Bạn đang xem: Cơ năng của chất điểm dddh tỉ lệ thuận với

*
*
*
*
*
*
*
*

Một hóa học điểm thực hiện dao động ổn định với chu kì (T m = m 3,14s) cùng biên độ (A m = m 1m). Tại thời gian chất điểm trải qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó gồm độ mập bằng:


Một vật xê dịch điều hoà khi vật có li độ (x_1 = m 3cm) thì gia tốc của nó là (v_1 = m 40cm/s), khi đồ dùng qua vị trí thăng bằng vật có vận tốc (v_2 = m 50cm/s). Li độ của đồ dùng khi có tốc độ (v_3 = m 30cm/s) là:


Phương trình xấp xỉ của một vật xê dịch điều hoà có dạng (x m = m 6cos(10pi t + pi )left( cm ight)). Li độ của vật dụng khi pha xê dịch bằng (left( - 60^0 ight)) là:


Một vật xấp xỉ điều hoà, trong thời hạn (1) phút vật thực hiện được (30) dao động. Chu kì giao động của đồ gia dụng là:


Phương trình giao động của vật bao gồm dạng (x m = - Asin(omega t)). Pha thuở đầu của xê dịch là:


Một vật giao động điều hoà có phương trình xấp xỉ là (x = 5cos left( 2pi t + fracpi 3 ight)cm). Rước (pi ^2 = 10) . Vận tốc của đồ gia dụng khi tất cả li độ (x m = m 3cm) là:


Một vật dao động điều hòa bên trên đoạn thẳng lâu năm (10cm) và thực hiện được (50) xấp xỉ trong thời hạn (78,5) giây. Tìm tốc độ và vận tốc của đồ khi trải qua vị trí bao gồm li độ (x = - 3cm) theo chiều hướng đến vị trí cân nặng bằng.


Phương trình giao động của vật có dạng (x = asinomega t + acosomega t). Biên độ dao động của thứ là:


Trong hoạt động dao động điều hoà của một trang bị thì tập hợp cha đại lượng như thế nào sau đấy là không cụ đổi theo thời gian?


Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Gia tốc của đồ khi qua vị trí cân đối là (62,8cm/s) cùng gia tốc ở vị trí biên là (2m/s^2). Lấy(pi ^2 = 10). Biên độ và chu kì giao động của thiết bị lần lượt là:


Một vật giao động điều hoà đi được quãng đường (16cm) vào một chu kì dao động. Biên độ dao động của đồ là:


Một nhỏ lắc lò xo giao động điều hoà theo phương trực tiếp đứng, trong quy trình dao đụng của đồ dùng lò xo có chiều dài phát triển thành thiên tự (20cm) đến (28cm). Biên độ xấp xỉ của đồ vật là:


Một vật xê dịch điều hòa tất cả phương trình (x m = m Acos(omega t m + varphi )) . Gọi (v) với (a) thứu tự là tốc độ và tốc độ của vật. Hệ thức đúng là:


Một vật nhỏ dao động ổn định trên trục (Ox). Mốc thay năng ở trong phần cân bằng. Khi vật giao động với phương trình (x_1 = A_1cosleft( omega t + dfracpi 3 ight)cm) thì cơ năng là (W_1). Khi vật giao động với phương trình (x_2 = A_2cosleft( omega t - dfracpi 6 ight)cm) thì cơ năng là (3W_1) . Khi xê dịch của đồ vật là tổng đúng theo của hai xấp xỉ điều hòa trên thì cơ năng của vật là:


Một vật xấp xỉ điều hoà cùng với chu kì (T m = m 2s), vào (2s) thiết bị đi được quãng đường (40cm). Lúc (t m = m 0) , vật trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Phương trình giao động của đồ là:


Đối với xê dịch tuần hoàn, khoảng thời hạn ngắn tuyệt nhất mà tiếp nối trạng thái xê dịch của đồ vật được lặp lại như cũ được hotline là:


Một vật xấp xỉ được kích say mê để xê dịch điều hòa cùng với vận tốc cực lớn bằng (3 m m/s) cùng gia tốc cực đại bằng (30pi left( m/s^2 ight)). Thời điểm ban sơ (t m = m 0) thứ có tốc độ (v m = m + m 1,5 m m/s) và cố gắng năng sẽ tăng. Hỏi tiếp đến bao lâu đồ gia dụng có gia tốc bằng ( - 15pi left( m/s^2 ight))?


Một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa cùng với biên độ góc (alpha _0) có (cosalpha _0 = m 0,986) . Lúc vật đi qua vị trí gồm li độ góc α thì trương lực dây bằng trọng tải của vật. Cực hiếm (cosalpha ) bằng:


*

*

Hai trang bị (M_1) với (M_2) xấp xỉ điều hòa thuộc tần số. Hình mặt là đồ dùng thị trình diễn sự nhờ vào của li độ (x) của (M_1) và vận tốc (v_2) của (M_2) theo thời hạn t. Hai giao động của (M_1) với (M_2) lệch pha nhau:

*
Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Theo Chương Trình Mới Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh 6 Theo Chương Trình Mới

Một bé lắc xoắn ốc đang xấp xỉ điều hòa. Hình mặt là đồ gia dụng thị trình diễn sự nhờ vào của rượu cồn năng ( mW_d) của nhỏ lắc theo thời hạn (t). Biết (t_3 - t_2 = 0,25s). Giá trị của (t_4 - t_1) là

*


Một vật giao động điều hòa trên trục Ox. Hình mặt là đồ dùng thị biểu diễn sự nhờ vào của li độ x vào thời hạn t. Tần số góc của xê dịch là