Phương pháp giải những dạng bài xích tập chương đội Halogen

Với cách thức giải những dạng bài bác tập chương nhóm Halogen Hoá học lớp 10 tổng hợp những dạng bài tập, bài xích tập trắc nghiệm gồm lời giải cụ thể với đầy đủ phương thức giải, lấy ví dụ như minh họa để giúp đỡ học sinh ôn tập, biết phương pháp làm dạng bài bác tập team Halogen từ đó đạt điểm trên cao trong bài bác thi môn Hoá học tập lớp 10.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập chương halogen có lời giải

*

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập về đặc thù hóa học và phương thức điều chế Halogen

A. Bài bác tập trường đoản cú luận

Bài 1. vị sao clo độ ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?

Hướng dẫn:

Cl + H2 O → HCl + HClO ( Axit hipoclorơ)

HClO bao gồm tính tẩy trắng

Bài 2. Viết 3 phương trình làm phản ứng chứng tỏ clo gồm tính oxi hóa, 2 phương trình phản nghịch ứng minh chứng clo tất cả tính khử.

Hướng dẫn:

3 phương trình bội phản ứng chứng minh Clo gồm tính oxi hóa:

2Na + Cl2 → 2NaCl

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

H2 + Cl2 → 2HCl

2 phương trình phản ứng minh chứng Clo gồm tính khử:

Cl + H2 O → HCl+ HClO ( Axit hipoclorơ)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

Bài 3. a) từ MnO2 , HCl đặc, sắt hãy viết các phương trình phản nghịch ứng điều chế Cl2 , FeCl2 và FeCl3 .

b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị buộc phải thiết, hãy viết những phương trình phản nghịch ứng pha trộn Cl2 , HCl với nước Javel .

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Fe + HCl → FeCl2 + H2 ↑

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

b, 2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + H2 → 2HCl

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2

Bài 4. Viết 1 phương trình bội phản ứng chứng tỏ axit HCl có tính oxi hóa, 1 phương trình phản ứng chứng minh HCl bao gồm tính khử.

Hướng dẫn:

HCl gồm tính oxi hóa

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

HCl bao gồm tính khử

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

Bài 5. Viết 3 phương trình bội nghịch ứng pha chế sắt (III) clorua.

Hướng dẫn:

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Bài 6. Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra khi cho lần lượt các chất trong team A HCl, Cl2 tác dụng với lần lượt những chất trong đội B Cu, AgNO3 , NaOH, CaCO3 .

Hướng dẫn:

Với HCl:

Cu + HCl → không xảy ra

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + H2 O

NaOH + HCl → NaCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Với Cl2

Cu + Cl2 → CuCl2

AgNO3 + Cl2 → không xảy ra

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2 O

CaCO3 + Cl2 → không xảy ra

Bài 7. Axit HCl bao gồm thể tính năng những chất nào sau đây? Viết phản ứng xảy ra: Al, Mg(OH) 2 , Na2 SO4 , FeS, Fe2 O3 , Ag2 SO4 , K2 O, CaCO3 , Mg(NO3 ) 2 .

Hướng dẫn:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Mg(OH) 2 + HCl → MgCl2 + H2 O

Na2 SO4 + HCl → ko xảy ra

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Ag2 SO4 + HCl → AgCl↓ + H2 SO4

K2 O + HCl → KCl + H2 O

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2 O

Mg(NO3 ) 2 + HCl → ko xảy ra

Bài 9: cho dãy những chất sau, chất nào gồm khả năng chức năng được với axit HCl? Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện của bội nghịch ứng: Fe, FeCl2 , FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , Cu, AgNO3 , H2 SO4 , Mg(OH) 2 .

Hướng dẫn:

Các chất bao gồm thể tác dụng với axit HCl là: Fe, FeO, Fe2 O3 , Fe3 O4 , KMnO4 , AgNO3 , Mg(OH) 2 .

PTHH:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2 O

Fe2 O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 O

Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 +2FeCl3 + 4H2 O

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Bài 10: trong các hình vẽ mô tả bí quyết thu khí clo sau đây, mẫu vẽ nào mô tả đúng cách dán thu khí clo trong chống thí nghiệm? Giải thích?

*

Đáp án: Hình 1.

Giải thích

- bởi vì khí Cl2 nặng hơn không khí nên bạn ta nhằm ngửa bình (Cl2 nặng rộng không khí sẽ nằm ở dưới nó đẩy không khí tất cả chứa sẵn vào bình thoát ra khỏi bình và chiếm phần chỗ).

