Lực hạt nhân làlựchútrấtmạnhgiữa cácnuclôntạo nên hạt nhân bền vững.Lực phân tử nhân còn được gọi làlực shop mạnh.

Bạn đang xem: Công thức năng lượng liên kết riêng

2. Đặc điểm của lực phân tử nhân

Lực phân tử nhân không tồn tại cùng bản chấtvới lực hấp dẫn và lực tĩnh điện.Xét trường đúng theo hai prôtôn:Độ khủng của lực phân tử nhân không hề nhỏ so cùng với độ lớn của lực lôi cuốn và lực tĩnh năng lượng điện nếu 2 prôtôn cách nhau một khoảng bé dại hơn 10- 15m.Lực phân tử nhân luôn luôn là lực hút. Lực hấp dẫn cũng luôn luôn là lực hút. Lực tĩnh điện rất có thể là lực hút, có thể là lực đẩy.Lực hạt nhân chỉ gồm tác dụngkhi khoảng cách giữa 2 nuclônnhỏ hơnđường kính phân tử nhân (r - 15m)Độ khủng của lực hạt nhân sút nhanhkhi khoảng cách giữa nhị nuclôn to hơn 10- 15m.Độ mập của lực cuốn hút và lực tĩnh điệngiảm tỉ trọng với bình phương khoảng chừng cách.

II. Tích điện liên kết của hạt nhân

1. Độ hụt khối của phân tử nhân

Khối lươngj nghỉ của một phân tử nhânluôn nhỏ dại hơntổng cân nặng nghỉ của các nuclôn tạo ra thành hạt nhân đó. Độ chênh lệch khối lượng này được điện thoại tư vấn là độ hụt khối của hạt nhân.

2. Cách làm tính độ hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân

*

Gọi

m là cân nặng nghỉ của phân tử nhân X (tính theo đơn vị u)mplà trọng lượng nghỉ của prôtôn (mp= 1,00728u)mnlà trọng lượng nghỉ của nơtrôn (mn= 1,00866u)N = A - Z là số nơtrôn của phân tử nhân X đã xét.

Độ hụt khối của hạt nhân là

*

Trong đó

*
là tổng khối lượng của các nuclôn tạo ra thành phân tử nhân

Chú ý:

Các hạt sơ cung cấp riêng rẽ nhưprôtôn,nơtrôn,electrôncó độ hụt khối bởi 0.

3. Năng lượng liên kết của phân tử nhân

Theo Anh-x-tanh:Mỗi khi cân nặng nghỉ của một vật giảm đi thì bao gồm một tích điện tỏa ra.Năng lượng lan ra khớp ứng với độ hụt khốicủa phân tử nhân điện thoại tư vấn lànăng lượng liên kếtcủa hạt nhân.Sở dĩ ta gọi năng lượng này là tích điện liên kết là vì ý muốn phá đổ vỡ một hạt nhân X ta phải hỗ trợ một năng lượng đúng bằng tích điện mà hệ các hạt sẽ tỏa ra khi phân tử nhân được chế tạo ra thành.

Công thức tính tích điện liên kết của hạt nhân

*

*

Thay

*
vào cách làm này, ta được:

*

Chú ý:

Các hạt sơ cấp cho riêng rẽ nhưprôtôn,nơtrôn,electrôncó năng lượng liên kết bởi 0.

4. Năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân

a) tích điện liên kết riêngcủa hạt nhân là tích điện liên kết tính cho một nuclôn.

b) Công thức

*

c) Đơn vị:

Năng lượng link riêng có đơn vị làMeV/nuclôn. Trong một vài trường hợp, đến giản tiện, bạn ta có thể ghi đơn vị của năng lượng liên kết riêng biệt làMeV.

d) Ý nghĩa về độ lớn của tích điện liên kết riêng

Ngoại trừ những hạt sơ cấp cho riêng rẽ (như prô tôn, nơ trôn, êlectrôn) hạt nhân như thế nào cónăng lượng links riêng càng lớnthìcàng bền.Những hạt nhân chính giữa bảng tuần hoànnói phổ biến có tích điện liên kết riêng to hơn so với năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân nghỉ ngơi đầu cùng cuối bảng tuần hoàn nênbền hơn.

Xem thêm: Phương Hướng Giải Pháp Cơ Bản Phòng Chống Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ

Những phân tử nhân tất cả số khối A trường đoản cú 50 cho 95có năng lượng liên kết riêng lớn số 1 (khoảng8,8 MeV/nuclôn) là rất nhiều hạt nhânbền vững vàng nhất.

*