Câu điều kiện loại một là câu được sử dụng không ít trong tiếp xúc hàng ngày tương tự như văn viết.Bạn đã nắm rõ được cấu tạo ngữ pháp này giỏi chưa?Nếu chưa! Đừng lo nội dung bài viết dưới đây để giúp đỡ ích không hề ít cho bạn!

*


1. Cấu trúc câu đk loại 1

 Định nghĩa: Câu điều kiện loại 1 hay được dùng để đặt ra một điều kiện hoàn toàn có thể có thiệt (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu điều kiện loại 1


Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì lúc này đơn

Will + Động tự nguyên mẫu


Cách dùng:

Mệnh đề If hoàn toàn có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu. Thông thường, mệnh đề trước If phân chia ở thì lúc này đơn, còn mệnh đề sau thì phân tách ở thì tương lai đơn.

Câu điều kiện loại 1 dùng để làm chỉ sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai

EX: If I get up early in the morning, I will go to lớn school on time. Nếu tôi dậy nhanh chóng vào buổi sáng, tôi sẽ đến trường học tập đúng giờ.EX: If you need a ticket, I can get you one.Nếu bạn cần mua vé, tôi rất có thể mua dùm chúng ta một cái.EX: If you come in, he will kill you. Nếu bạn bước vào đó, anh ta vẫn giết bạn.

Một vài chú ý về câu điều kiện loại 1

Cách cần sử dụng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động xảy ra theo sau sự việc khác.EX: If David has any money, he spends it.Nếu David bao gồm đồng nào, anh ấy đã tiêu đồng ấy.EX: If you’ll wait a moment, I’ll find someone lớn help you. (= Please wait a moment … )Nếu các bạn đợi một lát, tôi vẫn tìm fan giúp bạn.Ex:
 If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean. Nếu họ muốn có tương đối nhiều khách tham quan du lịch thì kho lưu trữ bảo tàng cần thật sạch sẽ sẽ.

Sử dụng công thức: If + HTĐ, TLTD/TLHT.

Ex: If we go home today, we will be having a tiệc ngọt tomorrow.Nếu bọn họ về bên hôm nay, chúng ta sẽ bao gồm một buổi tiệc ngày mai.

Trường hợp thể hiện sự cho phép, đồng ý, gợi ý

 Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... May/can + V-inf.

EX: If it’s a nice day tomorrow, we’ll go to lớn the beach.

Nếu mai sau trời đẹp, shop chúng tôi sẽ đi biển.

Với câu gợi ý, đề nghị, yêu thương cầu, khuyên nhủ răn mà nhấn mạnh về hành động

Sử dụng công thức: If + HTĐ, ... Would like to/must/have to/should... + V-inf.

EX: If you want to thua kém weight, you should bởi vì some exercise.Nếu bạn muốn giảm cân thì nên cần làm bài xích tập luyện.

Với câu mệnh lệnh (chủ ngữ ẩn sống mệnh đề chính) 

Công thức: If + HTĐ, (do not) V-inf.

EX: If you are thirty, drink a cup of water.Nếu bạn khát, hãy uống một ly nước.

2. Các biến thể của câu đk loại 1

Biến thể mệnh đề chính

Trường hợp biểu lộ sự đồng ý

 If + S + simple present, S + may/can + V-inf

Trường hợp rất có thể xảy ra trong tương lai và nhấn mạnh vấn đề trạng thái diễn ra/hoàn thành của sự việc việc

If + S + simple present, S + future continuous/ future perfect(will be V_ing / will have V3/ed) Ex: If we start building this supermarket today, we will have finished by April.(Nếu họ khởi công xây dựng ẩm thực này hôm nay, họ sẽ ngừng xong trước tháng Tư)

Trường thích hợp câu gợi ý, khuyên nhủ, yêu ước hoặc đề nghị.

If + S + simple present, S + would like to/must/have to/should + V-infEx: If you want to meet my boss, you should wait for a while. (Nếu bạn muốn gặp sếp tôi, thì chúng ta nên đợi một lát.)

Trường hợp câu mệnh lệnh.

If + S + simple present, (Don’t ) + V-infEx: If you don’t leave now, you will miss the bus. (Nếu bây giờ bạn ko đi thì các bạn sẽ nhỡ chuyến xe cộ buýt.)

Biến thể mệnh đề IF

Trường hợp vấn đề đang xảy ra trong hiện tại.

If + S + present continuous , S + will + V_infEx: If you are studying, I will not disturb you. (Nếu bạn đang học thì tôi sẽ không làm phiền bạn.)

Trường hợp vấn đề không dĩ nhiên về thời gian.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Điền First Name Là Họ Hay Tên Hay Họ Trong Tiếng Anh

If + S + present perfect, S + will + V-infEx: If he has finished cooking, I will try out his food. (Nếu anh ta nấu chấm dứt thì tôi vẫn thử các món của anh ấy.)

 

3. Bài bác tập

Bài tập câu điều kiện loại 1: Put the verbs in the brackets in the correct tense

1. David will leave for Rent tomorrow if the weather _____ (be) fine.2. What will you vày if you _____ (not / go) away for the weekend ?3. The game _____ (start) if you put a coin in the slot.4. If you _____ (be) scared of spiders, don’t go into the garden.5. We’ll have to go without John if he ( not arrive) _____soon.6. Please don’t disturb him if he_____ (be) busy.7. If she _____ (accept) your card & roses, things will be very much hopeful.8. If a holiday_____ (fall) on a weekend, go to lớn the beach.9. If she (come) _____ late again, she’ll đại bại her job.10. If he (wash) _____my car, I’ll give him $20.11. He’ll be late for the train if he (not start) _____ at once.12. If I lend you $100, when you (repay) _____me?13. Unless I have a quiet room I (not be able) _____to bởi any work.14. If we leave the oto here, it (not be) _____ in anybody’s way.15. Someone (steal) _____ your oto if you leave it unlocked.16. Unless he (sell) _____more, he won’t get much commission.17. If you come late, they (not let) _____you in.18. If you (not go) _____away I’ll send for the police.19. If he _____ (eat) all that, he will be ill.20. What _____ (happen) if my parachute does not open?

Đáp án

1. Is2. Don’t go3. Will start4. Are5. Doesn’t arrive6. Is7. Accepts8. Falls9. Comes10. Washes11. Doesn’t start12. Will you repay13. Won’t be able14. Won’t be15. Will steal16. Sells17. Won’t let18. Don’t go19. Eats20. Will happen

Hy vọng cùng với những share trên đây của cô ý Hoa sẽ giúp đỡ các em ôn luyện cùng học tập hiệu quả hơn nhé!

Hẹn gặp gỡ lại các em trong công ty ngữ pháp câu đk loại 2 trong bài xích học tiếp theo nhé.

Để được support miễn mức giá về lộ trình học tập giao tiếp cho tất cả những người mất gốc, các bạn để lại tin tức tại phía trên để được cung ứng nhé!