Thể tích hay còn được gọi là dung tích của một cân nặng đơn vị chất lỏng vào một không gian nhất định. Phần thể tích này được quy định bởi nhiều đơn vị khác nhau, rất có thể quy đổi để người xem ước lượng được. Bảng đơn vị đo thể tích chính là công cụ thể bạn có tác dụng được điều này.

Bạn đang xem: Các đơn vị đo thể tích


Nội dung bài bác viết

1 Liệt kê bảng đơn vị đo thể tích hay được người nước ngoài sử dụng2 Bảng đơn vị chức năng đo thể tích những đơn vị đo thể tích theo luật quốc tế

Liệt kê bảng đơn vị đo thể tích thường xuyên được người nước ngoài sử dụng

Các giang sơn châu Âu thường thực hiện bảng đo đơn vị chức năng thể tích là Gallon xuất xắc galông. Ở Mỹ, Anh, Canada đơn vị chức năng thể tích này được áp dụng nhiều nhất. Gallon giỏi galông được tín đồ ở các nước nhà đó đo không gian chất lỏng như: nước, hóa chất, dầu mỏ,…

Đổi ra đơn vị chức năng thực tế: 1 Gallon tốt galông tại Mỹ sẽ bởi 231 in³ và dao động bằng 3,785411784 lít) hoặc khoảng chừng 0,13368 ft³.

1 Gallon xuất xắc galông trên Anh 4,54609 lít( xê dịch 277,42 in³) và nó lại bằng 1,2 gallon chất lỏng của Mỹ.

Bảng đơn vị đo thể tích khi thay đổi từ Gallon qua đơn vị chức năng đo thể tích quốc tế.

Một gallon được tính bằng bao nhiêu lít, m³, cm³, ft³ trên Anh?

1 gallon (Anh) = 4.5461 lít1 gallon (Anh) = 0.0045461 m³1 gallon (Anh) = 0.160544 ft³1 gallon (Anh) = 277.42 in³1 gallon (Anh) = 4546.1 cm³

Một gallon được xem bằng từng nào lít, m³, cm³, ft³ trên Mỹ?


*

Đơn vị đo thể tích theo các nước phương Tây


1 gallon (Mỹ) = 3.7854 lít1 gallon (Mỹ) = 0.00378541 m31 gallon (Mỹ) = 0.133681 ft31 gallon (Mỹ) = 231 in31 gallon (Mỹ) = 3785.41 cm3

Đơn vị Gallon chỉ được áp dụng tại nước ngoài. Ở vn đơn vị thể tích này hoàn toàn không được sử dụng. Việt nam dùng đơn vị chức năng đo thể tích quy thay đổi quốc tế. Ngoài đơn vị chức năng Gallon, nhiều quốc gia còn sử dụng Inch khối (in3). Đây là quy cầu thể tích của một khối có bố chiều nhiều năm x rộng lớn x cao tương tự 1 inch, xấp xỉ bằng 1/231 gallon của Mỹ.

1 Inch khối bởi bao nhiêu m³, lít, gallon, foot khối?

Đổi từ bỏ inch ra m³, lít, gallon, foot khối?

1 in³ = 0.016387 lít1 in³ = 16.3871 ml1 in³ = 0.0000163871 m³1 in³ = 0.00432901 gallon (Mỹ)1 in³ = 0.00360464 gallon (Anh)1 in³ = 0.0005787 ft³

Foot khối (ft³) được hiểu là một trong những khối lập phương dài x rộng x cao với các cạnh có chiều dài bằng khoảng chừng 0,3048 m. Khối lượng của khối lập phương là 28,3168 lít.

1 foot khối bằng bao nhiêu inch khối, gallon, mét khối, lít, mililit?

