toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Công thức của quặng apatit cùng quặng photphorit thứu tự là :

A.

Bạn đang xem: Chọn công thức đúng của quặng photphorit

Ca3(PO4)2.CaF2 cùng Ca3(PO4)2

B. 3Ca3(PO4)2.CaF2 với Ca3(PO4)2

C. CaSO4.2H2O và Ca(H2PO4)2

D . 3(NH4)3PO4.CaF2 với Ca3(PO4)2


*


Để pha trộn photpho (ở dạng P) fan ta trộn một nhiều loại quặng gồm chứa Ca3(PO4)2 với SiO2 và lượng cacbon toàn diện rồi nung vào lò với ánh sáng cao (20000C). Nếu từ một tấn quặng cất 62% là Ca3(PO4)2 thì sau làm phản ứng đang thu được bao nhiêu kg photpho biết rằng công suất phản ứng là 90%?

A. 12,4 kg

B. 137,78 kg

C. 124 kg

D. 111,6 kg


Để pha trộn photpho (ở dạng P) tín đồ ta trộn một một số loại quặng có chứa Ca3(PO4)2 với SiO2 cùng lượng cacbon toàn vẹn rồi nung vào lò với nhiệt độ cao (20000C). Nếu từ là 1 tấn quặng đựng 62% là Ca3(PO4)2 thì sau làm phản ứng vẫn thu được từng nào kg photpho biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%?

A. 12,4 kg

B. 137,78 kg

C. 124 kg

D. 111,6 kg


Khối lượng quặng photphorit đựng 65% Ca3(PO4)2 đề xuất lấy nhằm điều chế 150 kg photpho là (có 3% p. Hao hụt trong quá trình sản xuất).

A. 1,189 tấn

B. 0,2 tấn

C. 0,5 tấn

D. 2,27 tấn


Một các loại quặng photphat gồm chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.


Người ta pha trộn supephotphat đơn xuất phát điểm từ một loại bột quặng bao gồm chứa 73% Ca3(PO4)2 , 26% CaCO3, cùng 1% SiO2. Cân nặng dung dịch H2SO4 65% đủ để công dụng với 100kg bột quặng là:

A. 100kg

B. 110,1kg

C. 120kg

D. 150kg


Tiến hành nung một nhiều loại quặng đựng Ca3(PO4)2 hàm vị 70% cùng với C cùng SiO2 mọi lấy dư ngơi nghỉ 10000C. Tính lượng quặng bắt buộc lấy để rất có thể thu được 62 g p Biết năng suất phản ứng đạt 80%.

A. 484,375 gam

B. 553,6 gam

C. 310 gam

D. 198,4 gam


Một các loại quặng photphat dùng để triển khai phân bón tất cả chứa 35% Ca3(PO4)2 về khối lượng, còn sót lại là các chất không cất photpho. Độ bổ dưỡng của loại phân lạm này là

A. 7%.

B. 16,03%.

C. 25%.

D. 35%.


Cho m kilogam một nhiều loại quặng apatit (chứa 93% trọng lượng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp hóa học trơ không chứa photpho) tính năng vừa đầy đủ với H2SO4 đặc để chế tạo supephotphat đơn. Độ bổ dưỡng của supephotphat thu được sau khoản thời gian làm khô hỗn hợp sau phản bội ứng là

A. 34,20%.

B. 26,83%.

C. 53,62%.

Xem thêm: 20 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Toán 6, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Toán 6

D. 42,60%


Cho m gam kilogam một một số loại quặng apatit (chứa 93% trọng lượng Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất trơ không đựng photphat) tính năng vừa đầy đủ với H2SO4 đặc để thêm vào supephotphat đơn. Độ ding dưỡng của supephotphat thu được sau khi làm khô các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng là: