Trong đa số thì thứ nhất mà tín đồ mới học tập Tiếng Anh tiếp cận thì tất yêu không nói đến thì quá khứ đơn. Đúng với tên của nó, khá dễ dàng và đơn giản giống thì bây giờ đơn. Tuy thế để áp dụng nó thì ko phải là 1 trong những điều dễ dàng. Liên tiếp những bài học về những thì trong giờ Anh, từ bây giờ rongnhophuyen.com sẽ cùng các bạn tìm phát âm về Thì vượt khứ đơn bao hàm công thức, lốt hiệu, phương pháp sử dụng tương tự như không quên các bài tập với đáp án kèm theo nhé!


I. Ra mắt Thì vượt khứ đơn

Về có mang thì có lẽ rằng không ai xa lạ gì với thì này và có lẽ nó cũng là thì gồm định nghĩa ngắn nhất: Thì thừa khứ đơn diễn tả một dùng để mô tả một hành động, sự việc ra mắt và xong trong thừa khứ.


*
*
*
*
*
*

V. Bài tập hỗ trợ Thì vượt khứ đơn

EX1: dứt các câu với thì quá khứ đơn

If I spoke German,I would work in Germany.

Bạn đang xem: Công thức của thì quá khứ đơn

It/ be/ cloudy/ yesterday. -> _______ .In 1990/ we/ move/ to another city. -> _________________ .when/ you/ get/ the first gift? ->____________?She/ not/ go/ to lớn the church/ five days ago. -> ______________________.How/ be/ he/ yesterday? -> ________? I would work in Germany. Tôi sẽ thao tác làm việc ở Đức.

EX2: Dùng những từ sau để hoàn thành các câu phía dưới.

Go Be Sleep Cook wirte

She….out with her boyfiend last night. ->…Laura….a meal yesterday afternoor. -> …Mozart ….more than 600 pieces of music. -> …I …. Tired when I came home. -> …The bed was very comfortable so they…..very well. ->…

EX3: xong những câu sau đây với hễ từ dạng phụ định

I knew Sarah was busy, so I __ her. (disturb)The bed was uncomfortable. I _ well. (sleep)They weren’t hungry, so they _ anything. (eat)We went to Kate’s house but she __ at home. (be)

VI. Đáp án bài xích tập bổ trợ

Đáp án EX1

It/ be/ cloudy/ yesterday.-> It was cloudy yesterday.In 1990/ we/ move/ to lớn another city.-> In 1990 we moved khổng lồ another city.when/ you/ get/ the first gift?-> When did you get the first gift?She/ not/ go/ khổng lồ the church/ five days ago.-> She didn’t go to the church five days ago.How/ be/ he/ yesterday?-> How was he yesterday?

Đáp án EX2

She….out with her boyfiend last night. -> wentLaura….a meal yesterday afternoor. -> cookedMozart ….more than 600 pieces of music. -> wroteI …. Tired when I came home. -> wasThe bed was very comfortable so they…..very well.

Xem thêm: Đơn Vị Của Hiệu Điện Thế - Điện Thế, Hiệu Điện Thế Là Gì

-> slept

Đáp án EX3

did not disturb / didn’t disturbdid not sleep / didn’t sleepdid not eat / didn’t eatwas not / wasn’t

Vậy là chúng ta đã với mọi người trong nhà một đợt tiếp nhữa ôn lại Thì quá khứ đơn. Đừng quên theo dõi và quan sát các bài viết khác của rongnhophuyen.com để học những Thì khác cũng giống như tài liệu free tiếp nha!