Cách quy thay đổi 1 foot ra thể tích theo bảng đơn vị đo thể tích quốc tế:

1 ft³ = 28316.84 ml1 ft³ = 28.3168 lít1 ft³ = 0.028317 m³1 ft³ = 6.2288 gallon( Anh)1 ft³ = 7.4805 gallon(Mỹ)1 ft³ = 1728 in³

||Tham khảo: Bảng Đơn Vị Đo Độ dài Và trọng lượng Đầy Đủ dễ Học, dễ Nhớ

Bảng đơn vị chức năng đo thể tích các đơn vị đo thể tích theo phương pháp quốc tế

Ở bảng đơn vị chức năng đo thể tích quốc tế, thường người ta áp dụng 4 đơn vị chức năng đo thể tích cơ bản là: lít (l), decilit (dl), centilit(cl) với mililit (ml). Vào bốn đơn vị chức năng trên thì Lít (l) được sử dụng nhiều nhất, cực kì phổ thay đổi cả trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên Lit lại không thuộc hệ thống đo lường và tính toán thể tích nước ngoài SI.

Ở Việt Nam, đa số người còn sử dụng một đơn vị chức năng tính thể tích khác nhằm đo thể tích hóa học lỏng là xị, 1 xị = 250ml và 1 xị = 1 /4 lít.

Xem thêm: Viết Số Biết Số Đó Gồm - Giải Bài 2 Trang 17, 18 Sgk Toán 4

1 lít bằng bao nhiêu mét khối, mililit, inch khối, gallon?


*

Bảng đơn vị chức năng đo thể tích giữa các đơn vị


Để đổi đơn vị chức năng quốc tế này, ta coi bảng đơn vị chức năng đo thể tích dưới đây:

1 lít = 1000 ml1 lít = 10 decilit1 lít = 100 centilit1 lít = 1000000 ml³1 lít = 1 dm³1 lít = 0.001 m³1 lít = 4 xị1 lít = 0.035315 ft³1 lít = 61.0238 in³1 lít = 0.264172 (Mỹ)1 lít = 0.219969 gallon (Anh)

1 mililit bằng bao nhiêu foot khối, inch khối, gallon, lít, mét khối?

Để đổi đơn vị quốc tế này, ta coi bảng đơn vị đo thể tích dưới đây:

1 mililit = 0,1 centilit1 mililit = 0,01 decilit1 mililit = 0.001 lít1 mililit = 1000 ml³1 mililit = 0.000001 m³1 mililit = 0.061024 in³1 mililit = 0.0000353147 ft³1 mililit = 0.00026417 gallon (Mỹ)1 mililit = 0.00021997 gallon (Anh)

1 mét khối bởi bao nhiêu gallon, inch khối, foot khối, lít, mililit?


*

Đơn vị đo thể tích theo quy đổi tiêu chuẩn


Để đổi đơn vị quốc tế này, ta coi bảng đơn vị chức năng đo thể tích dưới đây:

1 mét khối = 1,000,000 ml1 mét khối = 1000 lít1 mét khối = 1,000,000 cm³1 m³ = 1,000,000,000 mm³1 mét khối = 1000 dm³1 mét khối = 61023.76 in³1 mét khối = 35.3147 ft³1m³ = 264.17 gallon (Mỹ)1m³ = 219.97 gallon (Anh)
*

Ví dụ đơn giản dễ dàng dễ hiểu


Bảng đơn vị chức năng đo thể tích cổ của Việt Nam

Trước khi xuất hiện thêm bảng đơn vị chức năng đo thể tích quốc tế, được áp dụng thông dụng như hiện tại nay. Người việt xưa đã xây dựng một bảng đo thể tích cổ, gồm các quy ước như sau:

1 hộc (hợp) = 0,1 lít 1 hộc (hợp) = 1 decilit1 hộc (hợp) = 10 centilit1 hộc (hợp) = 100 mililit1 hộc (hợp) = 0.0001 m³1 bác = 0.5 lít1 miếng = 14.4m³1 đấu = 10 lít = 0.01 m³

Ngày ni Mét khốiđơn vị đo thể tích giám sát và đo lường SI chuẩn chỉnh quốc tế nhất. Đây là quy ước bình thường để thực hiện việc đo, giao thương mua bán chất lỏng giữa các quốc gia. Cố gắng được bảng đơn vị đo thể tích chuẩn chỉnh giúp bọn họ ước lượng đúng, chuẩn các chất lỏng trong quy trình trao đổi hàng hóa.