rongnhophuyen.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Chóp cùng tổng thích hợp lại các kiến thức về hình chóp và khuyên bảo lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích đáy hình chóp


I. HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

Trong hình học tập không gian, hình chóp là khối đa diện trong đó có mặt đáy của hình là nhiều giác lồi. Các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh, đây đó là đỉnh của hình chóp.

Tính chất của hình chóp là:

Đường thẳng đi qua một đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy tương xứng được hotline là đường cao của hình chóp.Tên gọi của hình chóp được dựa vào đa giác phương diện đáy: Hình chóp tam giác gồm đáy là hình tam giác, hình chóp tứ giác có đáy là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác gồm đáy là hình ngũ giác…Nếu hình chóp có những cạnh bên vừa lòng với dưới mặt đáy các góc đều nhau hoặc những cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao của hình chóp chính là tâm mặt đường tròn ngoại tiếp mặt dưới hình chóp.Nếu hình chóp có các mặt bên phù hợp với dưới mặt đáy các góc đều bằng nhau hoặc gồm các con đường cao của những mặt bên xuất phát từ 1 đỉnh đều nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn nội tiếp dưới mặt đáy hình chóp.Nếu hình chóp gồm mặt bên hoặc mặt chéo vuông góc với khía cạnh phẳng đáy thì con đường cao của hình chóp đã là con đường cao của mặt bên hoặc mặt chéo đó.

Ví dụ: Hình chóp tam giác bao gồm đáy là hình tam giác, hình chóp tứ giác bao gồm đáy là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác bao gồm đáy là hình ngũ giác…


*

*

Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đứng như sau:

Ta có diện tích s xung quanh hình chóp bằng nửa chu vi lòng hình chóp nhân với độ nhiều năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là con đường cao khởi đầu từ đỉnh xuống trung điểm của 1 cạnh).

(S_xq=p.d)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung quanh hình lăng trụ chóp.p: nửa chu vi lòng hình chóp.d: độ nhiều năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là con đường cao xuất phát từ đỉnh xuống trung điểm của 1 cạnh).

Công thức tính diện tích toàn phần hình chóp như sau:

Ta có diện tích s toàn phần hình chóp bởi tổng của diện tích s xung quanh hình chóp cộng với diện tích đáy hình chóp.

(S_tp=S_xq+S_đ)

Trong đó:

(S_tp): diện tích toàn phần hình chóp.(S_xq): diện tích s xung quanh hình chóp.(S_đ): diện tích đáy hình chóp.

III. THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 


*

Công thức tính thể tích hình chóp như sau:

Để tính thể tích hình chóp ta lấy diện tích đáy nhân với chiều cao hình chop từ đỉnh xuống đáy tiếp nối nhân với 1/3.

(V=1over3.S_đ.h)

Trong đó:

V: thể tích hình chóp.(S_đ): diện tích đáy hình chóp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 12 Nâng Cao, Hóa 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Hóa 12 Nâng Cao

h: chiều cao hình chóp

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích xung quanh của hình chóp tam giác S.ABC bao gồm △ABC vuông trên B, AH ∈ (SBC), AH ⊥(ABC) biết AB = 4a, BC = 3a, AC = 5a, SH= 6a.


*

Lời giải tham khảo:

Áp dụng cách làm tính thể tích của hình chóp, ta rất có thể tích của hình chóp đã cho là:

(V=1over3.S_đ.h=1over3.6a.1over2.4a.3a= 12a^3)

Nửa chu vi lòng hình chóp S.ABC: p= (4a + 3a + 5a) : 2 = 6a

Áp dụng bí quyết tính diện tích xung quanh hình chóp, ta có diện tích s xung quanh hình chóp đã mang lại là: