*
*
*
*
*
*
*
*

Những hợp chất nào dưới đây có đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5(IV);

C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V)


Cho các chất sau: CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2; CH2=CH–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3; CH2=CH–CH2–CH=CH2; CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH3;

CH3–C(CH3)=CH–CH3–CH3; CH3–CH2–C(CH3)=C(C2H5)–CH(CH3)2; CH3-CH=CH-CH3.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có đồng phân cấu tạo

Số chất bao gồm đồng phân hình học là


Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4); phần lớn chất nào là đồng phân của nhau?


3 hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z vội 2 lần cân nặng phân tử của X. X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


Cho những nhận xét sau:

(1) Anken là hiđrocacbon nhưng mà phân tử tất cả chứa 1 liên kết đôi C=C.

(2) đông đảo hiđrocacbon tất cả công thức phân tử là CnH2n là anken.

(3) Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở có CTPT CnH2n.

(4) Anken là hiđrocacbon mạch hở tất cả chứa 1 link đôi C=C, còn sót lại là link đơn.

Những phát biểu đúng là


Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha chế Y từ dung dịch X.

Xem thêm: Bài Cúng Đưa Ông Táo Về Trời Chuẩn Nhất & Cần Những Gì? Bài Cúng Đưa Ông Táo Về Trời Ngày 23 Tháng Chạp

*

X rất có thể chứa


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.