- cần sử dụng bông tất cả tẩm hỗn hợp NaOH làm cho không khí đi ra bên ngoài và khi bình đầy khí Cl2 thì Cl2 sẽ ảnh hưởng giữ lại vào bình không thoát ra ngoài được do một trong những phần nó pứ với NaOH và phần này bị mất đi gọi là hao chi phí trong quá trình điều chế. - ko sử dụng phương thức đẩy nước vì chưng Cl rã trong nước.

Bài 11: trong số hình vẽ sau, mẫu vẽ nào biểu hiện đúng nhất cách thu khí HCl trong phòng thí nghiệm?

*

Đáp án Hình 4 (HD: vì chưng HCl nặng hơn không khí cần để ngửa ống nghiệm. HCl tan các trong nước phải không sử dụng cách thức đẩy nước.)

Bài 12: Hãy giải thích: vị sao tín đồ ta có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng phương pháp cho H2 SO4 đặc tính năng với muối bột clorua hoặc florua. Nhưng cần thiết áp dụng phương thức này để điều chế hiđro bromua (HBr), hoặc hiđro iotua (HI) ?

Hướng dẫn:

Có thể pha trộn HCl và HF bởi phản ứng :

2NaCl + H2 SO4 → Na2 SO4 + HCl

CaF2 + H2 SO4 → CaSO4 + 2HF

Nhưng ko áp dụng phương thức trên điều chế HBr và HI bởi HBr và HI có tính khử mạnh rất có thể phản ứng ngay lập tức với H2 SO4 :

2HBr + H2 SO4 → Br2 + SO2 + 2H2 O

8HI + H2 SO4 → 4 I2 + H2 S + 4H2 O

Bài 13: vì chưng sao tín đồ ta rất có thể điều chế các halogen: Cl2 , Br2 , I2 bằng cách cho tất cả hổn hợp H2 SO4 đặc cùng MnO2 công dụng với muối hạt clorua, bromua, iotua nhưng cách thức này không thể vận dụng điều chế F2 ? bằng cách nào hoàn toàn có thể điều chế được flo (F2 ) ? Viết phương trình phản ứng điều chế Flo.

Hướng dẫn:

vì chưng F có tính thoái hóa rất táo bạo nên phương pháp duy nhất để diều chế F là dùng chiếc điện để oxi hóa ion F-trong florua rét chảy (PP điện phân).

PTHH Điện phân các thành phần hỗn hợp KF và HF:

2HF → H2 + F2

(KF)

Bài 14: trường đoản cú NaCl, MnO2 , H2 SO4 đặc, Zn, H2 O. Hãy viết phương trình hóa học nhằm điều chế khí hiđroclorua và khí Clo bằng 2 biện pháp khác nhau?

Hướng dẫn:

MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O

2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2 ↑

2NaCltt + H2 SO4

*
Na2 SO4 + 2HCl↑

H2 + Cl2 → 2HCl

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1: vào tự nhiên, những halogen

A. Chỉ tồn tại ở dạng 1-1 chất.

B. Chỉ tồn tại ở dạng muối halogenua.

C. Chỉ tồn tại ở dạng hòa hợp chất.

D. Tồn tại ngơi nghỉ cả dạng solo chất với hợp chất.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 2: Cho 4 đối kháng chất F2 ; Cl2 ; Br2 ; I2. Hóa học có ánh nắng mặt trời sôi cao nhất là :

A. F2.B. Cl2.C. Br2.D. I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 3: Halogen sống thể rắn (điều kiện thường), gồm tính hoan hỉ là :

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4: Hãy đã cho thấy mệnh đề không đúng chuẩn :

A. Toàn bộ muối AgX (X là halogen) mọi không chảy trong nước.

B. Tất cả các hiđro halogenua phần đông tồn tại sinh sống thể khí, ở đk thường.

C. Toàn bộ các hiđro halogenua khi tan vào nước gần như cho hỗn hợp axit.

D. Những halogen (từ F2 cho I2) tính năng trực tiếp với số đông các kim loại.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 5: Dãy như thế nào được xếp đúng lắp thêm tự tính axit với tính khử sút dần ?

A. HCl, HBr, HI, HF. B. HI, HBr, HCl, HF.

C. HCl, HI, HBr, HF. D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, chiếm được nước clo màu rubi nhạt. Nội địa clo tất cả chứa những chất là :

A. Cl2, H2O. B. HCl, HClO.

C. HCl, HClO, H2O.D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 7: trong PTN, Cl2 thường được pha trộn theo phản nghịch ứng :

HCl sệt + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số cân đối của HCl là :

A. 4.B. 8.C. 10.D. 16.

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl sệt + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm tín đồ ta thường pha trộn clo bởi cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. Năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl bao gồm màng ngăn.

C. Phân huỷ khí HCl.

D. Cho HCl đặc chức năng với MnO2 ; KMnO4…

Lời giải:

Đáp án: D

16HCl sệt + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Câu 9: cho các phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2

Số phản nghịch ứng trong số đó HCl miêu tả tính khử là :

A. 2. B. 4. C. 1.D. 3.

Lời giải:

Đáp án: A

những phản ứng trong số ấy HCl mô tả tính khử là : a, c

Câu 10: dãy nào được xếp đúng thứ tự tính axit giảm dần với tính oxi hoá tăng nhiều ?

A. HClO, HClO3, HClO2, HClO4. B. HClO4, HClO3, HClO2, HClO.

C. HClO, HClO2, HClO3, HClO4. D. HClO4, HClO2, HClO3, HClO.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11: Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) và nước clo miêu tả tính oxi hóa là vì

A. Cất ion ClO-, gốc của axit có tính oxi hóa mạnh.

B. Chứa ion Cl-, gốc của axit clohiđric năng lượng điện li mạnh.

C. Phần nhiều là sản phẩm của chất oxi hóa bạo dạn Cl2 với kiềm.

D. Vào phân tử hầu hết chứa cation của sắt kẽm kim loại mạnh.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 12: phương pháp duy nhất nhằm điều chế Flo là :

A. Cho dung dịch HF công dụng với MnO2.

B. Điện phân lạnh chảy tất cả hổn hợp NaF cùng NaCl.

C. Điện phân lạnh chảy tất cả hổn hợp KF và HF.

D. Mang lại Cl2 tác dụng với NaF.

Lời giải:

Đáp án: C

Bài tập dấn biết, bóc tách chất đội Halogen

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và cách thức giải

Dựa vào các đặc thù đặc trưng của chúng

a/ nhấn biết một vài anion ( ion âm)

*

b/ nhấn biết một số chất khí .

*

c/ nhận biết một số trong những chất khí .

*

*Với bài bác tập bóc tách chất

a) bóc một chất thoát ra khỏi hỗn đúng theo :

Dạng toán này chỉ cần tách riêng một chất thoát khỏi hỗn hợp, sa thải các hóa học khác, ta có 1 trong các hai biện pháp giai sau :

- phương pháp 1: sử dụng hóa chất phản ứng tính năng lên các chất phải loại bỏ, còn hóa học cần bóc riêng không chức năng sau phản nghịch ứng được tách bóc ra dễ dàng.

- phương pháp 2: dùng hóa chất công dụng với chất phải muốn bóc riêng tạo nên phẩm mới. Sản phẩm dễ tách bóc khỏi hỗn hợp và dễ dàng tái chế tạo ra lại chất đầu.

b) tách bóc riêng những chất thoát khỏi nhau :

Dạng toán này tách bóc riêng những chất ra khỏi nhau ko được quăng quật chất nào. Để giải ta thực hiện đồng thời cách 1, phương pháp 2 sống trên để giải.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Chỉ cần sử dụng một hóa chất, trình bày phương pháp nhận biết những dung dịch sau: KI, Zn(NO3 ) 2 , Na2 CO3 , AgNO3 , BaCl2

Hướng dẫn:

Trích mỗi hỗn hợp một không nhiều làm mẫu mã thử:

Cho hỗn hợp HCl theo lần lượt vào các mẫu thử trên.

- chủng loại thử tạo hiện tượng lạ sùi bong bóng khí là Na2CO3

2HCl + Na2 CO3 → 2NaCl + CO2 + H2 O

- chủng loại thử tọa kết tủa white là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓+ HNO3

Cho dung dịch AgNO3 thứu tự vào hai mẫu mã thử còn lại

- mẫu thử như thế nào kết tủa white là dung dịch BaCl2

2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl↓ + Ba(NO3 ) 2

- chủng loại thử sản xuất kết tủa xoàn là dung dịch KI

AgNO2 + KI → AgI ↓ (vàng) + KNO3

- mẫu mã thử không có hiện tượng gì là hỗn hợp Zn(NO3 ) 2

Ví dụ 2. Bằng phương thức hóa học, hãy phân biệt những ung dịch đựng trong số lọ mất nhãn như sau: NaF, NaCl, NaBr, và NaI.

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu mã thử:

Cho hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vào những mẫu test trên.Mẫu thử làm sao trong trong cả là NaF. Vị AgF tung tốt.

- mẫu thử chế tác kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- mẫu mã thử tạo thành kết tủa vàng nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓ + NaNO3

- chủng loại thử tọa kết tủa tiến thưởng đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓ + NaNO3

Ví dụ 3: . Bằng phương thức hóa học. Hãy nhận thấy các hỗn hợp đựng trong số lọ mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2 SO4 , KOH

Hướng dẫn:

Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu mã thử:

Cho quỳ tím lần lượt vào những mẫu thử. Ta chia thành 3 nhóm hóa chất sau:

Nhóm I: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh: KOH

Nhóm II: Dung dịch làm cho quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2 SO4 .

Nhóm III: hỗn hợp không chuyển màu sắc quỳ tím: NaI, NaCl, NaBr

Cho dung dịch AgNO3 theo thứ tự vào các mẫu demo ở team (III)

- mẫu mã thử chế tạo kết tủa white là NaCl

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

- chủng loại thử sản xuất kết tủa xoàn nhạt là NaBr

AgNO3 + NaBr → AgBr↓+ NaNO3

- mẫu thử tọa kết tủa rubi đậm là NaI

AgNO3 + NaI → AgI↓+ NaNO3

Cho hỗn hợp AgNO3 theo lần lượt vào những mẫu test ở nhóm (II)

- chủng loại thử như thế nào kết tủa trắng là HCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

- còn lại là H2 SO4

Ví dụ 4: Không dùng thuốc thử làm sao khác, hãy nhận biết các dung dịch: MgCl2 , NaOH, NH4 Cl, BaCl2 , H2 SO4

Hướng dẫn:

Ghi số đồ vật tự 1, 2, 3, 4, 5, trên 5 lọ dung dịch phải nhận biết. Rót hỗn hợp ở từng lọ vào lần lượt các ống nghiệm đã có đánh cùng số. Nhỏ 1 hỗn hợp vào chủng loại thử của 4 dung dịch còn lại. Sau những lần thí nghiệm cho tới khi hoàn tất ta được tác dụng sau đây:

*

Từ bảng kết quả nhận thấy:

- hóa học nào chức năng với 4 chất kia chế tạo thành 1↓ + 1↑ là NaOH

- hóa học nào sinh sản thành khí cùng với NaOH là NH4 Cl; chất tọa thành kết tủa với NaOH với MgCl2

- Chất tính năng với 4 chất khí sinh sản thành 1↓ nhưng mà khác MgCl2 là BaCl2 và chất tạo thành kết tủa với BaCl2 là H2 SO4

Ví dụ 5. Brom bao gồm lẫn một ít tạp hóa học là clo. Làm nỗ lực nào để thu được brom tinh khiết . Viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Cho một không nhiều NaBr vào láo lếu hợp:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Chưng cất hỗn hợp để đưa Br

Ví dụ 6. tinh luyện N2 trong các thành phần hỗn hợp khí N2 , CO2 , H2 S

Hướng dẫn:

Cho hỗn hợp khí sục qua dung dịch nước vôi trong tất cả dư, chỉ gồm khí N2 không tính năng đi thoát khỏi dung dịch, hai khí còn sót lại phản ứng cùng với nước vôi theo phương trình phản bội ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2 O

H2 S + Ca(OH) 2 → CaS ↓ + 2H2 O

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. tất cả 4 chất bột màu trắng là vôi bột, bột gạo, bột thạch cao (CaSO4.2H2O) bột đá vôi (CaCO3). Chỉ cần sử dụng chất như thế nào dưới đó là nhận biết ngay lập tức được bột gạo ?

A. Dung dịch HCl. B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch Br2. D. Dung dịch I2.

Lời giải:

Đáp án: D

Cho Iot cùng dung dịch hồ tinh bột ⇒ dung dịch không màu đưa thành màu xanh

Câu 2. Để biệt lập 4 hỗn hợp KCl, HCl, KNO3, HNO3 ta hoàn toàn có thể dùng

A. Dung dịch AgNO3. B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím với dung dịch AgNO3.D. Đá vôi.

Lời giải:

Đáp án: C

- cần sử dụng quỳ tím nhận biết được 2 nhóm: HCl, HNO3 (nhóm 1) làm cho quỳ đưa đỏ với KCl, KNO3 (nhóm 2) không làm cho quỳ gửi màu.

