Cho hai tuyến phố thẳng song song d cùng d’. Trắc nghiệm Câu 1 – 12 trang 35, 36 SGK Hình học 11 cải thiện – Các thắc mắc trắc nghiệm


Bạn đang xem: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d

Câu 1 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao 

Cho hai đường thẳng song song d cùng d’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi d thành d’

*

A. Không có phép tịnh tiến nào

B. Tất cả duy duy nhất một phép tịnh tiến

C. Chỉ có hai phép tịnh tiến

D. Có vô số phép tịnh tiến

*

Lấy A ∈ d, A’ ∈ d’ thì phép tịnh tiến vecto (overrightarrow AA’ ) phát triển thành d thành d’

Chọn D

Câu 2 trang 35 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Cho tư đường thẳng a, b , a’, b’ trong các số ấy a // a’, b // b’, a cắt b. Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến biến chuyển a cùng b thành a’ và b’ ?

*

A. Không tồn tại phép tịnh tiến nào

B. Có duy độc nhất vô nhị một phép tịnh tiến

C. Chỉ có hai phép tịnh tiến

D. Có tương đối nhiều phép tịnh tiến

Giải :

Gọi I là giao điểm của a với b

I’ là giao điểm của a’ cùng b’

Khi đó phép tịnh tiến vecto (overrightarrow II’ ) biến đổi a, b theo thứ tự thành a’, b’

Chọn B

Câu 3 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai tuyến phố thẳng giảm nhau d với d’. Bao gồm bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d’ ?

*

A. Không có phép đối xứng trục nào

B. Gồm duy tốt nhất một phép đối xứng trục

C. Chỉ gồm hai phép đối xứng trục

D. Có rất nhiều phép đối xứng trục

Giải :

Hai đường phân giác của góc tạo thành bởi hai tuyến đường thẳng d và d’ là các trục đối xứng trục biến đổi đường thẳng d thành đường thẳng d’

Chọn C

Câu 4 trang 35 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các hình bên dưới đây, hình nào tất cả bốn trục đối xứng ?

*

A. Hình bình hành

B. Hình bình hành

C. Hình thoi

D. Hình vuông

Giải :

Hình vuông bao gồm 4 trục đối xứng

Chọn D

Câu 5 trang 35 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng ?

A. Hình gồm hai tuyến phố tròn không đều bằng nhau có trục đối xứng

B. Hình có một con đường tròn với một đoạn trực tiếp tùy ý bao gồm trục đối xứng

C. Hình gồm một đường tròn và một con đường thẳng tùy ý bao gồm trục đối xứng

D. Hình tất cả một tam cân và con đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bao gồm trục đối xứng

Giải :

*

Chọn B

Câu 6 trang 35 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Trong những hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng ?

A. Hình có một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp

B. Hình có một mặt đường tròn cùng một tam giác đa số nội tiếp

C. Hình lục giác đều

D. Hình có một hình vuông và con đường tròn nội tiếp

Giải :

Tâm O của con đường tròn ko là trọng điểm đối xứng của tam giác phần lớn ABC

*
Quảng cáo

Chọn B

Câu 7 trang 36 SGK Hình học tập 11 Nâng cao

Cho hình vuông ABCD trọng tâm O. Xét phép con quay Q tất cả tâm quay O và góc quay φ. Với giá trị nào tiếp sau đây của φ, phép quay Q biến hình vuông ABCD thành thiết yếu nó ?

A.(varphi = pi over 6) B.(varphi = pi over 4)

C.(varphi = pi over 3) D.(varphi = pi over 2)

Giải :

Xét phép tảo Q trung ương O, góc (pi over 2) ta có:

*

Q: A → B

B → C

C → D

D → A

Suy ra Q: ABCD → ABCD

Chọn D

Câu 8 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng song song d cùng d’. Có bao nhiêu phép vị trường đoản cú với tỉ số k = 100 thay đổi d thành d’ ?

A. Không tồn tại phép nào

B. Có duy tuyệt nhất một phép

C. Chỉ có hai phép

D. Có không ít phép

*

Giải :

Trên đường thẳng HH’ ⊥ d (H ∈ d, H’ ∈ d’)

Lấy O làm sao để cho (overrightarrow OH’ = 100,,overrightarrow OH )

Phép vị tự trọng điểm O tỉ số k biến đổi d thành d’

Chọn D

Câu 9 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho mặt đường tròn (O ; R). Tìm kiếm mệnh đề sai trong số mệnh đề sau đây:

A. Bao gồm phép tịnh tiến phát triển thành (O ; R) thành chính nó

B. Gồm hai phép vị tự biến (O ; R) thành chủ yếu nó

C. Có phép đối xứng trục thay đổi (O ; R) thành chính nó

D. Trong bố mệnh đề A, B, C, có ít nhất một mệnh đề sai

Giải :

A, B, C hầu như đúng. Lựa chọn D

Câu 10 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề như thế nào sai ?

A. Trung khu vị tự ngoài của hai tuyến phố tròn nằm ngoài hai đường tròn đó

B. Trung khu vị tự ngoại trừ của hai đường tròn không nằm giữa hai chổ chính giữa của hai tuyến đường tròn đó

C.

Xem thêm: Chứng Minh Tam Giác Vuông Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông, Các Trường Hợp Bằng Nhau Của Tam Giác Vuông

Vai trung phong vị tự trong của hai tuyến phố tròn luôn thuộc đoạn thẳng nối tâm hai tuyến đường tròn đó

D. Trọng tâm vị trường đoản cú của hai tuyến phố tròn hoàn toàn có thể là điểm bình thường của cả hai tuyến đường tròn đó

Giải :

Chọn A

Câu 11 trang 36 SGK Hình học 11 Nâng cao

Phép biến hóa hình nào sau đây không bao gồm tính chất: “Biến một con đường thẳng thành mặt đường thẳng song song hoặc trùng cùng với nó” ?