*
*
*
*
*
*
*
*

Một dây dẫn thẳng dài gồm dòng điện chạy qua với cường độ I = 5A. Cảm ứng từ trên điểm M giải pháp dây dẫn một quãng r = 4cm có giá trị là:


Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song, phương pháp nhau $10 cm$ trong ko khí, có hai dòng điện ngược chiều, bao gồm cường độ $I_1= 6 A$; $I_2= 12 A$ chạy qua. Cảm ứng từ tổng hợp bởi hai dòng điện này gây ra tại điểm $M$ cách dây dẫn mang dòng $I_1$một đoạn $5 cm$ và phương pháp dây dẫn mang loại $I_2$một đoạn $15 cm$ là bao nhiêu?


Hai dây dẫn thẳng, cực kỳ dài, đặt song song, giải pháp nhau 10 cm trong không khí, bao gồm hai chiếc điện cùng chiều, có cường độ I1 = 9 A; I2 = 16 A chạy qua. Xác định chạm màn hình từ tổng hợp vì hai loại điện này tạo ra tại điểm M biện pháp dây dẫn mang loại I1 6 cm và biện pháp dây dẫn mang chiếc I2 8 cm?


Hai dây dẫn thẳng, vô cùng dài, đặt tuy nhiên song, phương pháp nhau (20 cm) trong không khí, tất cả hai chiếc điện ngược chiều, cùng cường độ (I_1 = m I_2 = m 9 m A) chạy qua. Cảm ứng từ tổng hợp vày hai loại điện này gây ra tại điểm M giải pháp hai dây như hình vẽ. Biết H bí quyết đều 2 dây và(MH = 30cm).

Bạn đang xem: Chọn nhận định không đúng về dòng điện


*

Hai dây đẫn thẳng nhiều năm vô hạn, đặt song song trong không khí giải pháp nhau một quãng $d = 12 cm$ có những dòng điện thuộc chiều $I_1=I_2 =I= 10 A$ chạy qua. Một điểm $M$ cách đều mỗi dây dẫn một đoạn $x$. $x$ bởi bao nhiêu nhằm độ lớn chạm màn hình từ tổng hợp vì hai chiếc điện gây ra đạt quý giá cực đại?


Hai dây dẫn thẳng, hết sức dài, đặt tuy vậy song, giải pháp nhau 15 centimet trong không khí, gồm hai dòng điện thuộc chiều, tất cả cường độ I1 = 10 A, I2 = 5 A chạy qua. Điểm M bí quyết A và B một khoảng tầm bằng từng nào mà tại đó cảm ừng từ tổng hợp vì chưng hai loại điện này gây nên bằng 0?


Hai dây dẫn thẳng, hết sức dài, đặt trong không khí, trùng với hai trục tọa độ vuông góc $xOy$. Mẫu điện qua dây $Ox$ chạy cùng chiều với chiều dương của trục tọa độ và gồm cường độ $I_1= 2A$ , loại điện qua dây $Oy$ chạy trái hướng với chiều dương của trục tọa độ và gồm cường độ $I_2= 3 A$. Xác định chạm màn hình từ tổng hợp vày hai mẫu điện này tạo ra tại điểm $M$ tất cả tọa độ $x = 4 cm$ và $y = -2 cm$


Một vòng dây tròn để trong chân không tồn tại bán bí mật R = 10 centimet mang loại điện I = 50 A. Độ khủng của véc tơ cảm ứng từ tại chổ chính giữa vòng dây là:


Một dây dẫn thẳng, dài bao gồm vỏ bọc cách điện, ở khoảng tầm giữa được uốn thành vòng tròn, nửa đường kính R = trăng tròn cm như hình vẽ. Loại điện chạy qua dây dẫn gồm cường độ 5 A. Xác định cảm ứng từ tại trung tâm O của vòng tròn.


*

Xác định cảm ứng từ tại trung ương vòng tròn. Biết một sợi dây tương đối dài căng- thẳng. Ở khoảng chừng giữa được uốn thành vòng tròn như hình. Nửa đường kính vòng tròn R = 6cm, cường độ loại điện chạy qua dây dẫn I = 3,75A.

Xem thêm: Đổi 1 Là Bao Nhiêu Cm, M, Mm, ? Chuyển Đổi Feet Sang Mét


*

Hai cái điện tròn có nửa đường kính R = 10cm tất cả tâm trùng nhau để vuông góc cùng với nhau. Cường độ cái điện trong hai dây (I = I_1 = I_2 = sqrt 2 ) . Cảm ứng từ tổng hợp tại chổ chính giữa của hai vòng dây là:


Một dây dẫn trong bầu không khí được uốn thành vòng tròn , nửa đường kính R = 0,1m bao gồm I = 3,2A chạy qua. Khía cạnh phẳng vòng dây trùng với phương diện phẳng kinh con đường từ. Tại trọng điểm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ. Góc con quay của kim nam châm từ khi ngắt mẫu điện là bao nhiêu? Biết thành phần nằm hướng ngang của cảm ứng từ trái đất gồm (B_D = 64pi .10^ - 7,T), nhân tố thẳng đứng không đáng kể


Một dây dẫn đường kính tiết diện $d = 0,5 mm$ được đậy một lớp sơn phương pháp điện mỏng tanh và quấn thành một ống dây, những vòng dây quấn cạnh bên nhau. Cho dòng điện có cường độ $I = 2 A$ chạy qua ống dây. Xác định chạm màn hình từ tại một điểm bên trên trục trong ống dây.


Cho chiếc điện cường độ I = 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì chạm màn hình từ bên phía trong ống dây là B = 35.10-5 T. Ống dây dài 50 cm. Số vòng dây của ống dây là:


Dùng một dây đồng bao gồm phủ một tờ sơn bí quyết điện mỏng, quấn xung quanh một hình trụ nhiều năm $L = 50 cm$, có 2 lần bán kính $d = 4 cm$ để làm một ống dây. Gai dây quấn ống dây tất cả chiều dài (l= 314 cm) và những vòng dây được quấn gần kề nhau. Hỏi ví như cho mẫu điện cường độ $I = 0,4 A$ chạy qua ống dây, thì chạm màn hình từ phía bên trong ống dây bằng bao nhiêu?


Một dây dẫn được uốn nắn thành một nhiều giác n cạnh phần đông nội tiếp vào một con đường tròn nửa đường kính R gồm dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ B tại trung khu của đa giác Xét trường hòa hợp (n o infty )


Tại một điểm bí quyết một dây dẫn thẳng nhiều năm vô hạn mang dòng điện (5,,A) thì có chạm màn hình từ (0,5,,mu T). Ví như cường độ mẫu điện trong dây dẫn tăng lên (15,,A) thì chạm màn hình từ tại điểm này có quý giá là


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, ống dây tương đối dài = 25 cm và (E = 3V); (R = r = 3Omega ) (Bỏ qua điện trở của cuộn dây) chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ phía bên trong ống dây là 6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là

*


Hai điểm M với N gần một dây dẫn (d) thẳng nhiều năm mang dòng điện. Khoảng cách từ N mang lại d lớn gấp rất nhiều lần lần khoảng cách từ M đến d. Call BM cùng BNlà độ lớn chạm màn hình từ bởi vì dòng điện tạo ra tại M với tại N. Hệ thức đúng là


Tại A với B gồm đặt 2 dòng điện thẳng tuy vậy song, cùng chiều I1 và I2 > I1. Trên điểm M thuộc đường thẳng AB có cảm ứng từ tổng hợp bởi 0 thì điểm M phải


Cho vòng dây tròn đặt trong từ trường sóng ngắn (overrightarrow B ) được đặt theo hướng như hình vẽ. Nếu tăng lên độ khủng của sóng ngắn (overrightarrow B ) mà không thay đổi hướng của nó thì cái điện lộ diện trong vòng dây tròn có

*


Một dây dẫn thẳng, lâu năm đặt vào chân không có cường độ dòng điện ko đổi. Chạm màn hình từ tài điểm M biện pháp dây một khoảng tầm (r_1) gồm độ lớn bởi (B_1) . Chạm màn hình từ trên N cách dây một khoảng (r_2) tất cả độ lớn bằng (B_2). Cho thấy (2B_2 = 3B_1) cùng (left| r_1 - r_2 ight| = 3cm). Cực hiếm của (r_1) bằng


Một size dây tròn bán kính 30 cm tất cả 10 vòng dây. Cường độ loại điện qua size là 0,3 A. Tính cảm ứng từ tại trọng điểm của khung dây?


Một dây dẫn năng lượng điện thẳng được đặt vuông góc với phương diện phẳng như hình vẽ. Đường mức độ từ quay trái hướng kim đồng hồ. Chiều của dòng điện là:

*


Trong những hình vẽ sau, mẫu vẽ nào biểu diễn đúng vị trí hướng của đường chạm màn hình từ của chiếc điện trong dây dẫn thẳng nhiều năm vuông góc với mặt phẳng hình vẽ: