- Dãy những hiđrocacbon mạch hở cócông thức phân tử là C2H4, C3H6, C4H8,..được call là anken. Trong phân tử anken cất một link đôi C=C, chúng bao gồm công thức tổng thể là CnH2n (n≥2).

2. DANH PHÁP

a. Tên thường

-Tên hay của anken được dựa trên tên của ankan tương xứng nhưng thay đổi đuôi “an” thành đuôi “ilen”. Vị trí của nối song được kí hiệu bởi a, b, g,..

Bạn đang xem: Công thức chung của dãy đồng đẳng anken là

Ví dụ 1:

CH2=CH2 : etilen.

CH2=CH-CH3: propilen.

CH2=CH-CH2-CH3: a-butilen.

CH3-CH=CH-CH3: b-butilen.


*

: isobutilen.

b. Danh pháp theo IUPAC

số chỉ vị trí-tên nhánh + tên mạch chủ yếu – số chỉ địa chỉ lk đôi-“en”

Lưu ý: Mạch đó là mạch dài nhất với chứa links đôi.

Mạch bao gồm được đánh làm thế nào cho số chỉ vị trí liên kết đôi là nhỏ nhất.

Ví dụ 2:

CH2=CH2 : eten.

CH2=CH-CH3: propen.

CH2=CH-CH2-CH3: but-1-en.

CH3-CH=CH-CH3: but-2-en.


*

: 2-metylbuten

3. ĐỒNG PHÂN

a. Đồng phân cấu tạo

- Anken bao gồm từ 4C trở lên tất cả đồng phân mạch cacbon và vị trí links đôi.

Ví dụ 3: Viết tất cả các đồng phân cấu trúc anken tất cả CTPT là C4H8.

CH2=CH-CH2-CH3: but-1-en


CH3-CH=CH-CH3: but-2-en

Ví dụ 4: Viết tất cả các đồng phân cấu tạoanken tất cả CTPT là C5H10.

Mạch chủ yếu cacbon

Đánh giá các vị trí của links đôi

CTCT của anken


*

*

*

Không có đồng phân anken.

b. Đồng phân hình học

-Trong phân tử anken đựng một links đôi. Liên kết đôi bao gồm một liên kết s và một links p. Hai nhóm nguyên tử liên kết với nhau bởi links p C=C không có công dụng quay thoải mái quanh trục link (do bị ngăn trở bởi liên kết p). Vày đó một số chất bao gồm công thức cấu trúc giống nhau, mà lại lại khác nhau về sự phân bố trong không gian được hotline là những đồng phân hình học.

- Anken từ 4 cacbon trở lên trên thì có thể có đồng phân hình học. Giả dụ mạch bao gồm nằm cùng phía với links p thì được call là đồng phân “cis”; ví như khác phía với liên kết p thì được điện thoại tư vấn là đồng phân “trans”.

- Điều kiện để sở hữu đồng phân hình học:


Điều khiếu nại :(left{eginmatrixa e b\c e dendmatrix ight.)

Ví dụ 5: Ứng với công thức kết cấu là "but-2-en" gồm 2 đồng phân hình học.


: cis-but-2-en
:trans-but-2-en
Anken có công thức tổng quát là gì ? Anken được quan niệm là gì ? Cùng chúng tôi tìm đọc ngay những thông tin và văn bản thường nhắc tới trong bài bác Anken này nhé !

Tham khảo bài viết khác:

định hướng Anken là gì ?

– Anken tốt olefin là hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử tất cả chứa 1 link đôi C=C còn lại là các liên kết đơn.

– Hợp hóa học trong dãy Anken tất cả công thức dễ dàng nhất là Entilen: CH2 = CH2

Công thức tổng thể của Anken là gì ?

– Công thức tổng quát của anken: CnH2n (n ≥ 2).


tên gọi của Anken

+ Tên cố gắng thế:

Số chỉ địa điểm mạch nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch chính + số chỉ địa điểm nối đôi + en

+ tên thường:

Thay đuôi ‘an’ của ankan bằng đuôi ‘ilen’

– Anken có những loại đồng phân: đồng phân xicloankan (n ≥ 3), đồng phân vị trí link đôi (n ≥ 4); đồng phân mạch C (n ≥ 4); đồng phân hình học.

– Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y gồm đồng phân hình học: thì A # B cùng X # Y.


một vài phản ứng của Anken với những chất hóa học khác:

1. Anken + br2

– cộng dung dịch Br2

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

(nâu đỏ) (không màu)

→ dung dịch Br2 là thuốc demo để nhận biết anken.

2. Anken + HCl

– cộng dung dịch HCl

CnH2n + HCl → CnH2n+1Cl

3. Anken + phản bội ứng cùng HX (H2O/H+, HCl, HBr…)

CnH2n + HX → CnH2n+1X

Chú ý:

– phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn phù hợp 2 sản phẩm.

– thành phầm chính của bội phản ứng cùng được khẳng định theo quy tắc cùng Maccopnhicop: H cùng vào C ở liên kết đôi có rất nhiều H rộng còn X vào C ở link đôi gồm ít H hơn.

Xem thêm: Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2021

– Nếu triển khai phản ứng cùng HBr vào anken bao gồm xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

4. Anken + KMnO4

– cùng dung dịch KMnO4

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O –> 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Hy vọng với văn bản trên nội dung bài viết này chúng tôi chia sẻ đến các bạn sẽ giúp bạn xử lý được rất nhiều bài tập bản thân đang gặp khó khăn nhé ! Cám ơn chúng ta đã theo dõi nội dung bài viết này