Con nhấp lên xuống đơn là một khối hệ thống gồm một thứ nhỏ, cân nặng m, treo ở đầu một gai dây ko dãn, cân nặng không đáng kể, nhiều năm l. Vậy công thức bé lắc đối chọi là gì? Mời chúng ta lớp 12 hãy thuộc rongnhophuyen.com theo dõi bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Con lắc đơn lớp 10

Công thức con lắc đối kháng là tài liệu hữu ích, tổng hợp cục bộ các phương pháp về cấu tạo, phương trình dao động, phương trình vận tốc, gia tốc, lực dây căng của con lắc đơn. Những công thức này được áp dụng trong các bài tập từ dễ đến cạnh tranh và áp dụng cho cả các thắc mắc lý thuyết. Hy vọng qua tư liệu này các bạn có thêm nhiều bốn liệu tham khảo, trau dồi kiến thức và kỹ năng để nắm rõ phương pháp Vật lí 12. 


Con nhấp lên xuống đơn: bí quyết và bài xích tập


1. Con lắc 1-1 là gì?

Con lắc đối chọi là một hệ thống gồm một đồ dùng nhỏ, cân nặng m, treo nghỉ ngơi đầu một gai dây không dãn, khối lượng không đáng kể, lâu năm l

2. Cấu trúc con lắc đơn

Gồm tua dây nhẹ không dãn, đầu bên trên được treo thắt chặt và cố định đầu bên dưới được gắn với đồ dùng nặng gồm khối lượng

3. Điều kiện nhằm vật dđđh

Biên độ góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta tất cả phương trình dao động của con lắc solo có dạng:

*

Trong đó:

s : cung xấp xỉ (cm, m..)S : biên độ cung (cm, m..)α : li độ góc (rad)α0 : biên độ góc (rad)

5. Phương trình vận tốc – gia tốc

a) Phương trình vận tốc.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Gia tốc – trương lực dây

a) Vận tốc:

*

b) trương lực dây: 

*

7. Chu kỳ luân hồi - Tần số

a) Chu ky.

*

b) Tần số:

*

8. Công thức độc lập với thời gian

a) Chu kì.

*

b) Tần số:

*

9. Tích điện của bé lắc đơn

*

10. Bài bác tập về con lắc đơn

Câu 1. Một con lắc đối chọi có chiều dài l = 16 cm. Kéo bé lắc lệch ngoài vị trí cân bằng một góc 9° rồi thả nhẹ. Làm lơ mọi ma sát, rước g = 10 m/s2, π2 = 10. Lựa chọn gốc thời hạn lúc thả vật, chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động thuở đầu của vật. Viết phương trình giao động theo li độ góc tính ra rad.

A. α = 0,157cos(2,5π + π) rad

B. α = 0,314cos(2,5π + π/2) rad

C. α = 0,314cos(5π - π/2) rad

D. α = 0,157cos(5π + π) rad

Câu 2. Một bé lắc đơn giao động điều hòa cùng với chu kì T = 2 s. đem g = 10 m/s2, π2 = 10. Viết phương trình xê dịch của con lắc theo li độ dài. Hiểu được tại thời điểm ban sơ vật gồm li độ góc α = 0,05 rad và gia tốc v = - 15,7 cm/s

A. S = 5√2cos(2πt - π/4) cm

B. S = 5cos(πt + 3π/4) cm

C. S = 5cos(2πt - π/4) cm

D. S = 5√2cos(πt + π/4) cm

Câu 3. Một nhỏ lắc 1-1 treo một đồ dùng nặng có cân nặng 100 g, chiều lâu năm dây treo là một trong những m, treo tại nơi bao gồm g = 9,86 m/s2. Bỏ qua mất mọi ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí thăng bằng góc α0 rồi thả không gia tốc đầu. Biết nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa với năng lượng W = 8.10-4 J. Lập phương trình xấp xỉ điều hòa của bé lắc, lựa chọn gốc thời hạn lức đồ vật nặng gồm li độ cực to dương. Mang π2 = 10

A. S = 2cosπt cm

B. S = 4cos(πt + π) cm

C. S = 4cosπt cm

D. S = 2cos(πt + π/3) cm

Câu 4. Một nhỏ lắc đơn dài l = 20 cm treo trên một điểm bao gồm định. Kéo con lắc ngoài phương thẳng đứng một góc bằn 0,1 rad về phía bên nên rồi chuyền mang đến một tốc độ 14 cm/s theo phương vuông góc cùng với dây về phía vi trí cân nặng bằng. Coi nhỏ lắc xấp xỉ điều hòa, viết phương trình dao động đối với li độ lâu năm của bé lắc. Chọn gốc tọa độ trên vị trí cân nặng bằng, chiều dương phía từ vị trí cân bằng sang phía mặt phải, gốc thời hạn là lúc con lắc trải qua vị trí cân bằng lần đồ vật nhất. Cho vận tốc trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2

A. S = 2cos(7t + π/3) cm

B. S = 2cos(7t + π/2) cm

C. S = 2√2cos(7t + π/2) cm

D. S = 2√3cos(7t - π/2 cm

Câu 5. Một bé lắc đối chọi đang nằm lặng tại vị trí cân nặng bằng, truyền đến nó một gia tốc v0 = 40 cm/s theo phương ngang thì con lắc đơn xê dịch điều hòa. Hiểu được tại vị trí tất cả li độ góc α = 0,1√3 rad thì nó có tốc độ v = 20 cm/s. đem g = 10 m/s2. Lựa chọn gốc thời gian là thời gian truyền gia tốc cho vật, chiều dương cùng chiều với gia tốc ban đầu. Viết phương trình dao động của nhỏ lắc theo li độ dài.

A. S = 8√2cos(5t - π/2) cm

B. S = 8cos(5t + π/2) cm

C. S = 8√2cos(5t - π/2) cm

D. S = 8cos(5t - π/2) cm

Câu 6. con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = π/5 s. Hiểu được ở thời điểm thuở đầu con lắc tại đoạn biên, gồm biên độ góc α0 cùng với cosα0 = 0,98. Rước g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động của con lắc theo li độ góc.

A. α = 0,2cos10t rad.

B. α = 0,1cos10t rad.

C. α = 0,2cos(10t + π) rad.

D. α = 0,1cos(10t + π) rad.

Câu 7.

Xem thêm: Podcast Là Gì ? Lợi Ích Podcast Mang Lại Là Gì? Giải Thích Đầy Đủ Nhất (Cập Nhật 2022)

Một nhỏ lắc đơn gồm quả mong nặng 200 g, treo vào đầu sợi dây tương đối dài l . Trên nơi tất cả g = 9,86 m/s2 con lắc dao động với biên độ bé dại và khi qua vị trí thăng bằng có gia tốc v0 = 6,28 cm/s và khi vật nặng đi từ bỏ vị trí cân đối đến li độ α = 0,5α0 mất thời gian ngắn duy nhất là 1/6 s. Viết phương trình xê dịch của bé lắc, biết trên t = 0 thì α = α0 , mặt khác quả mong đang vận động ra xa vị trí cân bằng. Làm lơ ma cạnh bên và sức cản không khí.