Tụ năng lượng điện là gì ?Tụ điện là một trong hệ hai thiết bị dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp bí quyết điện. Nó dùng để chứa điện tích.

Bạn đang xem: Công thức điện tích của tụ điện


TỤ ĐIỆN

I. Tụ điện

1. Tụ điện là gì ?

- Tụ điện là một hệ hai đồ vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp biện pháp điện. Mỗi thứ dẫn đó điện thoại tư vấn là một phiên bản của tụ điện.

- Nó dùng làm chứa năng lượng điện tích. 

- Tụ điện được dùng thông dụng là tụ năng lượng điện phẳng. Cấu trúc của tụ năng lượng điện phẳng gồm hai phiên bản kim nhiều loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp điện môi.

- vào mạch điện, tụ điện được màn biểu diễn bằng kí hiệu vẽ trên Hình 6.1.

*

2. Cách tích điện mang đến tụ điện.

- hy vọng tích điện mang lại tụ điện, người ta nối hai phiên bản của tụ năng lượng điện với hai rất của nguồn tích điện (Hình 6.2).

*

- phiên bản nối cực dương sẽ tích điện dương, phiên bản nối rất âm đang tích năng lượng điện âm.

- Độ phệ điện tích trên mỗi phiên bản của tụ năng lượng điện khi sẽ tích điện hotline là năng lượng điện của tụ điện.

II. Điện dung của tụ điện.

1. Định nghĩa

Điện tích Q nhưng một tụ điện nhất thiết tích được tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố kỉnh U đặt giữa hai bạn dạng của nó.

(Q = CU) tốt (C=dfracQU) (6.1)

Đại lượng C được gọi là năng lượng điện dung của tụ điện. Nó đặc thù cho kĩ năng tích năng lượng điện của tụ điện tại 1 hiệu điện nuốm nhất định. Thật vậy, bên dưới một hiệu điện vậy U duy nhất định, tụ gồm điện dung C sẽ tích được điện tích Q lớn.

Vậy : Điện dung của tụ điện được khẳng định bằng yêu mến số của năng lượng điện của tụ điện với hiệu điện nỗ lực giữa hai phiên bản của nó.

Video mô bỏng tụ điện


2. Đơn vị điện dung

Trong bí quyết (6.1) trường hợp Q đo bằng đơn vị chức năng Cu-lông (C), U đo bằng đơn vị chức năng là Vôn (V) thì C đo bằng đơn vị fara (kí hiệu là F).

Fara là điện dung của một tụ năng lượng điện mà nếu để giữa hai bản của nó hiệu điện nuốm 1 V thì nó tích được điện tích 1 C.

Các tụ điện thường được sử dụng chỉ gồm điện dung từ 10-12 F mang lại 10-6 F. Vị vậy ta hay được dùng các ước của fara:


1 micrôfara (kí hiệu là μF) = 1.10-6 F.

1 nanôfara (kí hiệu là nF) = 1.10-9 F.

1 picôfara (kí hiệu là pF) = 1.10-12 F.

Xem thêm: Uae Có Phải Là Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

3. Các loại tụ điện

+ người ta rước tên của lớp năng lượng điện môi để tại vị tên cho tụ điện : tụ không khí, tụ giấy, tụ mica, tụ sứ, tụ gốm,…

+ tín đồ ta còn sản xuất tụ điện gồm điện dung chuyển đổi được (còn gọi là tụ chuyển phiên ).

III. Ghép tụ điện

*

IV. Tích điện của năng lượng điện trường vào tụ điện

Người ta minh chứng được bí quyết tính tích điện của năng lượng điện trường trong tụ điện: