Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua những dạng bài tập cơ bản và cải thiện qua các bài tập gồm lời giải.

Trong chăm đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, cải thiện và đặc biệt. Những em để ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng bài toán một giải pháp linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC nhị VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC bố VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Cách giải phương trình lượng giác thường gặp


Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Chiếc Lá Cuối Cùng, Soạn Bài Chiếc Lá Cuối Cùng (Trang 86)

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*