nhì lực thăng bằng là hai lực bạo phổi như nhau, tất cả cùng phương tuy vậy ngược chiều, chức năng vào và một vật.

Bạn đang xem: Chọn câu sai khi nói về hai lực cân bằng

Đáp án: B


Đề bài

Câu 1: nhì lực cân đối là hai lực

A. có cùng độ lớn.

B. cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn.

C. đặt vào trong 1 vật, thuộc giá, trái hướng và cùng độ lớn.

D. trực đối.

Câu 2: lựa chọn câu trả lời sai:

Điều kiện cân bằng của thứ rắn khi chịu công dụng của cha lực không tuy vậy song là

A. vừa lòng lực của bố lực phải bởi không

B. hòa hợp lực của nhị lực phải cân đối với lực máy ba

C. bố lực đề nghị đồng phẳng với đồng quy và gồm hợp lực bằng không

D. bố lực đồng quy tuy vậy không đồng phẳng

Câu 3: Điều làm sao sau đấy là đúng khi nói về cách phân tích một lực thành nhị lực tuy nhiên song?

A. Chỉ gồm duy nhất một các phân tích một lực thành nhì lực song song.

B. Có rất nhiều cách phân tích một lực thành hi lực song song.

C. vấn đề phân tích một lực thành nhì lực tuy nhiên song nên tuân theo nguyên tắc hình bình hành.

D. Chỉ rất có thể phân tích một lực thành nhị lực tuy vậy sing trường hợp lực ấy có nơi đặt tại giữa trung tâm của vật mà lại nó tác dụng.

Câu 4: gọi (overrightarrow F ) là lực tác dụng lên thiết bị rắn bao gồm trục con quay O, d là cánh tay đòn của lực so với trục con quay O. Mômen của lực là:

A. (M = F.d)B. (M = overrightarrow F .d)

C. (M = fracFd) D. (M = fracoverrightarrow F d)

Câu 5: Điều kiện cân bằng của một đồ rắn gồm trục quay cố định và thắt chặt là

A. phù hợp lực chức năng lên vật bởi 0.

B. Momen của trọng lực tính năng lên vật bởi 0.

C. Tổng momen của những lực có tác dụng vật xoay theo một chiều phải bởi tổng momen của những lực làm vật tảo theo chiều ngược lại.

D. giá chỉ của trọng lực chức năng lên vật trải qua trục quay.

Câu 6: Một ngẫu lực F tác dụng vào một thanh cứng như hình vẽ. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là:


*

A. (left( F"x - F.d ight))B. (left( F".d - F.x ight))

C. (left( F.x + F"d ight)) D. (F.d)

Câu 7: Chọn câu đúng.

A. lúc vật rắn cân nặng bằng thì trọng trung ương là điểm đặt của tất cả các lực.

B. Trọng trung ương của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm bên trên trục đối xứng của vật.

C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng chổ chính giữa và có thể là một điểm không thuộc vật đó.

D. Trọng trung tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.

Câu 8: Mức quán tính của vật xoay quanh một trục không nhờ vào vào

A. vận tốc góc của vật


B. khối lượng của vật

C. hình dáng và size của vật

D. địa điểm của trục quay

Câu 9: Hai tín đồ khiêng một đồ nặng 1200N bởi một đòn tre dài 1m, một fan đặt điểm treo của vật phương pháp vai bản thân 40cm. Bỏ lỡ trọng lượng của đòn tre. Mọi cá nhân phải chịu một lực bao nhiêu?

A. 480 N, 720 N

B. 450 N, 630 N

C. 385 N, 720 N

D. 545 N, 825 N

Câu 10: Một người nâng một tấm gỗ lâu năm 1,5 m, nặng nề 30 kg cùng giữ mang lại nó phù hợp với mặt đất nằm ngang một góc 60°. Biết trọng tâm của tấm gỗ giải pháp đầu mà người đó nâng 120 cm, lực nâng vuông góc cùng với tấm gỗ. Tính lực nâng của tín đồ đó.


*

A. 300 N B. 51,96 N

C. 240 N D. 30 N

Lời giải đưa ra tiết

1. D

2. D

3. C

4. A

5. C

6. D

7. C

8. A

9. A

10. D

Câu 1:

Hai lực trực đối thuộc giá, ngược chiều và cùng độ lớn khi đặt vào nhì vật khác nhau sẽ không cân nặng bằng.

Chọn D

Câu 2:

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song:

- bố lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

- Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3: (overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 = - overrightarrow F_3 )

Chọn D

Câu 3:

Khi đối chiếu một lực thành nhị lực tuy vậy song, ta bắt buộc tuân theo phép tắc hình bình hành.

Chọn C

Câu 4:

Mômen của lực là: M = F.d

Chọn A

Câu 5:

Điều kiện cân bằng của một đồ dùng rắn gồm trục quay bao gồm định là tổng momen của những lực làm vật quay theo một chiều phải bởi tổng momen của các lực làm vật con quay theo chiều ngược lại.

Chọn C

Câu 6:

Công thức tính momen của ngẫu lực: M = F.d.

Momen của ngẫu lực dựa vào vào độ bự của ngẫu lực, vào khoảng cách d giữa hai giá chỉ của nhị lực, không phụ thuộc vào vị trí trục quay O.

Chọn D

Câu 7:

Trọng trung ương của đồ gia dụng rắn trùng với nơi đặt của trọng lực công dụng lên vật, nếu đồ vật không đòng chất thì trung tâm không nằm trong trục đối xứng, trọng tâm của bất kỳ vật rắn rất có thể không ở trên thứ (ví dụ như loại nhẫn).

Chọn C

Câu 8:

Mức quán tính của vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào vận tốc góc của vật mà nhờ vào vào trọng lượng của vật và vào sự phân bố khối lượng đó so với trục quay. Trọng lượng càng bự và được phân bổ càng xa trục con quay thì momen quán tính càng béo và ngược lại.

Xem thêm: Read The Following Passage And Mark The Letter A, B, C, Or D On Your Answer Sheet To Indicate The Correct Answer To Each Of The Questions

Chọn A

Câu 9:

Gọi d1là khoảng cách từ điểm treo đến vai d1= 40cm.

(P = P_1 + P_2 = 1200 Leftrightarrow P_1 = p - P_2 = 1200 - P_2)

(P_1d_1 = P_2d_2 Leftrightarrow left( 1200 - P_2 ight).0,4 = P_2.0,6)

( Rightarrow P_2 = 480N Rightarrow P_1 = 1200 - 480 = 720N)

Chọn A

Câu 10:

Điều kiện cân nặng bằng: (M_F/left( O ight) = M_P/left( O ight))

( Rightarrow P.d = F.OA Leftrightarrow mgOG.cos 60^0 = F.OA)

( Leftrightarrow 30.10.30.0,5 = F.150 Leftrightarrow F = 30N)

Chọn D

Loigiaihay.com


Thuvienvatly.com mời các bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu không nên khi nói đến hai lực cân bằng :

A nhị lực cân đối là hai lực trực đối.B nhị lực cân bằng có cùng độ lớn.C hai lực cân đối có hợp lực bởi 0.D nhì lực cân bằng tính năng vào cùng một vật.

*

*

bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy xem thêm bài gợi ý tại đây: phương pháp gõ công thức toán vào Facebook


Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án cùng lời giải

đáp án đúng: B

Hai lực thăng bằng là nhị lực to gan như nhau, gồm cùng phương nhưng lại ngược chiều, chức năng vào cùng một vật.Đáp án: B