Cường độ năng lượng điện trường vì chưng điện tích +Q gây ra tại điểm A bí quyết nó một khoảng chừng r gồm độ phệ là E. Nếu như thay bởi điện tích -2Q với giảm khoảng cách đến A còn một phần thì độ mạnh điện trường trên A tất cả độ to là

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức xác định cường độ điện trường E:

(E = kfracvarepsilon .r^2)

Lời giải của GV rongnhophuyen.com

Ta có:

+ Ban đầu:

(E = kfrac Q ightvarepsilon .r^2)

+ lúc thay bởi điện tích -2Q, r’ = r/2, ta có:

(E" = kfracvarepsilon .r"^2 = kfracleftvarepsilon .left( fracr2 ight)^2 = kfrac2.4leftvarepsilon .r^2 = 8E)

Đáp án nên chọn là: a


*

*

*

*

*

Xác định độ mạnh điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích lũy q = 2.10-8 C một khoảng chừng 3 cm.Bạn vẫn xem: giải pháp q

Một điện tích điểm dương Q vào chân không gây ra một năng lượng điện trường có cường độ E = 3.104 V/m trên điểm M phương pháp điện tích một khoảng tầm 30 cm. Tính độ phệ điện tích Q ?

Một năng lượng điện điểm q = 10-7 C để tại điểm M trong năng lượng điện trường của một năng lượng điện điểm Q, chịu tính năng của một lực F = 3.10-3 N. độ mạnh điện trường vì điện tích trữ Q gây ra tại M bao gồm độ bự là bao nhiêu?

Cường độ điện trường tạo vì một điện tích điểm giải pháp nó 2 cm bằng 105 V/m. Trên vị trí biện pháp điện tích này bởi bao nhiêu thì cường độ điện trường bởi 4.105 V/m?

Cường độ điện trường bởi điện tích +Q gây nên tại điểm A phương pháp nó một khoảng chừng r tất cả độ khủng là E. Ví như thay bằng điện tích -2Q và giảm khoảng cách đến A còn một phần thì cường độ điện trường trên A gồm độ mập là

Một năng lượng điện điểm Q = - 2.10-7 C, đặt tại điểm A trong môi trường thiên nhiên có hằng số điện môi (varepsilon = 2). Véc tơ cường độ điện ngôi trường (overrightarrow E ) vày điện tích Q gây nên tại điểm B với AB = 6 centimet có

Cho (q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C), đặt ở $A$ với $B$ trong bầu không khí biết $AB = 2 cm$. Khẳng định vectơ (vec E) tại điểm $H$ - là trung điểm của $AB$.

Bạn đang xem: Cách q

Cho $q_1 = m 4.10^ - 10C, m q_2 = m - 4. m 10^ - 10C$, để ở A cùng B trong ko khí biết $AB m = m 2 m cm$. Khẳng định vectơ $vec E$tại điểm $M$, biết $MA m = m 1 m cm, m MB m = m 3 m cm$.

Cho q1 = 4.10-10 C, q2 = -4. 10-10 C, đặt tại A và B vào ko khí biết AB = 2 cm. Xác định vectơ (vec E) tại điểm N, hiểu được NAB là một trong tam giác đều.

Hai năng lượng điện tích q.1 = 8. 10-8 C, quận 2 = -8. 10-8 C đặt ở A cùng B trong không gian biết AB = 4 cm. Search vectơ cường độ điện trường tại C trê tuyến phố trung trực của AB và phương pháp AB 2 cm?

Tại tía đỉnh của tam giác ABC vuông trên A, AB = 30cm, AC = 40cm và BC = 50cm. Đặt các điện tích q1 = q2 = q.3 = 10-9 C. Khẳng định độ khủng cường độ năng lượng điện trường tại điểm H- là chân đường cao kẻ trường đoản cú A.

Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3cm; AB = 4cm. Các điện tích q1, q2, q3 đặt lần lượt tại A, B, C. điện thoại tư vấn (overrightarrow E_2 ) là véctơ độ mạnh điện trường bởi điện tích q.2 gây ra trên D. (overrightarrow E_13 )là độ mạnh điện trường tổng hợp do những điện tích quận 1 và quận 3 gây ra tại D. Khẳng định giá trị của q.1 và q.3 biết q.2 = -12,5.10-8C với (overrightarrow E_13 = overrightarrow E_2 )

Cho hai năng lượng điện tích q.1 = 1nC, quận 2 = -8nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 30cm trong chân không. Tìm điểm C bí quyết A với B bao nhiều làm thế nào cho tại đó(overrightarrow E_2 = 2overrightarrow E_1 )

Hai năng lượng điện điểm quận 1 = 4.10-6C; q2 = 36.10-6C để ở hai điểm vắt đinh A với B trong dầu gồm hằng số năng lượng điện môi ε = 2. AB = 16cm. Xác xác định trí của điểm M cơ mà tại đó cường độ điện ngôi trường tổng hợp bằng không?

