câu 2chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay.Bác Hồ sống giản dị vì suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn sáu mươi năm, Người được tôi luyện trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng khỏi xích xiềng nô lệ thực dân của nhân loại và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ xâm lược đau thương, oanh liệt của dân tộc.
Bạn đang xem: Có ý kiến cho rằng

*
Học sinh
*
Gia sư rongnhophuyen.com - TNT7WRX9V

c, Chỉ bằng câu văn ấy mà tác giả gợi cho chúng ta thêm bao điều về Bác. Cả cuọic đời của Bác là lo việc nước, việc dân. Bác gác hạnh phúc của mình để lo hạnh phúc của cả dân tộc. Mỗi việc Bác làm đều dành toàn tâm toàn lực, từ cứu nước, cứu dân đến trồng cây, viết thư gửi một đồng chí. Bác giản dị, Bác thanh cao, Bác vĩ đại vô cùng. Bác đã đi xa nhưng những bài học Bác để lại thì còn mãi. đoeif đời ghi nhơa công ơn của Hồ Chủ tịch.


*
Học sinh
*
Gia sư rongnhophuyen.com - TNT7WRX9V

c gửi e nốt ý dTrong ngữ văn lớp 6 có bài Đêm nay Bác không ngủ của Minh HuệBác thương đoàn dân công Đêm nay ngủ ngoài rừng Rải lá cây làm chiếu Manh áo phủ làm chăn Trời thì mưa lâm thâm Làm sao cho khỏi ướt! Càng thương càng nóng ruột Mong trời sáng mau mau....
Xem thêm: Kí Hiệu Omega Trong Toán Học Là Gì? Tìm Hiểu Về Alpha, Beta, Gamma

*
Học sinh