Bộ 40 bài bác tập trắc nghiệm đồ gia dụng Lí lớp 12 bài xích 11: Đặc trưng sinh lí của âm bao gồm đáp án đầy đủ các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm trang bị Lí 12 bài xích 11.

Bạn đang xem: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh lí của âm


Trắc nghiệm đồ Lí 12 bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Bài giảng Trắc nghiệm vật Lí 12 bài bác 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Câu 1. Độ cao của âm

A. Là 1 trong những đặc trưng sinh lí của âm.

B. Là một trong những đặc trưng đồ vật lí của âm.

C. Là mức độ mạnh âm.

D. Là tần số âm.

Hiển thị lời giải

Câu 2. Độ to lớn của âm là

A. Tần số âm.

B. Biên độ xấp xỉ của âm.

C. Một đặc thù vật lí của âm.

D. Một đặc trưng sinh lí của âm.

Hiển thị giải đáp

Câu 3. Âm dung nhan là

A. Một đặc trưng sinh lí của âm.

B. Một đặc thù vật lí của âm.

C. Một đặc điểm giúp ta nhận ra nguồn âm.

D. Color của âm.

Hiển thị lời giải

Câu 4. lựa chọn câu đúng. Độ khổng lồ của âm nối liền với

A. Tần số âm.

B. Biên độ xấp xỉ âm.

C. độ mạnh âm.

D. Mức cường độ âm.

Hiển thị giải đáp

Câu 5. Âm vì chưng hai nhạc cụ không giống nhau phát ra luôn không giống nhau về

A. âm sắc.

B. độ to.

C. độ to với độ cao.

D. Cả độ to, độ cao và âm sắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6. chọn phát biểu đúng

A. Âm MÌ cao hơn nữa và có tần số bởi một nửa tần số của âm MÍ.

B. Âm MÌ cao hơn và gồm tần số vội 3 lần tần số của âm MÍ.

C. Âm MÌ trầm rộng và bao gồm tần số gấp hai tần số của âm MÍ.

D. Âm MÌ trầm rộng và tất cả tần số bởi một nửa tần số của âm MÍ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Âm trầm (bổng) hay chiều cao của âm thêm với tần số của âm. Âm càng tốt (bổng) khi tần số càng lớn.


Câu 7. Âm dung nhan của âm là 1 đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc thù vật lí nào tiếp sau đây của âm?

A. Đồ thị xấp xỉ âm.

B. Tần số âm.

C. độ mạnh âm.

D. Mức cường độ âm.

Hiển thị câu trả lời

Câu 8. Trong bài bác hát “Tiếng bầy bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc gồm câu “cung thanh là giờ mẹ, cung trầm là giọng cha”. “Thanh” và “trầm” là kể tới đặc trưng làm sao của âm?

A. Độ to của âm.

B. Độ cao của âm.

C. Âm sắc của âm.

D. độ mạnh âm.

Hiển thị đáp án

Câu 9. lựa chọn câu vấn đáp không đúng. Một âm LA của bọn dương thay (pianô) với một âm LA của lũ vĩ núm (violon) hoàn toàn có thể có cùng

A. độ cao.

B. độ to.

C. âm sắc.

D. Cường độ âm.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Một âm LA của lũ dương rứa (pianô) cùng một âm LA của bọn vĩ nạm (violon) rất có thể có cùng độ cao, độ to, cường độ âm.


Câu 10. trong những nhạc cụ, hộp bầy có tác dụng

A. Làm tăng độ cao của âm.

B. Làm tăng độ to của âm.

C. Giữ mang đến âm phạt ra gồm tần số ổn định định.

D. Vừa khuếch tán âm, vừa tạo nên âm sắc riêng do bọn phát ra.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Trong các nhạc cụ, hộp lũ có chức năng vừa khuếch đại âm, vừa tạo nên âm dung nhan riêng do bầy phát ra.


Câu 11. hai âm tất cả cùng độ cao thì chúng tất cả cùng

A. Biên độ.

B. Tần số.

C. Cường độ.

D. Cách sóng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Âm của một cái bọn ghi ta với của một cái kèn phân phát ra nhưng tai tín đồ phân biệt được khác nhau không thể tất cả cùng

A. độ mạnh âm.

B. Mức độ mạnh âm.

C. đồ gia dụng thị giao động âm.

D. Tần số âm.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Âm của một cái bầy ghi ta và của một cái kèn phát ra cơ mà tai fan phân biệt được khác nhau không thể tất cả cùng trang bị thị xấp xỉ âm.


Câu 13. Tai ta cảm giác được âm thanh khác biệt của những nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, tê mê khi chúng phát ra từ 1 nhạc cố gắng nhất định là do các âm thanh này có

A. Cường độ âm khác nhau.

B. Cường độ âm không giống nhau.

C. Tần số âm cơ bản khác nhau.

D. Biên độ âm khác nhau.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Tai ta cảm giác được âm thanh khác hoàn toàn của các nốt nhạc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, si mê khi chúng phát ra từ 1 nhạc thế nhất định là do những âm thanh này có tần số âm cơ bản khác nhau.


