Tài liệu đã hướng dẫn đưa ra tiết phương thức giải và bài xích tập siêng đề giới hạn: giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số tiếp tục tất cả đều sở hữu lời giải vậy thể.
Bạn đang xem: Cách giải bài toán giới hạn

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của hàng sốDạng 2. Sử dụng định lí để tìm số lượng giới hạn 0 của dãy số Dạng 3. Sử dụng những giới hạn quan trọng đặc biệt và các định lý nhằm giải những bài toán tìm giới hạn dãyDạng 4. Thực hiện công thức tính tổng của một cung cấp số nhân lùi vô hạn, tìm giới hạn, biểu lộ một số thập phân vô hạn tuần kết thúc phân số Dạng 5. Tìm giới hạn vô thuộc của một dãy bằng định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, nguyên tắc tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Sử dụng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bởi công thứcDạng 3. áp dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và cách làm tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số ở trong dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tiếp của hàm số f(x) trên điểm x0 Dạng 2. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính tiếp tục của hàm số trên một khoảng KDạng 4.

Xem thêm: Diện Tích Hình Lục Giác Đều, Diện Tích Lục Giác Đều Dễ Hiểu Nhất

Tìm điểm cách biệt của hàm số f(x) Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 gồm nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay