Số điểm giao động cùng pha với nguồn

xác định số điểm xê dịch cùng pha, ngược pha với nguồn trên một quãng thẳng trong giao quẹt sóng cơ. Đây là dạng bài tập hay gặp trong đề thi ĐH- CĐ. Khi làm cho dạng bài tập này bạn đọc nên chăm chú đến phương pháp hiệu quang quẻ trình.

Bạn đang xem: Cách xác định cùng pha ngược pha

*

3.VÍ DỤ MINH HỌA:

Liên quan: số điểm giao động cùng trộn với nguồn


Ví dụ 1: cùng bề mặt nước bao gồm 2 mối cung cấp sóng đồng nhất nhau A cùng B bí quyết nhau một khoảng AB = 24cm.Bước sóng λ = 2,5 cm. Nhì điểm M cùng N xung quanh nước cùng phương pháp đều trung điểm của đoạn AB một đoạn 16 centimet và cùng bí quyết đều 2 nguồn sóng và A và B. Số điểm trên đoạn MN xấp xỉ cùng pha với 2 mối cung cấp là:

A. 7. B. 8. C. 6. D. 9.

Gọi M là điểm dao động cùng pha với nguồn

Phương trình sóng tổng hòa hợp tại M là: uM = 2acos(π (fracd_2-d_1lambda ))cos(20πt – π (fracd_2+d_1lambda ) )

Để M giao động ngược trộn với S1 thì: π (fracd_2+d_1lambda ) = 2kπ suy ra: (d_2 +d_1=2klambda)

Với d1 = d2 ta có: (d_2=d_1=klambda) ; hotline x là khoảng cách từ M mang đến AB: d1 = d2 = (sqrtx^2+(fracAB2)^2=klambda)

Suy ra = (left | x right |=sqrt(klambda )^2-(fracAB2)^2=sqrt6,25k^2-144) ;

Với 0 ≤ x ≤ 16 4,8 ≤ k ≤ 8 k = 5, 6, 7, 8.

Xem thêm: Hàm Bậc 2 Ở Lớp 10 - Hàm Số Bậc Hai Và Các Bài Toán Liên Quan

Vậy trên đoạn MN có 2x 4 = 8 điểm xấp xỉ cùng pha với nhị nguồn.

Chọn B

4. Bài tập rèn luyện.

Bài 3: Trên mặt hóa học lỏng bao gồm hai mối cung cấp sóng kết hợp phát ra hai xê dịch u1 = acosωt; u2 = asinωt. Khoảng cách giữa nhì nguồn là S1S2 = 3,25λ . Hỏi bên trên đoạn S1S2 có mấy điểm cực to dao động cùng trộn với u2. Chọn đáp số đúng:

A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm

Bài 4 : bên trên mặt hóa học lỏng gồm hai nguồn kết hợp S1, S2 xấp xỉ với phương trình tương ứng u1 = acosωt và u2 = asinωt. Khoảng cách giữa nhì nguồn là S1S2 = 2,75λ. Bên trên đoạn S1S2 , số điểm dao động với biên độ cực lớn và thuộc pha cùng với u1 là:

A. 3 điểm B. 4 điểm. C. 5 điểm. D. 6 điểm.

Bài 5 : nhì nguồn sóng phối hợp trên phương diện nước giải pháp nhau một đoạn S1S2 = 9λ phạt ra xấp xỉ cùng trộn nhau. Bên trên đoạn S1S2, số điểm tất cả biên độ cực đại cùng pha với nhau và thuộc pha với nguồn(không đề cập hai nguồn) là: