Bạn đang xem: Cặp chất khi phản ứng tạo ra chất khí là

*
*
*
*
*
*
*
*

Nếu rót 200 ml hỗn hợp NaOH 1M vào ống thử đựng 100 ml dung dịch H2SO41M thì dung dịch chế tạo thành sau phản bội ứng sẽ:


Sau khi có tác dụng thí nghiệm, bao gồm khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Sử dụng chất nào sau đây để thải trừ chúng là tốt nhất?


Có bố lọ ko nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc demo để nhận thấy cả ba chất là:


NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh mẽ nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH dùng để triển khai khô khí độ ẩm nào sau đây?


Cho 0,224 lít khí CO2(đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dung dịch Ca(OH)2, chỉ thu được muối hạt CaCO3. độ đậm đặc mol của dung dịch Ca(OH)2cần sử dụng là:


Cho dãy các chất sau: Al, P2O5, Na2O, Fe3O4, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO. Trong những chất trên, số hóa học tan được nội địa là a; số chất tính năng được với dung dịch H2SO4 loãng là b ; số hóa học vừa tung được trong hỗn hợp HCl, vừa chảy được trong hỗn hợp NaOH là c. Giá trị 15a + 7b +8c bằng


Có ba lọ ko nhãn, từng lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc test để nhận thấy cả cha chất là:


Trong nước thải của nhà máy có một số trong những chất tất cả công thức: H2SO3, HCl, KCl, NaNO3, MgSO4. Tín đồ ta chan nước thải trên rã vào bể cất dung dịch nước vôi trong. Số chất tất cả trong nước thải công dụng với nước vôi vào là:


Để trung hòa - nhân chính V ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 1,0M đề xuất 200 ml hỗn hợp H2SO4 độ đậm đặc 1,5M. Quý giá của V là


Biết 2,24 lít khí CO2(đktc) công dụng vừa hết với dung dịch Ba(OH)20,5M, thành phầm là BaCO3và H2O.Tính cân nặng kết tủa thu được.


Cho 200 ml dung dịch CuCl2 0,15M với dung dịch NaOH vừa đủ, sau phản nghịch ứng lọc kết tủa, nung đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:


Dẫn rảnh rỗi 4,48 lít khí CO2(đktc) công dụng vào một dung dịch bao gồm hòa tung 28 g KOH, thành phầm là muối hạt K2CO3.Hãy xác định trọng lượng muối nhận được sau phản nghịch ứng.


Trộn 200ml hỗn hợp NaOH 1M cùng với 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M thì thu được dung dịch mới tất cả nồng độ mol là?


Cho 200ml hỗn hợp NaOH 3M công dụng với 100ml hỗn hợp FeCl3 1M nhận được a gam kết tủa. Cực hiếm của a là :


Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml hỗn hợp H3PO4 1,5M. Muối sinh sản thành và cân nặng tương ứng là:


Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g hỗn hợp NaOH 20%. Sau phản bội ứng tạo ra thành phầm nào trong các các thành phầm sau:


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát




Xem thêm: Thực Vật Lấy Nước Chủ Yếu Bằng Cơ Chế Hoạt Tải Thẩm Thấu Khuếch Tán Ẩm Bào

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.