Tổng hợp cách làm Hóa học tập lớp 12 giúp các em khối hệ thống lại trọn bộ phương pháp Hóa học 12 quan lại trọng, để biết phương pháp giải nhanh những bài tập Hóa học, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài xích thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa học.

Bạn đang xem: Công thức hóa 12

*

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol(n), cân nặng (m) và trọng lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ tình dục giữa số mol khí cùng thể tích khí làm việc đktc.

*

* Số trieste tạo ra từ n axit cùng Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH nhanh SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là gần như hiđrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử chứa một liên kết ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối cha và không có đồng phân hình học. Mẹo tính cấp tốc đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, mỗi C đang liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C có nối bố sẽ còn 2C với H là nhóm thế.

C1 C2
1C 1C 1 đồng phân
2C H 1 đồng phân

Ta gồm 2 đồng phân ankin.

2) Số đồng phân ancol 1-1 chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

3) Số đồng phân andehit đối chọi chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là bí quyết của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

4) Số đồng phân axit cacboxylict solo chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n nH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n nH2n+3N:

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n

*

*

*

*

*

*

…………………

Tổng hợp công thức Hóa học lớp 12 giúp những em hệ thống lại trọn bộ công thức Hóa học tập 12 quan tiền trọng, để biết phương pháp giải nhanh những bài tập Hóa học, lập cập trả lời các thắc mắc trong bài thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa học.

*

*Mối quan hệ giới tính giữa số mol(n), cân nặng (m) và khối lượng Mol(M):

*

*Mối quan hệ giữa số mol khí cùng thể tích khí ở đktc.

Xem thêm: Độ Lớn Gia Tốc Của Vật Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều, Cách Để Tính Gia Tốc

*

* Số trieste tạo nên từ n axit và Glixerol =

*

III. MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH cấp tốc SỐ ĐỒNG PHÂN

1. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ankin là các hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử cất một liên kết ba. CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2). Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học. Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C vẫn liên kết với cùng một nhóm ráng (giống hoặc không giống nhau).