*
công thức hóa học của sắt 3 oxit" width="655">

Sau đây, mời bạn đọc cùng với top lời giải đọc thêm về sắt (III) oxit qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của sắt 3 oxit là

- cách làm phân tử: Fe2O3

- Phân tử khối: 160 g/mol

1. Định nghĩa

Sắt(III) oxide (công thức Fe2O3) là một oxide của sắt. Nó có khối lượng mol 159,6922 g/mol, hệ số co và giãn nhiệt 12,5×10−6/℃, nhiệt độ nóng chảy 1565 ℃.

Về mặt hóa học, sắt oxide cũng thuộc đội oxide lưỡng tính như nhôm oxide. Fe2O3 không phải là 1 oxide dễ chảy, nó là 1 trong oxide cạnh tranh chảy. Fe2O3 là dạng thông dụng nhất của sắt oxide tự nhiên. Hình như có thể lấy chất này từ đất sét màu đỏ.

2. Kết cấu Fe2O3


- tất cả 2 nguyên tố sắt kết hơp với 3 yếu tố O.

- Hợp chất sắt (III) oxit là hợp chất trong các số đó sắt gồm mức lão hóa +3

3. đặc thù vật lý

Fe2O3 là chất rắn red color nâu, ko tan vào nước

4. đặc điểm hoá học

a) Hợp hóa học sắt (III) có tính oxi hoá:

- Khi công dụng với chất khử, hợp hóa học sắt (III) bị khử thành hợp chất sắt (II) hoặc kim loại sắt trường đoản cú do.

- trong pư hoá học, ion Fe3+ có kỹ năng nhận 1 hoặc 3e, tùy nằm trong vào hóa học khử khỏe khoắn hay yếu:

Fe3+ + 1e → Fe2+

Fe3+  + 3e → Fe

=> đặc điểm chung của hợp hóa học sắt (III) là tính oxi hoá.


b. Fe2O3 tính năng với dung dịch axit tạo ra dung dịch bazơ tạo nên dung dịch muối cùng nước

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → 2Fe2(SO4) + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O

c. Ở nhiệt độ cao, Fe2O3 bị teo hoặc H2 khử thành Fe

Fe2O3 + 3CO →to 3CO2 + 2Fe

Fe2O3 + 3H2 →to 3H2O + 2Fe

d. Phản nghịch ứng sức nóng nhôm

Fe2O3 + 2Al →to Al2O3 + 2Fe

5. Điều chế

- Fe2O3 là thành phần bao gồm của quặng hematit.

- sức nóng phân Fe(OH)3 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Ứng dụng

 - Fe2O3 có phương châm rất đặc trưng trong bài toán tạo màu cho các loại men gốm sứ và giúp làm sút rạn men.

7. Một số bài tập áp dụng

Bài 1. Để m g sắt xung quanh không khí một thời hạn được hỗn hợp rắn có Fe, FeO, Fe2O3, cùng Fe3O4 gồm tổng khối lượng là 30g. Mang đến hh này rã trong HNO3 dư được 5.6 lít NO tuyệt nhất (đktc). Tính m? 

Bài 2. hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho 1 luồng khí CO đi qua ống thực hiện mg hh X đun nóng. Sau khi chấm dứt thí nghiệm thu sát hoạch được 64g hóa học rắn và 11.2 lít khí B(đktc)có tỉ khối so với H2 là 20.4. Tính m ?

Bài 3. Để khử trọn vẹn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thí bắt buộc 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 quánh thì chiếm được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) . Tính thể tích SO2 (đktc)?

Bài 4. Đốt cháy m gam sắt quanh đó không khí sau một thời gian thu được 5,04 gam hỗn hợp X bao gồm sắt và những oxit sắt. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào HNO3 loãng dư thu được 0,784 lít khí(đktc) có NO cùng NO2 tất cả tỉ khối so với H2 là 19. Tính m?

Bài 5. Đốt cháy 16,8 gam bột sắt bên cạnh không khí, sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp X tất cả sắt và những oxit. đến hòa tan hết X trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng chiếm được 5,6 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhât làm việc đktc)

1. Tính m

2. Nếu cầm cố H2SO4 bởi HNO3 quánh nóng thì thể tích NO2 (đktc) đang là bao nhiêu?

Bài 6.

Xem thêm: Khoa Toán - Khoa Toã¡N

cho 1 luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp X nặng 44,64 gam tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Phối hợp X bằng HNO3 loãng dư nhận được 3,136 lít khí NO (đktc). Tính m?

Bài 7. cho 1 luồng khí CO trải qua ống sứ đựng 18,08 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời hạn thu được hỗn hợp X nặng nề 13,92 gam tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa hợp X bởi HNO3 quánh nóng chiếm được V lít khí NO2 (đktc). Tính V?