Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng hợp lại toàn cục kiến thức lý thuyết quan trọng, thuộc đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3, giúp những em khối hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học kì 1 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với các dạng bài bác tập cộng trừ những số tất cả 3 chữ số, bảng đơn vị đo độ dài, so sánh số béo gấp mấy lần số bé, gấp một số trong những lên các lần.... để giúp đỡ thầy cô thuận lợi giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc ko vuông

Bài 1:


Hình bên bao gồm ....... Góc vuôngCó ......... Góc không vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và các cạnh góc vuông tất cả trong hình bên:

IV. Tìm kiếm x; Y

Bài 1: tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tìm Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền vệt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 1: bé chó nặng 24kg, bé thỏ nhẹ nhàng hơn con chó 18kg. Hỏi bé chó nặng gấp mấy lần con thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: nhà Lan nuôi 6 nhỏ gà trống, số con kê mái nhiều hơn nữa số gà trống là 24 con. Hỏi số con kê mái gấp mấy lần số con gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 6dm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn thẳng CD nhiều năm gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số nhỏ nhắn bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: vào vườn gồm 36 cây táo. Số lượng kilomet chanh ít hơn số cây apple 27 cây. Hỏi số kilomet chanh bằng 1 phần mấy số lượng km táo?

Bài 2: trong năm này Lan 9 tuổi, chị em hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một cửa hàng có tất cả 81kg đỗ xanh và đỗ đen. Trong các số ấy có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

VIII. Kiếm tìm 1 trong các phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn bắt buộc đọc từng nào trang nữa new xong?

Bài 2: trên cây tất cả 56 quả táo, tín đồ ta vẫn hái

*
số táo. Hỏi bên trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường tất cả 96 bạn, trong đó có

*
các bạn là nam. Hỏi team múa hát của trường bao gồm bao nhiêu chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng 78g. Bạn ta đã cần sử dụng hết

*
số xà chống đó. Hỏi trong hộp sót lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: 2 năm nữa ông 63 tuổi với lúc đó tuổi cháu bằng

*
tuổi ông. Hỏi hiện giờ cháu từng nào tuổi?

IX. Gấp một vài lên những lần

Bài 1: Quãng mặt đường AB dài 172m, quãng mặt đường BC nhiều năm gấp 4 lần quãng mặt đường AB. Hỏi quãng mặt đường AC dài từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn kê nhà Lan bao gồm 6 con gà trống, số con kê mái vội 4 lần số con gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi toàn bộ bao nhiêu nhỏ gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A chiếm được 87kg giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn gấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: bên trên cây bao gồm 48 trái bưởi. Sau khi hái, số trái trên cây giảm sút 2 lần. Hỏi đã hái từng nào quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một cửa hàng có 45 bao gạo. Sau thời điểm bán, số bao gạo còn sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đã cung cấp bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau thời điểm bán 28kg gạo, tín đồ đó san những số gạo còn sót lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số dạng toán khác

Bài 1: gồm 3 thùng dầu, từng thùng đựng 125 lít. Bạn ta lôi ra 185 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: cửa hàng có 78kg gạo, buổi sáng siêu thị bán được 15kg gạo. Số gạo sót lại được chia số đông vào 9 túi. Hỏi mỗi túi gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách du ngoạn gồm 39 người mong mỏi đi thăm quan chùa Hương bằng ô tô. Hỏi cần tối thiểu mấy xe ô tô như vậy để chở hết số khách hàng đó, biết rằng mỗi xe chỉ chở được 5 fan khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: tất cả 62m vải, may từng bộ áo xống hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được nhiều nhất từng nào bộ áo quần và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội vàng được 18 ngôi sao. Số ngôi sao 5 cánh em gấp bởi

*
số ngôi sao chị gấp. Hỏi chị cấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: Gà Có Trước Hay Là Trứng Có Trước, Con Gà Có Trước Hay Quả Trứng Có Trước

Đề thi tập học kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. 20 phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ tất cả 7 ngày, 4 tuần lễ bao gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: trường đoản cú luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: mẹ có một tờ vải dài 48m. Chị em đã may áo cho anh chị hết

*
số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải?