(eginarrayla^m.a^n = a^m + n,,,,,,,,,a^m.a^n.a^p = a^m + n + p,,,,,left( p in N ight)\a^m:a^n = a^m - n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(a e 0,,,m,, > ,,n)\left( a.b ight)^m = a^m.b^m,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( m e 0 ight)\left( a^m ight)^n = a^m.n,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( m,,n e 0 ight)endarray)

Quy ước:

(eginarrayla^1 = a\a^0 = 1,,,,left( a e 0 ight)endarray)

*

*

*

*

*

Tải về
Bạn đang xem: Công thức lũy thừa lớp 7

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi bội phản hồi Hủy

Bình luậnchuyên đề được thân yêu


bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài bác tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Bố Cục Của Văn Bản Là Gì ? Vai Trò, Các Thành Phần Bố Cục Văn Bản

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT quốc gia 2021