Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chọn tuyên bố sai. Lực phía tâm

A. là lực (hợp lực) chức năng lên vật chuyển động tròn đều

B. gây ra tốc độ hướng trọng tâm cho vật

C. là một các loại lực trong tự nhiên, xuất hiện khi vật hoạt động tròn đều

D. không lộ diện khi vật chuyển động trên mặt đường thẳng


*

Một vật dụng có khối lượng 1kg hoạt động tròn đều trên tuyến đường tròn có nửa đường kính là 10 cm. Thì lực phía tâm tác dụng lên đồ vật 10N. Khẳng định tốc độ góc của vật.Bạn sẽ xem: chọn phát biểu không đúng lực phía tâm

A.

Bạn đang xem: Chọn phát biểu sai lực hướng tâm

10 rad/s

B. 5 rad/s

C. 15 rad/s

D. 20 rad/s

Một vật dụng có trọng lượng 1kg vận động tròn đều trên tuyến đường tròn có nửa đường kính là 10 cm. Thì lực phía tâm tính năng lên vật 10N. Xác minh tốc độ góc của vật

Một thiết bị 10kg vận động tròn phần nhiều với gia tốc hướng trung ương 0,5 m/s 2 chịu tính năng của lực hướng chổ chính giữa là

Một đồ gia dụng có cân nặng 2kg chuyển động tròn đều trên phố tròn có nửa đường kính 50cm có vận tốc 4 vòng/s. Khẳng định lực hướng tâm công dụng lên vật

Một đồ có khối lượng 2kg hoạt động tròn đều trên đường tròn có nửa đường kính 50cm có vận tốc 4 vòng/s. Xác định lực phía tâm tính năng lên vật.

A. 551N

B. 431N

C. 151 N

D. 631N

Độ béo của lực hướng tâm tính năng lên một vật khối lượng m hoạt động đều trên vòng tròn bán kính r với tốc độ v là

A. Mrv


*

*

*

Chọn câu tuyên bố đúng.A. Nếu không tồn tại lực tác dụng vào vật thì thứ không hoạt động được.

B. Ví như thôi không tính năng lực vào thiết bị thì thứ đang vận động sẽ dừng lại.

C. Vật nhất thiết phải vận động theo vị trí hướng của lực tác dụng.

D. Ví như chỉ có một lực công dụng lên vật dụng thì vận tốc của vật bị cố gắng đổi.

A. Nếu không tồn tại lực tác dụng vào đồ vật thì đồ vật không hoạt động được.

B. Nếu thôi không tính năng lực vào vật dụng thì thiết bị đang vận động sẽ giới hạn lại.

C. Thứ nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.

Lớp 10 trang bị lý 1 0

Khi vật hoạt động tròn đều, lực hướng trung khu là:

A. Một trong số lực tác dụng lên vật.

B. Trọng lực chức năng lên vật.

C. hòa hợp lực của toàn bộ các lực công dụng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.

Lớp 10 thứ lý 1 0

Khi vật hoạt động tròn đều, lực hướng vai trung phong là:

A. Một trong những lực tính năng lên vật.

B. Trọng lực chức năng lên vật.

C. Vừa lòng lực của tất cả các lực tác dụng lên vật.

D. Lực hấp dẫn.

Lớp 10 trang bị lý 1 0

Khi vật hoạt động tròn đều, lực hướng tâm là:

A. Một trong những lực chức năng lên vật.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 1 : Chuyển Động Cơ Học, Sbt Vật Lí 8 Bài 1: Chuyển Động Cơ Học

B. đúng theo lực của tất cả các lực tác dụng lên đồ theo phương hướng về phía tâm.