ÔN THI VÀO 10 - GIẢI ĐỀ THI THỬ trung học cơ sở DỊCH VỌNG HÀ NỘI - 2k7 - Livestream TOÁN thầy quang HUY

Toán

CHỮA ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HỌC KÌ 2 - 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

vật dụng lý

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 SÁT NHẤT - 2k5 - Livestream HÓA cô THU

chất hóa học


CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 - trung học phổ thông NGUYỄN HUỆ - 2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

hóa học

- tất cả nguyên tố fe kết hơp cùng với 2 nhóm -OH.

Bạn đang xem: Công thức của sắt 2 hiđroxit là

- Hợp hóa học sắt (II) hiđroxit là hòa hợp chất trong những số đó sắt bao gồm mức oxi hóa +2.

II. đặc thù vật lí:

- Fe(OH)2 nguyên chất là hóa học rắn, màu trắng hơi xanh, ko tan trong nước. Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi biến thành Fe(OH)3 gray clolor đỏ.

III. Tính chất hóa học:

- các hợp hóa học sắt (II) tất cả cả tính khử cùng tính oxi hóa mà lại tính khử đặc thù hơn, do trong số phản ứng hóa học ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

tính chất đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử.

- những hợp chất sắt (II) thường xuyên kém bền dễ dẫn đến oxi hóa thành hợp hóa học sắt (III).

đặc điểm hóa học của Fe(OH)2 gồm:

1. Là bazơ không tan:

- tung trong axit không có tính oxi hóa (HCl; H2SO4 loãng…) → muối bột sắt (II) cùng nước:

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 2H2SO4 loãng → FeSO4 + 2H2O

- là 1 hiđroxit nhát bền nên bị nhiệt phân:

vào điều kiện không có không khí:

Fe(OH)2 FeO + H2O

4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O

2. Tính khử (do Fe có mức oxi hóa +2): khi tác dụng với 1 số chất oxi hóa dũng mạnh như: HNO3; O2; H2SO4 đặc ….

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 đặc,nóng

*

→ Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc, lạnh → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

IV. Điều chế:

- Phương pháp: mang lại dung dịch bazơ vào dung dịch muối sắt (II) trong điều kiện không tồn tại không khí.

Xem thêm: Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Hai Tập, Các Dạng Toán Lớp 7, Sách Bài Tập Toán Lớp 7 Hai Tập

- Phương trình ion rút gọn:

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 (trong điều kiện không có không khí)

Chú ý: Trong không khí, Fe(OH)2 dễ bị oxi biến thành Fe(OH)3 màu nâu đỏ. Cho nên vì thế muốn gồm Fe(OH)2 tinh khiết yêu cầu điều chế vào điều kiện không có không khí.
Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức của sắt 2 hiđroxit là