Câu 14. phân phát biểu nào sau đấy là đúng khi nói về đặc trưng sinh lí của âm?

A. Âm nhan sắc là đặc trưng của âm tạo điều kiện cho ta phân biệt những các âm phát ra từ những nguồn khác biệt (âm sắc liên quan đến trang bị thị xê dịch âm).

B. Độ cao của âm là đặc thù liên quan tới cả cường độ âm.

C. Độ khổng lồ của âm là đặc thù liên quan đến tần số của âm.

D. Độ cao của âm nhờ vào vào tần số của âm với biên độ âm.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

A – Đúng

B – Sai, do độ cao của âm là đặc thù liên quan mang lại tần số của âm.

C – Sai, vày độ to của âm là đặc thù liên quan đến cả cường độ âm.

D – Sai, vì chưng độ cao của âm là đặc thù liên quan cho tần số của âm.


Câu 15. giờ la hét 80 dB gồm cường độ lớn gấp từng nào lần tiếng nói của một dân tộc thầm trăng tròn dB?

A. 105lần.

B. 106lần.

C. 108lần.

D. 1010lần.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Ta có:L1=80(dB)=10logI1I0⇒I1=108I0

L1=20(dB)=10logI2I0⇒I2=102I0

⇒I1I2=106

Vậy tiếng hét gồm cường độ lớn hơn tiếng thầm thào 106lần.


Câu 16. hai âm tất cả mức độ mạnh âm chênh lệch nhau trăng tròn dB tỉ số cường độ âm của chúng là

A. 50.

B. 100.

C. 200.

D. 500.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Ta có:L=10logII0⇒L1=10logI1I0;L2=10logI2I0

⇒L2−L1=10logI2I0−10logI1I0=10logI2I1=20(dB)

⇒logI2I1=2⇒I2I1=102=100


Câu 17. cường độ âm tăng gấp từng nào lần ví như mức độ mạnh âm tương ứng tăng lên 3B?

A. đôi mươi lần.

B. 30 lần.

C. 300 lần.

D. 1000 lần.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Ta có:

L2−L1=10logI2I0−10logI1I0=10logI2I1=3(B)=30(dB)

⇒logI2I1=3⇒I2I1=103=1000


Câu 18. Để cầu lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một tín đồ dùng đồng hồ đeo tay bấm giây, ghé gần kề tai vào mồm giếng với thả một hòn đá rơi tự do thoải mái từ mồm giếng; sau 3s thì tín đồ đó nghe thấy giờ đồng hồ hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử vận tốc truyền âm trong không gian là 330 m/s, rước g = 9,9 m/s2. Độ sâu mong lượng của giếng là

A. 40 m.

B. 41 m.

C. 50 m.

D. 112 m.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Thời gian tiếng rượu cồn của hòn đá truyền từ lòng giếng lên đến miệng giếng (đây là thừa trình vận động thẳng mọi của âm thanh với vận tốc truyền âm v = 330 m/s):

t2 = hv

Từ kia ta có:

t=t1+t2=2hg+hv=3⇒h=41(m)


Câu 19. nhị họa âm tiếp tục do một dây bọn phát ra bao gồm tần số hơn yếu nhau là 56 Hz. Họa âm thứ cha có tần số là

A. 112 Hz.

B. 138 Hz.

C. 168 Hz.

D. 175 Hz.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Hai họa âm thường xuyên nhau là:kf0; (k+1)f0

⇒(k+1)f0−kf0=56⇒f0=56(Hz)

Họa âm đồ vật 3 có tần số:f3=3f0=3.56=168(Hz)


Câu 20. một chiếc còi vạc sóng âm bao gồm tần số 1000 Hz vận động đi ra xa một bạn đứng bên đường về phía vách đá với vận tốc 10 m/s. Lấy vận tốc âm trong không gian là 330 m/s. Tần số của âm fan đó nghe thẳng từ chiếc còi là

A. 970,6 Hz.

B. 598,1 Hz.

C. 785,9 Hz.

D. 992,1 Hz.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Tần số của âm bạn đó nghe thẳng từ loại còi là:

f1=vv+vs.f=330330+10.1000=970,6(Hz)


Câu 21. một chiếc còi vạc sóng âm tất cả tần số 1000 Hz vận động đi ra xa một tín đồ đứng mặt đường về phía vách đá với vận tốc 10 m/s. Lấy vận tốc âm trong không gian là 330 m/s. Tần số của âm fan đó nghe được sau khi phản xạ bên trên vách đá là

A. 1000 Hz.

B. 1031,3 Hz.

C. 1140,6 Hz.

D. 1008,2 Hz.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Âm nghe được sau khi phản xạ trên vách đá là

f1=vv−vs.f=330330−10.1000=1031,3(Hz)


Câu 22. Một âm sóng âm bao gồm chu kì 100 ms. Sóng âm này

A. Là khôn xiết âm.

B. Là hạ âm.

C. Là âm nghe được.

D. Truyền được vào chân không.

Hiển thị lời giải

Câu 23. Khi nói về sóng âm, phân phát biểu làm sao sau đấy là sai?

