Bạn đang khám phá về phương pháp tính thể tích của những hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin giữ hộ đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp cùng thể tích khối lăng trụ các bạn đón coi để áp dụng giải bài tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích của khối chóp


*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong những số ấy r là bán kính mặt đáy, h là chiều cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn cùng lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp mặt nhất có mặt đáy là hình tròn. Lúc đó nếu r là bán kính hình tròn trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Phương pháp chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích đáy, tính độ cao và tính thể tích theo bí quyết V=1/3.S.h các chúng ta cũng có thể ứng dụng nó.

1. Phương pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng giải pháp giữa 2 khía cạnh phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số ấy B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Nói theo một cách khác thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> nếu như một hình tròn trụ tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được xem bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong đó a là chiều dài, b là chiều rộng và h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> phương pháp tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối ước (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Tác Giả Của Bài Cổng Trường Mở Ra, Cổng Trường Mở Ra

Chúc chúng ta học thật giỏi bộ môn toán này nhé.