Cách sử dụng máy tính xách tay Casio nhằm giải toán: máy vi tính Casio hoàn toàn có thể thực hiện những phép tính lượng giác và logarit. Nhưng, sử dụng một máy vi tính khoa học như vậy cần một trong những thực hành.

Bạn đang xem: Cách bấm số mũ trên máy tính casio


Bài viết này để giúp đỡ bạn áp dụng thành thạo máy tính Casio để hỗ trợ học tập.

Một laptop Casio tất cả nút x2­­ mang đến bình phương của một số. Ví dụ: bình phương 5 là 25. Trong khi còn bao gồm một nút ^ để tính một trong những được nâng lên lũy vượt thành số khác. Ví dụ: 5 được nâng lên lũy vượt 3 là 125. Hình như còn tất cả nút x để tính căn bậc nhị của một số. Ví dụ, căn bậc hai của 25 là 5.


*

Ý nghĩa các phím trên máy tính xách tay casio

Các giám sát và đo lường cơ bản

Máy tính Casio có thể được sử dụng như một thiết bị tính thông thường để tiến hành các thống kê giám sát cơ bạn dạng như cộng, trừ, nhân cùng chia. Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ bổ sung để bạn làm quen với các giám sát và đo lường này. Vùng trên laptop ở ảnh bên bên dưới có tất cả các phím số này và những phím thao tác cơ bản.Phím số. Hình 1

Ví dụ 1:

Tìm 1492 + 200

Nhập số trước tiên 1492.

Bây giờ nhấn nút +.

Nhập số đồ vật hai 200

Nhấn phím =.

Trả lời = 1692

Ví dụ 2:

200 + 45 × 15

Nhập số đầu tiên 200.

Bây giờ dấn nút +.

Nhập số thứ hai 45.

Bây giờ thừa nhận nút ×.

Nhập số thứ ba 15.

Nhấn phím =.

Trả lời = 875

Ví dụ 3:

(150 + 35) × (45-5) : 5

Nhấn phím (.

Nhập số trước tiên 150.

Bây giờ dấn nút +.

Nhập số máy hai 35.

Nhấn phím ).

Bây giờ nhấn nút ×.

Nhấn phím (.

Nhập số trước tiên 45.

Nhấn phím -.

Nhập số vật dụng hai 5.

Nhấn phím ).

Bây giờ dìm nút :.

Nhập số 5 cuối cùng.

Nhấn phím =.

Trả lời = 1480


*

Phím chức năng. Hình 2

Sức mạnh dạn tính toán

Tính toán mức độ mạnh của các con số là trong số những nhiệm vụ mà các laptop khoa học Casio rất có thể làm. Có những phím chuyên được dùng để giám sát bình phương, căn bậc hai, hình khối, căn bậc ba, quý hiếm hàm mũ, cội xth của y và giá trị nghịch đảo. Vùng trên máy vi tính có toàn bộ những sản phẩm công nghệ này được hiển thị trong hình mặt dưới.

Ví dụ 1:

Tính bình phương 12

Nhập số 12.

Nhấn nút x2.

Câu vấn đáp của các bạn sẽ được hiển thị.

Trả lời = 144

Ví dụ 2:

Tính sức khỏe thứ 5 của 2, tức là 25

Nhập số 2.

Bây giờ hãy dấn phím xCR.

Một vỏ hộp sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị với một bé trỏ nhấp nháy.

Nhập số 5.

Bây giờ nhận phím mũi tên> nhằm trở về màn hình chính.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 32

Cách khác nhằm giải việc xn được chỉ dẫn dưới đây.

Ví dụ 3:

Tính 46

Nhập số 4.

Nhấn phím ^.

Bây giờ đồng hồ nhập số 6.

Nhấn phím = nhằm hiển thị kết quả.

Trả lời = 4096

Ví dụ 4:

Tìm căn bậc hai của 9

Nhấn phím

Nhập số 9.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 3

Ví dụ 5:

Tính căn bậc 4 của 6


Căn bậc 4 của 6 hoàn toàn có thể được viết là 46

Nhập số 4.

Bây giờ đồng hồ hãy thừa nhận phím Shift.

Nhấn phím ^ nhằm chọn tính năng x.

Bây giờ đồng hồ nhập số 6.

Nhấn = để có kết quả.

Trả lời = 1,565

Các tính cùng với số âm

Cách tính phép tính có các số âm có thể được thực hiện bằng laptop Casio. Có một phím chuyên được dùng để gán số âm. Xem thêm Sơ trang bị 2 để hiểu vị trí của phím chăm dụng.

Ví dụ 1:

Tính -300 + 15

Nhấn nút -.

Nhập số thứ nhất 300.

Bây giờ thừa nhận phím +.

Nhập số thứ hai 15.

Nhấn = để sở hữu kết quả.

Trả lời = -285

Ví dụ 2:

Tìm 450 + (-124)

Nhập số thứ nhất 450.

Nhấn phím +.

Bây giờ dìm phím (-).

Nhập số đồ vật hai 124.

Nhấn = để xem câu trả lời.

Trả lời = 326

Ví dụ 3:

Tìm (-4)2

Nhấn phím (-).

Bây giờ nhập số 4.

Để đem bình phương, dìm phím x2.

Để kiểm soát câu trả lời, dấn =.

Trả lời = 16

Ví dụ 4:

Tính 25 × (-4)

Nhập số trước tiên 25.

Bây giờ thừa nhận nút ×.

Nhấn phím (-).

Nhập số trang bị hai 4.

Để tất cả kết quả, nhận =.

Trả lời = -100

Ví dụ 5:

Giải (-24) : 8

Nhấn phím (-).

Nhập số đầu tiên 24.

Nhấn phím : .

Nhập số sản phẩm công nghệ hai 8.

Nhấn = giúp xem câu trả lời.

Trả lời = -3

Phân số

Bạn rất có thể thực hiện tất cả các loại đo lường phân số bằng laptop Casio. Có một khóa phân số chuyên sử dụng đặc biệt để thực hiện thống kê giám sát này. Tham khảo Sơ đồ dùng 2 để biết vị trí của phím chăm dụng.

Ví dụ 1:

Tính 1/10 + 2/25

Nhập tiên phong hàng đầu đầu tiên.

Nhấn phím b/c.

Bây giờ nhập số sản phẩm hai 10.

Nhấn phím +.

Nhập số vật dụng hai 2.

Nhấn phím b/c.

Nhập số 25 cuối cùng.

Nhấn phím = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 9/50

Ví dụ 2:

Tính 8 * 1/3 + 4/63

Nhập số 8 đầu tiên.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập phím sản phẩm công nghệ hai 1.

Nhấn phím SHIFT a b/c.

Nhập số thứ bố 3.

Nhấn phím +.

Nhập số thứ bốn 4.

Nhấn phím SHIFT a b/c.


Nhập số tiếp theo sau 63.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 529/63

Đối ứng

Phím x-1 được dành riêng để thống kê giám sát đối ứng. Tìm hiểu thêm Sơ vật 2 để hiểu vị trí của phím chuyên dụng.

Ví dụ:

Tính 2/(4 + 3) × 12

Phân số bên trên được xem như là <1/(4 + 3) × 12> × 2 trong những khi tính toán.

Nhấn phím (.

Nhập số trước tiên trong ngoặc đơn, có nghĩa là 4.

Bấm phím +.

Nhập số lắp thêm hai 3.

Nhấn phím ).

Nhấn phím ×.

Nhập số 12.

Nhấn phím =.

Bây giờ nhấn phím x-1.

Nhấn phím ×.

Nhập tử số, tức là 2.

Nhấn phím = để có câu trả lời.

Trả lời = 1/42

Số mũ

Việc sử dụng những ký hiệu khoa học, ví dụ các thuật ngữ theo cấp số nhân, rất quan trọng trong những tính toán. Nút EXP được giành riêng cho mục đích này. Xem thêm Sơ vật 1 để biết vị trí phím chuyên dụng.

Ví dụ 1:

Tính 12,85 × 103

Nhập số thứ nhất 12.

Nhấn nút. .

Nhập số lắp thêm hai 85.

Nhấn phím EXP.

Nhập quý giá theo cung cấp số nhân, có nghĩa là 3.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 12850

Ví dụ 2:

Tính 1,25 × 10-4 × 4,3 × 10-1

Nhập số thứ nhất 1.25.

Bây giờ dìm phím EXP.

Nhấn phím (-) và kế tiếp giá trị theo cung cấp số nhân là 4.

Nhấn phím ×.

Nhập số máy hai 4,3.

Bây giờ nhận phím EXP.

Nhấn phím (-) cùng nhập quý giá theo cung cấp số nhân, tức là 1.

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 18,5625

Giai thừa

Phím dành cho giai thừa là x!. Chúng ta có thể tính giai thừa của ngẫu nhiên số nào bằng phương pháp nhấn phím SHIFT và sau đó nhấn phím x!. Xem thêm Sơ thứ 2 để hiểu vị trí quan trọng.

Ví dụ: Tính 9!

9! tức là 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1

Nhập số 9.

Nhấn phím Shift.

Bây giờ nhấn phím x! .

Bạn sẽ nhận được câu trả lời bằng phương pháp nhấn phím =.

Trả lời = 362880

Chức năng nhớ những phép tính

Trong khi triển khai các phép tính dài, chúng ta có thể lưu trữ các câu trả lời của từng phép tính trong bộ nhớ lưu trữ máy tính. Các câu vấn đáp từ bộ lưu trữ có thể được đem bất cứ khi nào cần thiết.

Trước khi bước đầu các vận động như vậy, bạn phải xóa cỗ nhớ. Nhấn phím 0 cùng nhấn phím SHIFT. Bây chừ nhấn nút RCL và nhấn phím M +. Cuối cùng nhấn phím =, để xóa bộ nhớ. Xem thêm Sơ đồ dùng 2 để biết vị trí phím.

Cách khác là chúng ta cũng có thể nhấn những phím SHIFT MODE 1 = nhằm xóa bộ nhớ.

Ví dụ: tìm kiếm (1 4)2/3 + (4 8)2/2

Nhấn phím (.

Nhập số 1 đầu tiên.

Nhấn phím cùng nhập số 4.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ đồng hồ hãy thừa nhận phím cùng nhập mẫu mã số, có nghĩa là 3.

Nhấn = và tiếp nối nhấn nút M + nhằm lưu câu trả lời 3 vào cỗ nhớ.

Đối cùng với phép tính thứ hai:

Nhấn phím (.

Nhập số 4 đầu tiên.

Bấm với nhập số 8.

Nhấn phím ).

Nhấn phím x2.

Bây giờ hãy dấn phím với nhập mẫu số, tức là 2.

Nhấn = và sau đó nhấn nút M + nhằm lưu câu trả lời 8 trong bộ nhớ.

Để tìm kiếm câu vấn đáp cuối cùng, nhấn RCL M +.


Trả lời = 11

Hàm lượng giác

Để tiến hành các phép tính lượng giác, bạn cũng có thể sử dụng các phím chuyên được sự dụng cho sin, cos hoặc tan và nghịch đảo của chúng. Tuy nhiên, bạn phải chọn chế độ độ trước khi đo lường và tính toán các phương trình lượng giác. Tham khảo Sơ thứ 2 để hiểu vị trí quan liêu trọng.

Ở bên trên màn hình, D sẽ tiến hành hiển thị cho thấy thêm bạn đang làm việc ở chế độ độ. Mặc dù nhiên, nếu R hoặc G được hiển thị trên màn hình, thừa nhận SHIFT MODE, tiếp nối nhấn 3.

Ví dụ 1:

Tính sin 7°

Nhấn phím sin.

Nhập số 7.

Nhấn = để hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 0.121

Ví dụ 2:

Tìm 5/tan 25 °

Nhập số thứ nhất 5.

Nhấn phím :.

Nhấn phím rã theo sau là 25.

Câu trả lời sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 10,72

Ví dụ 3:

Giải cos-1 1/4

Nhấn SHIFT theo sau là phím cos.

Nhấn phím (

Bây giờ nhập số 1/4.

Nhấn phím ).

Nhấn = để có câu trả lời.

Trả lời = 75,5 °

Nếu bạn có nhu cầu câu trả lời được hiển thị bằng radian, bạn cần cơ chế cho radian. Thừa nhận SHIFT MODE và kế tiếp nhấn 4. R sẽ được hiển thị trên màn hình. Bây giờ, toàn bộ các câu vấn đáp của các bạn sẽ được tính bằng radian.

Logarit

Log tự nhiên và log cơ số 10, cả hai phím tác dụng này đều sở hữu sẵn trên trang bị tính. Bạn cũng có thể sử dụng phím log để đo lường và thống kê các ví dụ log cơ số 10 trong lúc sử dụng khóa ln, các bạn sẽ tính log cơ số e. Tìm hiểu thêm Sơ thứ 2 để biết vị trí của phím.

Ví dụ 1:

Tìm log1020

Nhấn phím log.

Nhập số 20.

Nhấn = sẽ hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 1,3

Ví dụ 2:

Tính toán log-11,58

Nhấn SHIFT theo sau là phím log.

Bây giờ đồng hồ nhập số là 1,58.

Nhấn = nhằm hiển thị câu trả lời.

Trả lời = 38,01

Ví dụ 3:

Tính ln 2 + 1,65

Nhấn phím ln.

Nhập số 2.

Nhấn phím +.

Bây giờ đồng hồ nhập số 1.65.

Câu trả lời sẽ được hiển thị khi bạn nhấn = phím.

Trả lời = 2,43

Ví dụ 4:

Tìm e4

Nhấn SHIFT theo sau là phím ln.

Bây tiếng hãy nhập số mũ, tức là 4.

Nhấn = để sở hữu câu trả lời.

Trả lời = 54,59

Số liệu thống kê

Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn mẫu có thể được triển khai bằng laptop khoa học. Những phím chuyên được dùng cho các tác dụng này là S-SUM với S-VAR. Tham khảo Sơ trang bị 1 để biết vị trí quan liêu trọng.

Trước tiên, chúng ta cần đổi khác chế độ thành thống kê bằng phương pháp nhấn MODE, tiếp nối là 2. SD sẽ xuất hiện trên màn hình.

Ví dụ: Tính quý giá trung bình, độ lệch chuẩn chỉnh và độ lệch chuẩn mẫu của tập dữ liệu A (11, 2, -5, 3, 4)

Nhập số thứ nhất 11.

Nhấn phím M +.

Tương tự, nhập các số khác, từng số được theo sau bởi phím M +. (Đối với -5, bạn phải nhấn phím (-), theo sau là 5).

Nhấn SHIFT 2 (S-VAR sẽ được viết phía bên trên phím).

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy ba lựa chọn sửa chữa thay thế 1, 2 với 3.

Nhấn 1, theo sau là = để mang giá trị trung bình, có nghĩa là x.

Câu trả lời của doanh nghiệp 3 sẽ tiến hành hiển thị.

Nhấn SHIFT sau đó là 2.

Bây giờ dấn 2, theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn, xσn, sẽ được hiển thị là 5.0990.

Nhấn SHIFT tiếp đến là 2.

Nhấn 3 theo sau là phím =.

Giá trị độ lệch chuẩn mẫu của chúng ta xσn-1 sẽ được hiển thị là 5.770.

Xem thêm: Các Cách Tìm Nghiệm Của Đa Thức, Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Kiến thức sử dụng máy tính Casio cực kỳ quan trọng, nếu khách hàng đang học ít nhiều hoặc đại học. Hiện nay bạn đã hiểu cách thức sử dụng một máy tính xách tay khoa học, bạn cũng có thể khám phá nó cho tới khi bạn là một chuyên gia về đo lường và thống kê trên máy tính Casio.


Từ khóa: các ký hiệu trên laptop casiocách nhảy chữ m trên máy tính casio fx570vn pluscách sử dụng các phím trên laptop casiocách sử dụng m+ trên laptop casiocách sử dụng máy tính bỏ túi casioCách sử dụng máy tính Casiocách sử dụng máy tính xách tay casio df-120bmcách sử dụng máy vi tính casio dx-12bcách sử dụng máy tính xách tay casio để giải phương trìnhcách sử dụng máy tính casio để giải toáncách sử dụng máy vi tính casio fx 500mscách sử dụng máy tính xách tay casio fx 570mscách sử dụng máy tính xách tay casio fx 570vn pluscách sử dụng máy vi tính casio fx 580vn pluscách sử dụng máy tính xách tay casio fx 580vnxcách sử dụng máy vi tính casio fx-570es pluscách sử dụng máy tính casio tính đạo hàmcách sử dụng máy tính casio tính logaritcách sử dụng nút nhớ trên laptop casiocách tắt laptop casioý nghĩa các phím trên máy tính casio