tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chọn câu sai? chất điểm sẽ hoạt động thẳng lờ đờ dần đều nếu

A. A>0 cùng v 0

B. A>0 và v 0 >0

C. A0

D. A. V 0


*

*

Câu 6. Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, gia tốc và gia tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ (v2 – v02 = 2as), ta có những điều kiện nào bên dưới đây?

A. S > 0 ; a > 0 ; v > v0. B. S > 0 ; a 0 ; a > 0 ; v 0 ; a v0.

Bạn đang xem: Chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều nếu

Câu 7. Trong phương pháp tính tốc độ của vận động thẳng đủng đỉnh dần đều v = v0 + at thì

A. A luôn luôn cùng lốt với v. B. A luôn luôn ngược vệt với v. C. A luôn luôn âm. D. V luôn dương.

Câu 8. Vận tốc của một hóa học điểm vận động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 - 8t(m/s). Giá trị của gia tốc và vận tốc của hóa học điểm lúc t = 2s là

A. 8m/s2 với - 1m/s. B. 8m/s2 với 1m/s. C. - 8m/s2 với 1m/s. D. - 8m/s2 cùng - 1m/s.

Câu 9. Một ô tô chuyển động chậm dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô giảm từ 6 m/s về 4 m/s. Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10s đó là

A. 70 m. B. 50 m. C. 40 m. D. 100 m.

Câu 10. Một Ô tô chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 10s, vận tốc của xe hơi tăng trường đoản cú 4m/s mang đến 6 m/s. Quãng mặt đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?

A. 500m. B. 50m. C. 25m. D. 100m.

Câu 11. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và vận động thẳng nhanh dần rất nhiều với tốc độ 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe pháo lửa đạt được gia tốc 36km/h là?

A. 360s. B. 100s. C. 300s. D. 200s.

Câu 12. Hai điểm A với B cách nhau 200m, trên A tất cả một ô-tô có vận tốc 3m/s với đang hoạt động nhanh dần các với tốc độ 2m/s2 đi mang lại B. Cùng lúc đó một ô-tô khác bắt đầu khởi hành trường đoản cú B về A với vận tốc 2,8m/s2. Hai xe chạm mặt nhau cách A một khoảng bằng

A. 85,75m. B. 98,25m. C. 105,32m. D. 115,95m.

Xem thêm: Bài Toán Tính Tổng Của Dãy Số Có Quy Luật Cách Đều, Cách Tính Tổng Dãy Số: Dãy Số Cách Đều

Câu 13. Một vật hoạt động thẳng nhanh dần đa số với vận tốc 5m/s2 cùng vận tốc ban đầu là 10m/s. Quãng con đường vật đi được vào giây máy 5 bằng

A. 32,5m. B. 50m. C. 35,6m. D. 28,7m.

Câu 14. Một vật ban đầu chuyển động cấp tốc dần phần đa từ tinh thần nghỉ với đi được phần đường 50m vào 10 giây. Quãng con đường vật đi được trong 4 giây cuối là