A.Bạn đã xem: chọn câu sai trong chuyển động thẳng đều vectơ gia tốc ngược chiều cùng với vectơ vận tốc.

Bạn đang xem: Chọn câu sai trong chuyển động thẳng đều

B. vận tốc lập tức tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhì của thời gian.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.


*

*

Câu nào sai ?

Trong hoạt động thẳng cấp tốc dần rất nhiều thì

A. Vectơ tốc độ ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. Tốc độ tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. Quãng lối đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. Tốc độ là đại lượng không đổi.

Chỉ ra câu sai.

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng thay đổi đều bao gồm độ béo tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. Vận tốc của vận động thẳng thay đổi đều bao gồm độ to không đổi.

C. Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng thay đổi đều hoàn toàn có thể cùng chiều hoặc trái hướng với vectơ vận tốc.

D. Trong hoạt động thẳng chuyển đổi đều, quãng lối đi được một trong những khoảng thời hạn bằng nhau thì bằng nhau.

Câu nào đúng?

B. Vận động thẳng nhanh dần đều có gia tốc béo thì có gia tốc lớn.

C. Vận động thẳng biến đổi đều có tốc độ tăng, bớt đều theo thời gian.

D. Gia tốc trong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều có phương, chiều cùng độ to không đổi.

Một chất điểm đang chuyển động thẳng hồ hết với vận tốc 4m/s thì tăng tốc hoạt động nhanh dần dần đều.

a) Tính gia tốc của hóa học điểm biết rằng sau khi đi được quãng con đường 8m thì nó đạt vận tốc 8m/s.

b)Viết phương trình vận động của hóa học điểm. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, nơi bắt đầu tọa đọ trùng cùng với vị trí hóa học điểm ban đầu tăng tốc, gốc thời hạn là thời gian tăng tốc.

c)Xác định vị trí mà lại tại đó chất điểm có tốc độ 13m/s.

Một ô tô đang hoạt động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc, hoạt động thẳng nhanh dần đều, sau 20s đạt được vận tốc 50,4 km/h.

a. Tính tốc độ và gia tốc của oto sau thời gian 45s kể từ thời điểm ban đầu.

b. Sau bao lâu, quãng lối đi được khi ôtô đạt được tốc độ 54km/h kể từ sau 20s?

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng

aTrong hoạt động chậm dần dần đều, véctơ gia tốc luôn luôn cùng chiều với véctơ vận tốc.

bChuyển cồn thẳng đổi khác đều có tốc độ tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

cChuyển cồn thẳng cấp tốc dần đều có quãng đường tăng đều theo thời gian.

dTrong chuyển động thẳng cấp tốc dần đều, véctơ gia tốc luôn cùng chiều cùng với véctơ vận tốc 

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng.

aLực là vì sao làm đổi khác chuyển hễ của đồ vật hoặc khiến cho vật bị biến dạng.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Đọc Tiểu Thanh Kí (Độc Tiểu Thanh Kí), Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí Độc Tiểu Thanh Kí

bLực là lý do làm vật đưa động.

ae góp mik cấp tốc nha :((

dNếu các lực chức năng vào đồ dùng mất đi thì vật đang hoạt động sẽ dừng lại. 

Lớp 10 vật dụng lý 0 0

Một trang bị đang chuyển đổng với gia tốc 36km/h thì tăng tốc độ , vận động nhanh dần những sau 1000m thì đạt gia tốc 108km/h .tínha : tính gia tốc của vậtb : thời gian vật đi không còn 100m đóc : quãng con đường vật đi được trong 60s

Lớp 10 vật dụng lý 1 0

Chọn chiều dương là chiều đưa động. Một vật vận động thẳng nhanh dần phần đông với vận tốc lúc đầu 3,5 m/s và với gia tốc 2 m/s2 thì lối đi (tính ra mét) của trang bị theo thời gian (tính theo giây) được xem theo công thức