Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của hai số kia là trong số những dạng toán cơ bản nhưng vô cùng đặc biệt trong công tác Toán học lớp 4. Để giúp các bạn nắm được lý thuyết, bài tập cũng tương tự quy tắc tìm nhì số khi biết tổng với hiệu, trong nội dung bài viết sau rongnhophuyen.com sẽ khối hệ thống hóa cụ thể về chủ đề tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó.

Đang xem: bí quyết tổng hiệu

Quy tắc tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu của hai số đóCác dạng toán tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu
Bạn đang xem: Cách tính tổng hiệu lớp 4

Contents

1 luật lệ tìm nhì số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số đó2 những dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Quy tắc tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đó

Phương pháp tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu

Bước 1 : khẳng định tổng và hiệu.Bước 2 : Đại lượng như thế nào là số nhỏ nhắn – Đại lượng làm sao là số lớn.Bước 3 : Áp dụng công thức.

Cách 1

Số bự = (tổng + hiệu): 2Số bé = số mập – hiệu (hoặc tổng – số lớn)


Cách 2

Số bé nhỏ = (tổng – hiệu) : 2Số phệ = số bé nhỏ + hiệu (hoặc tổng – số bé)

Sơ đồ gia dụng tìm hai số lúc biết tổng với hiệu

*

Các dạng toán tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu

Dạng 1: cho biết cả tổng lẫn hiệu

Bài 1: Tuổi cha và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Tía hơn nhỏ 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Cách giải:

Tuổi nhỏ là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi ba là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: cha 48 tuổi, bé 10 tuổi.

Bài 2: Một lớp học tất cả 28 học sinh. Số học sinh trai rộng số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Cách giải:

Số học sinh trai là:

28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh gái là:

16 – 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 16 học viên trai, 12 học sinh gái

Bài 3: Cả nhì lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây.

Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Cách giải:

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây


READ: công thức Tính quý giá Hàng Tồn Kho Cuối Kỳ, Các phương thức Tính giá chỉ Hàng Tồn Kho

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây

Dạng 2: cho biết tổng nhưng lại dấu hiệu

Phương pháp giải:

Giải bài toán phụ tìm ra hiệu tiếp đến áp dụng công thức tổng quát để tìm ra hai số

Bài 4: Hòa và Bình có tất cả 120 viên bi. Hiểu được nếu Hòa đến Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Cách giải:

Hòa đến Bình 10 viên bi thì số bi của cặp đôi bạn trẻ bằng nhau do vậy Hòa rộng Bình số viên bi là:

10 + 10 = 20 (viên bi)

Hòa có số viên bi là:

(120 + 20) : 2 = 70 (viên bi)

Bình có số viên bi là:

(120 – 20) : 2 = 50 (viên bi)

Đáp số: Hòa: 70 viên bi, Bình: 50 viên bi

Dạng 3: cho biết thêm hiệu nhưng dấu tổng

Phương pháp giải:

Giải việc phụ đưa ra tổng sau đó áp dụng công thức tổng thể để tìm hai số

Bài 5: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn nữ ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu các bạn gái?

Cách giải:

Tổng số học viên của lớp là:

12 x 3 = 36 (học sinh)

Số bạn trai là:

(36 + 4) : 2 = trăng tròn (học sinh)

Số bạn nữ là:

(36 – 4) : 2 = 16 (học sinh)

Đáp số: Số chúng ta trai: đôi mươi học sinh, số bạn gái: 16 học sinh

Bài 6: Trung bình cộng của tất cả hai số là 145. Tìm hai số đó biết hiệu nhị số là 30


READ: Năng Suất Lao Động Là Gì: Khái Niệm, Công Thức bản lĩnh Suất Cây Trồng

Cách giải:

Tổng của hai số là:

145 x 2 = 290

Số bự là:

(290 + 30) : 2 = 160

Số bé xíu là:

(290 – 30) : 2 = 130

Đáp số: Số lớn: 160, số bé: 130

Bài 7: trên một bến bãi cỏ tín đồ ta đếm được 100 chiếc chân vừa con gà vừa chó. Biết số chân chó nhiều hơn thế chân gà là 12 chiếc. Hỏi tất cả bao nhiêu nhỏ gà, từng nào con chó?

Cách giải:

Tổng số chân gà và chân chó là 100, vì vậy số chân chó là:

(100 + 12) : 2 = 56 (chân)

Số con chó là

56 : 4 = 14 (con)

Số con gà là:

(100 – 56) : 2 = 22 (con)

Đáp số: số chó: 14 con, số gà: 22 con

Dạng 4: dấu cả tổng lẫn hiệu

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi phụ để tìm ra tổng cùng hiệu, sau đó áp dụng công thức bao quát để tìm hai số đó

Bài 8: Tìm hai số tất cả tổng là số lớn nhất có ba chữ số với hiệu là số lẻ nhỏ nhắn nhất có tía chữ số

Cách giải:

Tổng của nhì số kia là: 999

Hiệu của nhì số kia là: 101

Số khủng là:

(999 + 101) : 2 = 550

Số nhỏ bé là:

(999 – 101) : 2 = 449

Đáp số: Số lớn: 550, số bé: 449

Như vậy thông qua bài viết trên đây, rongnhophuyen.com đã giúp đỡ bạn hệ thống hóa chi tiết về chủ thể tìm hai số lúc biết tổng với hiệu. Nếu hay hãy nội dung nha


Post navigation


Previous: Effect Of Temperature On The Carbonation Reaction Of Cao With Co2


Xem thêm: De Thi Tiếng Anh Lớp 5 Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Kì 2 2021

Next: Balance Chemical Equation – Complete The Reaction : Ch3Nh2 + Hcl