Phân tử khối là trọng lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon ( cho thấy thêm sự nặng nhẹ tương đối giữa các phân tử). Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử tạo ra thành phân tử.

Bạn đang xem: Cách tính phân tử khối lớp 8

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của con đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng top lời giải tò mò cách tính phân tử khối sau đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu tạo nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nhân tố đó.

Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối vừa làm ở bước 2.

Cụ thể:- Một phân tử được tạo nên thành tự x nguyên tử A và y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A với B).- Một phân tử được tạo thành trường đoản cú x nguyen tử A, y nguyên tử B với z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( với a, b, c thứu tự là NTK của A, B cùng C)

Với PTK của phân tử hợp chất tạo thành từ 3 nguyên tố, ta cũng tính tương tự như cách trên.

*

 Dạng 1: tìm kiếm tên yếu tắc X, KHHH lúc biết PTK

Ví dụ 1: Một đúng theo chất bao gồm một nguyên tử X links 2 nguyên tử Oxi với nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên cùng KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một vừa lòng chất gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên với KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của phù hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là yếu tắc cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn phải nhớ rõ, kị nhầm lẫn để giải quyết bài toán nhanh lẹ nhé

Dạng 2: khẳng định tên nguyên tố phụ thuộc nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết yếu tắc X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác định tên với KHHH của thành phần X.


Hướng dẫn:

Diễn đạt X bao gồm nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp chất của sắt kẽm kim loại M với team PO4 có công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Tính toán để xác định M là thành phần nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là nguyên tố Magie (Mg).

Xem thêm: Patina Là Gì ? Tại Sao Giày Da Đánh Màu Đều Gọi Là Patina

Bài tập có đáp án


Bài 1:. Một thích hợp chất bao gồm phân tử tất cả 2 nguyên tử của thành phần X liên kết với 3 nguyên tử oxi cùng nặng rộng phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O3

Vì hợp chất nặng hơn O2 5 lần

Ta bao gồm phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một thích hợp chất tất cả phân tử bao gồm 2 nguyên tử của yếu tố X link với 5 nguyên tử oxi với nặng gấp 2 lần phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O5

Vì hợp chất nặng hơn Cl2 2 lần

Ta tất cả phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp chất là P2O5

Bài 3: Một thích hợp chất bao gồm phân tử bao gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X links với 4 nguyên tử hidro và nặng bởi nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X