toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chất mập có điểm sáng chung làm sao sau đây?

A.

Bạn đang xem: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây

không tan vào nước, nhẹ nhàng hơn nước

B. Thành phần chủ yếu của lipit và protein

C. Là chất lỏng, ko tan, nhẹ hơn nước

D. Là hóa học rắn, không tan, nặng rộng nước


*


(1) Chất khủng là trieste của glixerol với axit béo.

(3) Chất phệ là những chất lỏng.

(5) làm phản ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên axit là bội phản ứng thuận nghịch.

(7) Chất lớn không tan trong nước, nhẹ hơn nước tuy thế tan các trong dung môi hữu cơ.

(9) Hidro hóa hoàn toàn chất khủng lỏng ta chiếm được chất to rắn.


Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Chất to không rã trong nước.

B. Chất mập không rã trong nước, nhẹ hơn nước tuy thế tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu nạp năng lượng và mỡ quẹt trơn tất cả cùng yếu tố nguyên tố.

D. Chất khủng là este của glixerol và những axit cacboxylic mạch cacbon dài, ko phân nhánh.


(1) Chất lớn là hầu hết este.

(3) các este ko tan trong nước với nổi cùng bề mặt nước là do chúng không sản xuất được links hiđro với nước và khối lượng nhẹ hơn nước.

(5) Chất béo lỏng thường là phần nhiều triglixerit đựng gốc axit ko no trong phân tử.


(a) những este ko tan trong nước do chúng nhẹ nhàng hơn nước.

(c) Chất lớn chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

(e) phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường xung quanh kiềm là bội nghịch ứng thuận nghịch.

Số đánh giá và nhận định không đúng

A. 3

B.

C. 5

D.


(a). Hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, không tan vào nước, rã trong một vài dung môi hữu cơ như: Xăng, benzen, ete…

(c). Các chất bự đều sinh sống thể lỏng.

(d). Chất to là thức ăn đặc biệt của bé người.

Tổng số vạc biểu đúng đắn là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


(1) chất béo nhẹ hơn nước, ko tan vào nước dẫu vậy tan trong số dung môi cơ học không phân cực

(3) làm phản ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh kiềm là phản ứng thuận nghịch

(5) Hidro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein phần đông thu được tristearin

(7) Dầu mỡ rượu cồn thực vật bị ôi thiu vì nối song C=C ở nơi bắt đầu axit không no của chất lớn bị oxi hóa chậm rãi hoặc oxi ko khí chế tác thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các thành phầm có mùi hương hôi cạnh tranh chịu

(9) Thành phần yếu tắc của chất phệ rắn như thể với dầu ăn

Số phát biểu đúng là

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5


Lớp 12 hóa học
1
0

1. Hóa học lỏng hoặc rắn

3. Nhẹ nhàng hơn nước

5. Tan trong xăng

7. Tính năng với sắt kẽm kim loại kiềm

Những đặc điểm không đúng của lipit là:


Lớp 12 chất hóa học
1
0

1. Hóa học lỏng hoặc rắn

3. Nhẹ hơn nước

5. Chảy trong xăng

7. Chức năng với sắt kẽm kim loại kiềm

Những đặc thù không đúng của lipit là :

A. 2,5,7

B. 7,8

C. 3,6,8

D. 2,7,8


Lớp 12 hóa học
1
0

(a) Chất phệ rắn thường không chảy trong nước cùng nặng rộng nước.

(c) Dầu thực vật với dầu chất bôi trơn đều ko tan vào nước tuy nhiên tan trong hỗn hợp axit.

Số tuyên bố đúng là

B. 2

D.

Xem thêm: Mộng Liên Đường Chủ Nhân - Nhận Xét Về Truyện Kiều Của Nguyễn Du,

3


Lớp 12 chất hóa học
1
0

(a) Chất béo rắn thường xuyên không chảy trong nước với nặng hơn nước.

(c) Dầu thực vật với dầu chất bôi trơn đều không tan trong nước nhưng lại tan trong dung dịch axit.

Số phân phát biểu và đúng là

A.

B.

C.

D.


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)