Trong nước bao gồm một viên bi nhỏ dại bằng kim loại thể tích V = 10cm3 trọng lượng m = 0,05g, có điện tích q = 10-9C đang lơ lửng. Tất cả đặt trong điện trường đều phải có đường trực tiếp đứng. Khẳng định chiều với độ phệ của (overrightarrow E ) biết trọng lượng riêng của nước D = 1kg/m3 với g = 10m/s2.

Một quả cầu nhỏ tuổi mang năng lượng điện được cân đối trong năng lượng điện trường do công dụng của trọng tải và lực năng lượng điện trường. Đột ngột giảm độ to điện trường đi còn một nửa mà lại vẫn không thay đổi phương với chiều của con đường sức điện. Thời gian để trái cầu dịch rời được 5cm trong điện trường. Mang g = 10m/s2

Cho nhị tấm kim loại tuy nhiên song, nằm ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian thân hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Điện trường giữa hai tấm sắt kẽm kim loại là điện trường đa số hướng từ bên trên xuống và bao gồm độ bự 20000V/m. Một quả cầu bằng sắt có nửa đường kính 1cm sở hữu điện tích q nằm lơ lửng ở khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Điện tích q có giá trị bởi bao nhiểu? Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3, của dầu là 800kg/m3. Rước g = 10m/s2.

Một bé lắc 1-1 gồm một quả mong tích năng lượng điện dương cân nặng (sqrt 3 g) buộc vào gai dây mảnh biện pháp điện. Bé lắc treo trong điện trường đều có phương nằm theo chiều ngang với độ mạnh điện trường 10000 V/m. Tại nơi có g = 9,8m/s2. Khi vật tại đoạn cân bằng, tua dây lệch một góc α = 300 so với phương thẳng đứng. Độ mập của điện tích của quả cầu là?

Đặt trên $6$ đỉnh của lục giác đều các điện tích $q$, $-2q$, $3q$, $4q$, $-5q$ và $q"$. Xác minh $q"$ theo $q$ để cường độ điện trường tại chổ chính giữa O của lục giác bằng $0$ biết $q > 0$.


Cường độ điện trường của một điện tích nhờ vào vào khoảng cách r được miêu tả như đồ dùng thị bên. Biết (r_2 = dfracr_1 + r_32)và các điểm cùng nằm trên một mặt đường sức. Quý hiếm của x bằng


Hai điện tích điểm (q_1 = - 9mu C, m q_2 = 4mu C) đặt lần lượt tại A,B rất có thể tìm thấy địa chỉ của điểm M cơ mà tại đó năng lượng điện trường tổng hợp bởi không trên

Đặt 4 năng lượng điện âm bao gồm cùng độ khủng (q) trên 4 đỉnh của một hình vuông vắn ABCD cạnh (a.) khẳng định cường độ tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

Tại hai điểm A và B cách nhau (10cm) trong không khí có đặt hai năng lượng điện (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C.) xác minh cường độ điện trường vị hai năng lượng điện tích điểm này gây ra trên C biết (AC = BC = 8cm.)

Cho hai điện tích điểm (q_1 = 6.10^ - 7C;q_2 = - 8.10^ - 7C) đặt ở hai điểm A cùng B trong không khí cách nhau (5cm.) xác minh véc tơ độ mạnh điện trường tổng hợp tại M vị (q_1) và (q_2) gây nên tại M biết (MA = 3cm, MB = 8cm.)

Một quả mong kim loại nhỏ có cân nặng 1g được tích điện q = 10-5C treo vào đầu một tua dây mảnh và đặt trong điện trường đầy đủ E. Lúc quả cầu đứng cân bằng thì dây treo phù hợp với phương thẳng một góc 600, đem g = 10m/s2. Tìm E.

Xem thêm: Cu2 + Naoh = Cu(Oh) + Na - Characteristic Reactions Of Copper Ions (Cu²⁺)

 

Cho hình vuông vắn ABCD, tại A với C đặt các điện tích (q_1 = q_3 = q = 2,5.10^ - 8C.) Hỏi phải đặt tại B một điện tích từng nào để cường độ điện trường tại D bởi (0.)

Bốn điểm A, B, C, D trong không khí sinh sản thành hình chữ nhật ABCD cạnh (AD = a = 3cm;AB = b = 4cm). Các điện tích (q_1,;,q_2,;,q_3)được đặt lần lượt tại A, B, C. Biết (q_2 = - 12,5.10^ - 8C) với cường độ năng lượng điện trường tổng đúng theo tại D bằng (0.) Tính (q_1;q_2)?

Một trái cầu cân nặng (m = 4,5.10^ - 3kg) treo vào một sợi dây khá dài (2m.) trái cầu phía trong điện trường có (overrightarrow E ) nằm ngang, phía sang trái như hình vẽ. Biết (d = 1m,E = 2000V/m). Mang (g = 10 m m/s^2).