Quy tắc phân tách động từ bỏ thì hiện tại đơn bao giờ thêm s es? thuộc rongnhophuyen.com ôn lại ngữ pháp thì bây giờ đơn và một số trong những mẹo hay khiến cho bạn hiểu nhanh nhớ lâu kiến thức và kỹ năng thì này.

Bạn đang xem: Cách thêm s hoặc es trong thì hiện tại đơn


*

Hàng triệu trẻ em đã phân phát triển tài năng ngôn ngữ của bản thân thông qua các ứng dụng tiếp thu kiến thức của rongnhophuyen.com

Đăng cam kết ngay để được rongnhophuyen.com hỗ trợ tư vấn miễn giá thành về thành phầm và quãng thời gian học đến con.


Chia đụng từ thì hiện tại đơn khi nào thêm s es?

Thì bây giờ đơn tất cả 2 cấu tạo câu tương ứng với 2 dạng cồn từ hay và cồn từ “tobe”. Trong đó, trường hòa hợp câu thực hiện động trường đoản cú thường đề nghị tuân theo nguyên tắc thêm s, es tùy nằm trong vào chủ thể chính là số ít xuất xắc số nhiều.

Cấu trúc thì hiện tại đơn 3 một số loại câu: khẳng định, tủ định, nghi vấn


Loại câu

Công thức với động từ thường

Ví dụ

Khẳng định

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học Tiếng Anh mỗi ngày).

Phủ định

S + do/does not + V_inf + O

I don’t lượt thích to eat fruit. (Tôi không đam mê ăn các loại hoa quả).

Nghi vấn

Do/Does + S + V_inf + O?

Do you often work late? (Bạn có liên tiếp đi muộn không?)


Cách phân tách động từ bỏ thì bây giờ đơn

Quy tắc chung: Khi chia động từ trong câu áp dụng thì hiện tại đơn, chúng ta cần phụ thuộc vào 2 yếu ớt tố:

Chủ ngữ (danh từ/ đại từ) là ngôi 3 số ít, ngôi 1, 2, 3 số nhiều.


Dạng đụng từ

Cách chia

Ví dụ

Kết thúc bằng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses

pass => passes

watch => watches

mix => mixes.

Kết thúc bởi một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết thúc bằng một nguyên âm + -y

Giữ nguyên (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động từ bỏ bất quy tắc: Have

Đổi thành: has


Dạng hễ từ

Cách phạt âm

Ví dụ

Âm tận thuộc là /p/, /t/, /k/, /f/

/s/

stops – /stɒps/

wants – /wɒnts/

Âm tận thuộc là /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/

/iz/

watches – /wɑːtʃiz/

misses – /mɪsiz/

Âm tận cùng là những nguyên âm và phụ âm hữu thanh còn lại

/z/

cleans – /kliːn/

hugs – /hʌgz/


Bài tập vận dụng thêm (s/es) thì hiện tại đơn

Bài 1: cho dạng đúng của hễ từ vào ngoặc

1. Fly (bay ) – flies/ flys/ flyes

2. Try (cố gắng) – tries/ tryes/trys

3. Write (viết) – writs/ writes/ writies

4. Come (tới) – coms/ comies/ comes

5. Finish (kết thúc) – finishs/finishes/finish

6. Study (học ) -studys/ studies/studyes

7. Cry (khóc) – crys/cries/cryes

8. Ride (lái xe) – rides/ ridies/rids

9. Go (đi) – goes/gos/ go

10. Lượt thích (thích) – likies/ likes/ liks

Bài 2: chọn dạng đúng của từ trong câu

1. Police catchs/ catches him because he’s a theft

2. My mother is a teacher. She always teachs/ teaches me English.

3. John gos/ goes market about three-time a weeks.

4. He have/ has a good table.

5. Adam & Susan eat out/ eats out together.

6. I often watch/ watches TV before going to bed.

Bài 3: mang đến dạng đúng của cồn từ khi thêm s/ es


become

write

begin

pay

fix

build

do

drive

drink

fly

eat

catch

mix

cut

visit

sing

wash

sleep

make

win


Bài 4: chọn từ bao gồm cách phát âm khác

1. A. Proofs B. Books C. Points D. Days

2. A. Asks B. Breathes C. Breaths D. Kinds

3. A. Sees B. Sports C. Pools D. Trains

4. A. Tombs B. Lamps C. Brakes D. Invites

5. A. Books B. Floors C. Combs D. Drums

6. A. Cats B. Tapes C. Rides D. Cooks

7. A. Walks B. Begins C. Helps D. Cuts

8. A. Shoots B. Grounds C. Concentrates D. Forests

9. A. Helps B. Laughs C. Cooks D. Finds

10. A. Hours B. Fathers C. Dreams D. Thinks

11. A. Beds B. Doors C. Plays D. Students

12. A. Arms B. Suits C. Chairs D. Boards

13. A. Boxes B. Classes C. Potatoes D. Finishes

14. A. Relieves B. Invents C. Buys D. Deals

15. A. Dreams B. Heals C. Kills D. Tasks

16. A. Resources B. Stages C. Preserves D. Focuses

17. A. Carriages B. Whistles C. Assures D. Costumes

18. A. Offers B. Mounts C. Pollens D. Swords

19. A. Miles B. Words C. Accidents D. Names

20. A. Sports B. Households C. Minds D. Plays

Bài 5: mang đến dạng đúng của từ trong ngoặc để xong xuôi đoạn văn

At the Physics lesson the teacher (1. Ask) the children about the influence of heat & cold on the body. “Quite right”, (4. Say) the teacher. “Can you (5. Give) an example”.

“In summer, when it"s hot, the days (6. Be) longer, but in winter, when it"s cold, the days (7. Be) shorter, (8. Answer) the boy.

Xem thêm: Huy Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Hủy Trong Tiếng Anh Là Gì

Tổng phù hợp quy tắc phân tách động từ thì hiện tại đơn bao giờ thêm s es trên trên đây cùng những bài tập ứng dụng để giúp bạn học tập hiểu nhanh nhớ lâu phần kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng này.