Hướng dẫn học sinh lớp 4 giải pháp nhận biết như thế như thế nào là góc vuông, góc tù, góc nhọn, góc bẹt qua hình ảnh dễ hiểu.

Bạn đang xem: Các góc

Việc nhận biết các góc tất cả vai trò quan trọng vào hình học, giúp các em học sinh trau dồi tư duy hình học từ cấp 1, bổ trợ đến chương trình cấp 2.

Nhắc lại kiến thức lớp 3.

Góc vuông là gì?

Khái niệm: Góc vuông là góc được tạo bởi nhì đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau tạo với nhau một góc 90 độ.

*

Cách vẽ góc vuông: sử dụng ê ke để xác định góc vuông

*

Góc nhọn

Khái niệm: Góc nhọn là góc được tạo bởi hai đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau tạo với nhau một góc nhỏ hơn 90 độ.

*

Chú ý: Góc nhọn nhỏ hơn góc vuông.

Góc tù

Khái niệm: Góc tội phạm là góc được tạo bởi 2 đường thẳng hoặc 2 đoạn thẳng cắt nhau một góc lớn hơn 90 độ.

*

Chú ý: Góc tù hãm lớn hơn góc vuông.

Góc bẹt

Khái niệm: Góc bẹt là góc bằng nhì góc vuông.

Xem thêm: Các Bài Toán Về Lim, Thủ Thuật Tính Giới Hạn Dãy Số Nhanh Nhất

*

Chú ý: Góc bẹt nhìn giống như một đường thẳng.

Bài tập nhận biết góc

Bài 1:Trong các hình dưới đây, hình như thế nào là góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông?

*

Bài 2:Trong những góc sau đây góc làm sao là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

*

Bài 3:Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu):