ĐH Tôn Đức chiến thắng là một trong những trường áp dụng bề ngoài xét tuyển học bạ thpt trong mùa tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện xét tuyển chọn và cách tính điểm có rất nhiều điểm khác biệt so với những trường khác.

Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng tuyển sinh 2018

Theo cách tiến hành xét tuyển chọn theo công dụng quá trình học hành THPT, ĐH Tôn Đức Thắng chia ra làm 2 đợt.

Đợt 1: Xét tuyển dành riêng cho học sinh những trường thpt đã ký phối hợp tác với ĐH Tôn Đức Thắng về phía nghiệp, giảng dạy và trở nên tân tiến khoa học công nghệ

Chú ham mê từ viết tắt/công thức:

ĐTBCN: Điểm mức độ vừa phải cả năm;

α: là thông số Trường THPT. Những trường chuyên/năng khiếu, trường trọng yếu (theo danh mục TDTU công bố) có hệ số 1,037; trường khác có hệ số là 1,000.

ĐTB 2CN = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12)/2

ĐTBn môn i = (ĐTBCN môn i lớp 11 + ĐTBCN môn i lớp 12)/2

*

Đối tượng: Thí sinh là học viên đang học lớp 12 tại các trường thpt đã ký kết hợp tác với trường về phía nghiệp, huấn luyện và giảng dạy và cải cách và phát triển khoa học tập công nghệ; hoặc tại những trường THPT của các tỉnh đã ký kết toàn diện với trường (theo danh sách các Trường thpt đã ký kết kết với ĐH Tôn Đức Thắng) đủ điều kiện xét tuyển theo giải pháp của trường.

Điều kiện xét tuyển: dựa vào tác dụng học tập 3 học kỳ (HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) bảo đảm các điều kiện theo nhóm ngành như sau:

+ đội ngành 1: Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 8,00 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học theo ngành.

  + team ngành 2: Thí sinh tất cả ĐTB 3HK ≥ 7,50 và bảo vệ các đk môn học tập theo ngành.

+ nhóm ngành 3: Thí sinh rất có thể xét theo điều kiện (a) hoặc (b)

(a): Thí sinh có ĐTB 3HK ≥ 7,00 và bảo đảm các đk môn học theo ngành. Hoặc (b): Thí sinh bao gồm ĐTB môn i theo tổ hợp xét tuyển chọn ≥ 6,30 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; đảm bảo an toàn các điều kiện môn học tập theo ngành.

+ đội ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh có ĐTB môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,00 và ĐTB 3HK ≥ 6,00; Điểm môn Vẽ hình họa thẩm mỹ (Vẽ HHMT), năng khiếu sở trường thể dục thể dục (Năng khiếu TDTT) ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và chưa nhân hệ số 2). Khi xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân thông số 2.

*

Điểm xét tuyển: có tác dụng tròn mang đến 2 chữ số thập phân và được xem theo công thức sau:

+ nhóm ngành 1 với 2: Điểm xét tuyển = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ team ngành 3:

(a) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12) * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3) *α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ team ngành 4: Điểm xét tuyển = <ĐTB Môn 1 + (ĐTB Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) *2> * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

*

Đợt 2: Xét tuyển dành cho học sinh tất cả các trường thpt trên cả nước

- Đối tượng: Thí sinh là học viên đang học tập lớp 12 tại những Trường thpt trên cả nước đủ điều kiện đăng cam kết xét tuyển chọn theo qui định của Trường

- Điều kiện xét tuyển: theo hiệu quả học tập cả năm lớp 11, 12 đảm bảo an toàn các đk theo đội ngành như sau:

+ nhóm ngành 1: Thí sinh có công dụng học tập đạt học sinh xuất sắc năm lớp 11, lớp 12 và bảo đảm an toàn các đk môn học tập theo ngành.

+ nhóm ngành 2: Thí sinh bao gồm ĐTB 2CN ≥ 7,80 và bảo đảm các điều kiện môn học tập theo ngành.

+ team ngành 3: Thí sinh có thể xét theo đk (a) hoặc (b)

(a) Thí sinh bao gồm ĐTB 2CN ≥ 7,50 và đảm bảo an toàn các điều kiện môn học tập theo ngành. Hoặc (b) Thí sinh có ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển chọn ≥ 6,50 với ĐTB 2CN ≥ 6,50 và bảo đảm an toàn các đk môn học tập theo ngành.

+ nhóm ngành 4 (Nhóm ngành năng khiếu): Thí sinh gồm ĐTBn môn i theo tổng hợp xét tuyển ≥ 6,30 và ĐTB 2CN ≥ 6,50. Điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT ≥ 6,50 (theo thang điểm 10 và không nhân hệ số 2). Lúc xét tuyển, điểm môn Vẽ HHMT, năng khiếu sở trường TDTT nhân hệ số 2.

*

Thí sinh đăng ký xét tuyển chọn vào nhóm ngành 4, thí sinh yêu cầu tham gia thi bổ sung môn năng khiếu gồm tất cả Vẽ trang trí màu (Vẽ TTM), Vẽ HHMT, năng khiếu TDTT nhằm đủ đk xét tuyển.

- Điểm xét tuyển: điểm xét tuyển của từng nhóm ngành được thiết kế tròn cho 2 chữ số thập phân với tính theo cách làm sau:

*

+ đội ngành 1 cùng 2: Điểm xét tuyển = (ĐTBCN lớp 11 + ĐTBCN lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).

Xem thêm: Top 6 Trường Thpt Chuyên Hưng Yên Hưng Yên, Thpt Chuyên Hưng Yên

  + đội ngành 3: điểm xét tuyển theo 2 đội đối tượng

(a) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTB cn lớp 11 + ĐTB công nhân lớp 12) * 3/2 * α + Điểm ưu tiên (nếu có). (b) Điểm xét tuyển chọn = (ĐTBn môn 1 + ĐTBn môn 2 + ĐTBn môn 3) * α + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ đội ngành 4: Điểm xét tuyển chọn = <ĐTBn Môn 1 + (ĐTBn Môn 2 hoặc Điểm Vẽ TTM) + (Điểm Vẽ HHMT hoặc năng khiếu sở trường TDTT) * 2> * 3/4 * α + Điểm ưu tiên (nếu có).