A. Âm sắc, độ cao, độ to lớn là những đặc thù sinh lí của âm.

B. Sóng âm là những sóng cơ truyền vào các môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí.

C. Âm nghe được bao gồm cùng bản chất với hết sức âm và hạ âm.

D. Tốc độ truyền âm trong môi trường tỉ lệ với tần số âm.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

A – Đúng

B – Đúng

C – Đúng

D – Sai, vì tốc độ truyền âm trong môi trường phụ thuộc vào bản chất của môi trường đó.


Câu 24. Một sóng âm truyền trong ko khí, trong những các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, độ cao của âm và bước sóng; đại lượng nào không phụ nằm trong vào những đại lượng còn lại là

A. Tần số sóng.

B. độ dài của âm.

C. Cách sóng.

D. Biên độ sóng.

Hiển thị giải đáp

Câu 25. Sóng siêu âm

A. Truyền được trong chân không.

B. Truyền trong không khí nhanh hơn vào nước.

C. Truyền trong nước nhanh hơn trong sắt.

D. Không truyền được trong chân không.

Hiển thị câu trả lời

Câu 26. Một âm gồm tần số xác minh lần lượt truyền vào nhôm, nước, bầu không khí với vận tốc tương ứng là v1,v2,v3. đánh giá nào sau đó là đúng?

A. V1>v2>v3.

B. V2>v1>v3.

C. V3>v1>v2.

D. V1>v3>v2.

Hiển thị lời giải

Câu 27. cho các chất sau: không gian ở 00C, không gian ở 250C, nước với sắt. Sóng âm truyền sớm nhất trong

A. Không gian ở 00C.

B. Không khí ở 250C.

C. Nước.

D. Sắt.

Hiển thị lời giải

Câu 28. Một sóng âm tất cả tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với gia tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường xung quanh nước là

A. 75 m.

B. 7,5 m.

C. 0,75 m.

D. 0,075 m.

Hiển thị đáp án

Câu 29. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và cách sóng 34 cm. Tần số của sóng này là

A. 100 Hz.

B. 1000 Hz.

C. 200 Hz.

D. 2000 Hz.

Hiển thị lời giải

Câu 30. Một lá thép mỏng, một đầu giữ thay định, đầu còn lại được kích đam mê để dao động với chu kì bởi 0,05s. Âm bởi lá thép phạt ra là

A. âm nghe được.

B. Hạ âm.

C. Vô cùng âm.

D. Truyền được vào chân không.

Hiển thị đáp án

Câu 31. Cảm giác về sự việc trầm, bổng của âm được mô tả bởi khái niệm:

A. độ to lớn của âm

B. Chiều cao của âm

C. âm nhan sắc của âm

D. Mức độ mạnh âm

Hiển thị lời giải

Câu 32. Âm sắc là một trong đặc tính tâm sinh lý của âm hoàn toàn có thể giúp ta phân minh được nhị âm loại nào trong các loại dưới đây?


A. Bao gồm cùng tần số phát ra do hai nhạc vắt khác nhau.

B. Bao gồm cùng tần số vạc ra trước giỏi sau vì chưng cùng một nhạc cụ.

C. Tất cả cùng biên độ phạt ra trước hay sau do cùng một nhạc cụ.

D. Tất cả cùng biên độ phân phát ra vày hai nhạc cụ khác nhau.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

- Âm sắc đẹp giúp ta riêng biệt được âm thuộc tần số phạt ra từ nhì nhạc cầm cố khác nhau.


A. Độ lũ hồi của âm.

B. Biên độ giao động của nguồn âm.

C. Tần số của mối cung cấp âm.

D. Đồ thị dao động của mối cung cấp âm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

- Độ cao của âm nhờ vào và yếu hèn tố: tần số dao động, tần số là số giao động trong một giây.


Đáp án: B

Giải thích:

- Độ cao của âm là 1 trong những đặc trưng sinh lí nối sát với đặc trưng vật lí của âm là tần số.


A. đặc thù sinh lí của âm.

B. Color của âm.

C. đặc thù vật lí của âm.

Xem thêm: Khám Phá Đặc Điểm Tính Cách Của Thiên Bình Chính Xác Nhất, Cung Thiên Bình (23/9

D. đặc điểm của âm giúp ta xúc cảm về sự trầm, bổng của các âm.

Hiển thị đáp án

Các thắc mắc trắc nghiệm trang bị lí lớp 12 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Đại cương cứng về chiếc điện xoay chiều gồm đáp án

Trắc nghiệm các mạch điện xoay chiều tất cả đáp án

Trắc nghiệm Mạch RLC mắc thông liền có đáp án

Trắc nghiệm hiệu suất tiêu thụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất có đáp án