Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân luôn nằm trong đứng top đầu những trường giảng dạy ngành kinh tế của Việt Nam. Trong năm 2019, trường ra mắt mức điểm tối đa là 26.15 điểm với ngành kinh tế quốc tế cùng thấp độc nhất 22.75 mang đến ngành technology tài chính.

> tin tức trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển sinh 2020, với đều thí sinh tất cả nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển Sinh tra cứu vãn và so sánh điểm chuẩn của ngôi trường qua 3 năm ngay sát nhất.

*
Trường Đại Học tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt nam theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính Quốc Dân trong 3 năm gần nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê tởm tế 24 21.65 23.75
Toán vận dụng trong ghê tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị kinh doanh học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và cơ chế học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp và phát triển sale (BBAE) học bởi tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định phí tổn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro khủng hoảng (Actuary) học bằng tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh lợi nhuận (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong tài chính & tởm doanh - - 23
Phân tích marketing (BA) - - 23.35
Quản trị quản lý và điều hành thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị unique và Đổi new (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài chính (BFT) - - 22.75
Đầu bốn tài chính (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh thông số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phát triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị ghê doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách hàng sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất rượu cồn sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh thương mại 26 23.15 25.1
Tài chính - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật khiếp tế - 22.35 24.5
Khoa học laptop (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại năng lượng điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân bằng lòng đưa ra đề án tuyển chọn sinh 2020, vào đó kết quả thi tốt nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối kết hợp 35-40% và xét tuyển kết hợp 5%. Nhìn chung, trong giải pháp tuyển sinh năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tương đương với năm 2018 cùng 2019. Những tổ thích hợp xét tuyển chọn vẫn được đơn vị trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).