1(x).

Khi đó

*
, nếu như giới hạn này có dạng 0/0 thì ta tiếp tục quá trình như trên.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm các giới hạn sau:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

Bài 2: Tìm số lượng giới hạn sau:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Bài 3:

*

Hướng dẫn:

Đặt t = x – 1 ta có:

*

Bài 4:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Nên ta bao gồm B = 1 + 1 + 1 = 3

Bài 5:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

Vậy A = -2/3

Bài 6:

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Bài tập vận dụng

Bài 1:

*
thông qua số nào sau đây?

*

Bài 2:

*
bằng

A. 5 B. 1 C. 5/3 D. -5/3

Bài 3:

*
bằng:

A. 0 B. 4/9 C. 3/5 D. +∞

Bài 4:

*
bằng:

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

Bài 5:

*
bằng:

A. -∞ B. 3/5 C. -2/5 D. 0

Bài 6:

*
bằng:

*

Bài 7:

*
bằng:

A. -3

B. -1

C. 0

D. 1

Bài 8:

*
bằng:

A. -2/3 B. -1/3 C. 0 D. 1/3

Bài 9:

*
bằng:

A. +∞

B. 4

C. 0

D. -∞

Bài 10:

*
bằng:

A. 0 B. -1 C. -1/2 D. -∞

Bài 11:

*
bằng:

A. 1/4 B. 1/6 C. 1/8 D. -1/8

Bài 12:

*
bằng:

A. +∞ B. 1/8 C. -9/8 D. -∞

Bài 13:

*
bằng:

A. 0 B. -1/6 C. -1/2 D. -∞

Bài 14:

*
bằng:

A. +∞ B. 2/5 C. -7 D. -∞

Bài 15:

*
bằng:

A. 2/3 B. 1/2 C.


Bạn đang xem: Dạng 0 0


Xem thêm: Trường Đại Học Đào Tạo Ngành Ngôn Ngữ Trung Học Trường Nào Ở Tphcm

-2/3 D. -1/2

Dạng 1: Tìm số lượng giới hạn của hàm số bằng định nghĩa Tìm số lượng giới hạn hàm số dạng vô định Dạng 3: Tìm giới hạn hàm số dạng 0 nhân vô cùng Dạng 4: Tìm giới hạn hàm số dạng cực kì trừ vô cùng, khôn cùng trên vô cùng 60 bài bác tập trắc nghiệm giới hạn của hàm số bao gồm đáp án (phần 1) 60 bài tập trắc nghiệm giới hạn của hàm số bao gồm đáp án (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại rongnhophuyen.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 tất cả đáp án bỏ ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm trang bị lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác