Việc ghép thông suốt những nguồn điện đểViệc ghép tuy vậy song phần lớn nguồn điện giống nhau thì

*
Tải phầm mềm VietJack. Xem giải mã nhanh rộng !

Phương pháp giải: Áp dụng cách làm Rtd = R1 + R2 + R3 + ….

Bạn đang xem: Cho mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp

Bài 1: Tính điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết mỗi điện biến đổi phần bao gồm độ bự 10Ω.

*
quảng bá

Đáp án: đôi mươi Ω

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ trang bị hai điện trở mắc nối tiếpÁp dụng công thức tính năng lượng điện trở tương tựRtđ = R1 + R2 = 10 + 10 = 20 ( Ω )

Bài 2: Đoạn mạch gồm 3 điện trở R1 = 2Ω; R2 = 4Ω; R3 = 7Ω mắc nối tiếp. Hãy vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện với tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch.

Đáp án: 13 Ω

Hướng dẫn giải:

Sơ thứ mạch điện :

*
Điện trở tương tự của đoạn mạch là :Rtd = R1 + R2 + R3 = 2 + 4 + 7 = 13 ( Ω ).

Bài 3: mang đến n năng lượng điện trở như thể nhau có mức giá trị r (Ω) mắc nối tiếp. Hãy khẳng định điện trở tương tự của đoạn mạch.

Đáp án: n.r (Ω)

Hướng dẫn giải:

Điện trở tương tự như của đoạn mạch là

*
quảng cáo

Bài 1: trong đoạn mạch nối tiếp, kí hiệu R là năng lượng điện trở, U là hiệu điện thế, I là cường độ chiếc điện, phương pháp nào sau đây là sai?

A. R = R1 + R2 + … + RnB. I = I1 = I2 = … = InC. R = R1 = R2 = … = RnD. U = U1 + U2 + … + Un

Hiển thị đáp án

Bài 2: Hai điện trở R1 = 6 Ω, R2 = 8 Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương có mức giá trị

A. 45 Ω B. 18 ΩC. 14 Ω D. 2 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 3: Đặc điểm của hai năng lượng điện trở mắc tiếp liền là:

A. Chỉ gồm chung một đầuB. Tháo quăng quật một điện trở thì mạch hởC. Cường độ mẫu diện qua mỗi điện trở đều bằng nhau .D. Cả A, B, C phần nhiều đúng .

Hiển thị đáp án

Bài 4: Điện trở tương tự của đoạn mạch bao gồm hai điện trở mắc tiếp liền bằng 100 Ω. Biết rằng một trong hai năng lượng điện trở có giá trị bự gấp 3 lần điện trở kia. Quý giá mỗi điện trở là:

A. 20 Ω, 60 Ω B. đôi mươi Ω, 90 ΩC. 40 Ω, 60 Ω D. 25 Ω, 75 Ω

Hiển thị đáp án

lăng xê

Bài 5: Điện trở tương đương của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở mắc thông liền bằng 60 Ω. Biết rằng một trong hai điện trở có giá trị lớn điện trở cơ 10 Ω. Quý giá mỗi điện trở là:

A. 40 Ω, trăng tròn Ω B. 50 Ω, 40 ΩC. 25 Ω, 35 Ω D. 20 Ω, 30 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 6: mang đến hai năng lượng điện trở R1 = 5 Ω, R2 = 1 Ω mắc tiếp liền với nhau. Tính điện trở tương tự R12.

A. 6 Ω B. 21 ΩC. 3 Ω D. 4 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 7: Cường độ loại điện trong đoạn mạch nối tiếp:

A. IAB = I1 = I2 = … InB. IAB = I1 + I2 + … + InC. IAB = 2I1 = I2 = … InD. Quan điểm khác

Hiển thị đáp án

Bài 8: mang đến đoạn mạch như hình vẽ. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch điện.

*

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 4 Ω, R2 = 10 Ω, R3 = 12 Ω, R4 = 24 Ω .Tính RtdHiển thị đáp ánĐiện trở tương tự như của đoạn mạch là :Rtd = R1 + R2 + R3 + R4 = 4 + 10 + 12 + 24 = 50 Ω .Đáp án : 50 Ω

Bài 9: Cho tía điện trở mắc tiếp nối với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính năng lượng điện trở tương đương của mạch.

Tóm tắt:

Đoạn mạch nối tiếp. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Tính RtdHiển thị đáp ánĐiện trở tương tự của đoạn mạch là :Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 35 = 60 Ω .Đáp án : 60 Ω

Bài 10: mang đến hai điện trở R1 = 15 Ω, R2 = 10 Ω mắc thông suốt với nhau.

a ) Tính năng lượng điện trở tựa như R12b ) Mắc thêm R = 30 Ω vào thông liền hai năng lượng điện trở trên. Tính năng lượng điện trở tương tự như của toàn mạch. So sánh điện trở tương tự toàn mạch với từng điện đổi mới phần .

Tóm tắt:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài xích tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp free ! Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 tất cả đáp án

*

*

*

Đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh cảm ứng, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài giảng …. Ngoài tiền. Tải ngay áp dụng trên app android và quả táo .

*

*

Nhóm học hành facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi cửa hàng chúng tôi miễn phí trên social facebook với youtube:

Loạt bài Lý thuyết – bài tập vật Lý 9 bao gồm đáp án của shop chúng tôi được biên soạn bám sát đít nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các bình luận không cân xứng với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Tải ứng dụng VietJack. Xem giải thuật nhanh rộng !

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

*

quảng bá

Bài 1: Tính năng lượng điện trở tương đương trong mỗi trường phù hợp sau, biết mỗi điện biến đổi phần bao gồm độ khủng 10 Ω.

*

Đáp án:

Hướng dẫn giải:

Đây là sơ đồ dùng hai điện trở mắc tuy vậy songÁp dụng cách làm tính điện trở tương tự

*
*

Bài 2: Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

*

Hướng dẫn giải:

Sơ thiết bị mạch R1 / / R2 / / R3Áp dụng phương pháp tính điện trở tương tự, ta gồm :

*

*

pr

Bài 3: tất cả n năng lượng điện trở R kiểu như nhau mắc tuy nhiên song với nhau. Hãy tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

*

Đáp án:

*

Hướng dẫn giải:

những điện trở được mắc tuy nhiên song bắt buộc điện trở tương tự được xác lập vị :

*

*

Bài 1: trong các công thức sau đây, công thức nào không phù hợp với đoạn mạch mắc tuy nhiên song?

A. U = U1 = U1 = … = UnB. I = I1 + I2 + … + IC. R = R1 + R2 + … + Rn

D.

*

Hiển thị đáp án

lăng xê

Bài 2: mang lại 5 năng lượng điện trở R có giá trị như mắc tuy vậy song. Tính năng lượng điện trở tương đương ?

A. R / 4 B. R / 5C. R / 6 D. 5R .

Hiển thị đáp án

Bài 3: vào một mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc song song cùng với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch này biến đổi như cố gắng nào nếu tăng giá trị của một điện trở?

A. Tăng lên B. Giữ lại nguyênC. Giảm sút D. Ý khác

Hiển thị đáp án

Bài 4: Đoạn mạch tất cả hai điện trở măc song song cùng với nhau. Biết quý giá của điện trở này bự gấp tứ lần năng lượng điện trở kia cùng điện trở tương tự của đoạn mạch là này bằng 4 Ω. Tìm quý hiếm của mỗi năng lượng điện trở.

A. 2 Ω và 8 Ω B. 4 Ω cùng 16 ΩC. 5 Ω và 20 Ω D. 6 Ω và 24 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 5: mang đến hai điện trở R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện nắm U = 220V. Tính U2.

A. 2/3 V B. 330VC. 48,3 V D. 220V

Hiển thị đáp án

Bài 6: gồm 3 năng lượng điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω mắc song song vào mạng điện. Search Rtđ

A. 1,33 Ω B. 7 ΩC. 2,25 Ω D. 5,54 Ω

Hiển thị đáp án

Bài 7: chỉ ra nhận xét sai lúc nói về điểm lưu ý của hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song với nhau?

A. Bao gồm hai đầu chung .B. Tháo bỏ một năng lượng điện trở thì cái điện vẫn qua điện trở kia .C. Hiệu điện cố gắng giữa hai đầu hồ hết điện trở đều nhau .D. Cường độ mẫu điện qua hai điện trở có giá trị đều nhau .

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho hai năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω mắc tuy nhiên song cùng với nhau.

a ) Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện. Tính điện trở tương tự R12b ) Mắc thêm R3 = 2 Ω song song với 2 năng lượng điện trở trên. Hãy vẽ sơ thứ mạch điện với tính R123 .

Tóm tắt:

R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω mắc tuy vậy song cùng nhau .a ) Vẽ sơ thứ mạch điện. Tính điện trở giống như R12b ) Mắc thêm R3 = 2 Ω tuy nhiên song cùng với 2 năng lượng điện trở trên. Hãy vẽ sơ trang bị mạch điện với tính R123 .Hiển thị đáp ána ) Sơ đồ mạch điện

*
Điện trở tương tự của mạch điện được xác lập vì :
*
b ) Sơ đồ mạch điện
*
Mắc thêm R3, bao gồm 2 cách tính điện trở tương tự .Cách 1 : Cả bố điện trở mắc tuy vậy song. Điện trở tương tự như được xác lập bởi
*
giải pháp 2 : Coi 2 năng lượng điện trở R1 cùng R2 vẫn được chũm thế sửa chữa thay thế bằng năng lượng điện trở tương tự như R12 được xem ở ý a ) và mắc song song cùng với R3 .Ta có :
*
Đáp án : a ) R12 = 2 ( Ω ) ; b ) R123 = 1 ( Ω )

Bài 9: Một điện trở R mắc tuy nhiên song cùng với một năng lượng điện trở bự gấp bố lần nó và cho một điện trở tương đương bằng 12 Ω. Tính R

Tóm tắt:

Hai năng lượng điện trở tuy nhiên song : R1 = R ( Ω ), R2 = 3R ( Ω ) .Biết Rtd = 12 Ω. Tính R .Hiển thị đáp ánÁp dụng cách làm điện trở tuy vậy song ta bao gồm :

*

*

Đáp án : R = 16 Ω

Bài 10: một đoạn mạch có điện trở R. Để giảm bớt điện trở của đoạn mạch một giá chỉ trị bởi R/5, đề xuất mắc thêm cho đoạn mạch một điện trở bao nhiêu và mắc cụ nào ?

Tóm tắt:

Đoạn mạch có điện trở R. Để giảm sút điện trở của đoạn mạch một giá chỉ trị bằng R / 5, yêu cầu mắc thêm vào cho đoạn mạch một năng lượng điện trở từng nào và mắc chũm nào ?Hiển thị đáp ánVì đoạn mạch bị sút điện trở nên ta bắt buộc mắc thêm điện trở R1 tuy vậy song với đoạn mạch bắt đầu. Điện trở tương tự khi mắc thêm năng lượng điện trở R1 là 4R / 5 .Áp dụng bí quyết xác lập năng lượng điện trở tương tự như .

*

*

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài bác tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp không tính phí ! Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

*

*

*

Đã có phầm mềm VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh thông minh, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài xích giảng …. Không mang phí. Thiết lập ngay áp dụng trên android và quả táo .

*

*

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn tổn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi cửa hàng chúng tôi miễn phí tổn trên mạng xã hội facebook cùng youtube:

Loạt bài bác Lý thuyết – bài tập vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám đít nội dung lịch trình Vật Lý lớp 9.

Xem thêm: Bản Mềm: Bài Tập Về Danh Từ Lớp 4 Có Đáp Án, Top 10 Bài Tập Về Danh Từ: Tiếng Việt 4 2022


Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các comment không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm bình luận vĩnh viễn.