- mang đến dung dịch AgNO3 thứu tự vào 2 ống nghiệm của mỗi đội ⇒ chế tạo ra kết tủa white là HCl (nhóm 1) cùng KCl (nhóm 2)

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Câu 3. hoàn toàn có thể phân biệt 3 bình khí HCl, Cl2, H2 bằng thuốc test

A. Hỗn hợp AgNO3. B. Quỳ tím ẩm.

C. Dung dịch phenolphtalein. D. Không biệt lập được.

Lời giải:

Đáp án: B

HCl có tác dụng quỳ tím gửi đỏ

Cl2 làm mất màu quỳ tím

H2 không có tác dụng quỳ tím đưa màu

Câu 4. Chỉ cần sử dụng hóa hóa học nào tiếp sau đây để nhận thấy các dung dịch: BaCl2, Zn(NO3)2, Na2CO3, AgNO3, HBr.

A. HCl B. AgNO3 C. Br2 D. Không nhận ra được

Lời giải:

Đáp án: A

Chọn thuốc thử là dung dịch HCl.

Lần lượt bé dại dung dịch HCl vào những mẫu test đựng trong 5 ống thử riêng biệt.

-Mẫu thử có sủi bong bóng khí là Na2CO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

-Mẫu thử tạo kết tủa trắng, ra phía bên ngoài ánh sáng sủa hóa đen là AgNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

2AgCl → 2Ag + Cl2

-Mẫu thử sót lại là BaCl2, Zn(NO3)2, HBr ko thấy hiện tượng

Dùng AgNO3 vừa phân biệt để phân biệt ba chủng loại thử còn lại

-Mẫu thử tạo nên kết tủa white là BaCl2:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓

-Mẫu thử tạo kết tủa quà nhạt là HBr

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

-Mẫu thử không hiện tượng lạ là Zn(NO3)2

Câu 5. Brom có lẫn một ít tạp hóa học là clo. Một trong những hoá chất hoàn toàn có thể loại bỏ clo ra khỏi hỗn hợp là :

A. KBr.B. KCl.C. H2O.D. NaOH.

Lời giải:

Đáp án: A

Cl2 + KBr → Br2 + KCl

Câu 6. Dùng thuốc thử thích hợp để nhận ra các dung dịch sau đây: KI, HCl, NaCl, H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

- dùng quỳ tím khác nhau được 2 nhóm: HCl, H2SO4 làm cho quỳ chuyển đỏ

KI cùng NaCl không làm đổi màu quỳ tím.

- cần sử dụng dung dịch BaCl2 biệt lập HCl cùng H2SO4: sản phẩm tạo kết tủa white là H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

- dùng dung dịch AgNO3 để minh bạch dung dịch KI với NaCl (AgI↓ màu tiến thưởng tươi; AgCl↓ color trắng)

AgNO3 + KI → AgI + KNO3

AgNO3 + NaCl → AgCl + KNO3

Hoặc đốt: KI ngọn lửa màu sắc tím; NaCl ngọn lửa màu vàng.

Câu 7. Có bố bình ko ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong những dung dịch NaCl, NaBr với NaI. Chỉ cần sử dụng hai thuốc demo (không dùng AgNO3), làm nắm nào để xác minh dung dịch chứa trong những bình ? Viết phương trình hóa học.

Lời giải:

Đáp án:

sử dụng nước brom cho lần lượt vào cha dung dịch, nhận thấy bình đựng dung dịch NaI nhờ thay đổi màu sắc nâu sẫm

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

- hai dung dịch sót lại là NaCl và NaBr thì sử dụng nước clo nhận thấy dung dịch NaBr vị dung dịch chuyển sang màu vàng.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Câu 8. phân biệt các khí sau bằng phương pháp hóa học: Cl2, O2, HCl với SO2

Lời giải:

Đáp án:

Cho quỳ tím độ ẩm vào tứ mẫu khí, khí nào không tồn tại hiện tượng là O2, khí có tác dụng quỳ tím mất màu là Cl2; nhị khí làm cho quỳ tím ẩm hóa đỏ là HCl với SO2

- Dẫn nhì khí còn lại qua hỗn hợp Br2 bao gồm màu rubi nâu nhạt, hỗn hợp brom bị mất color là khí SO2, còn sót lại là HCl

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 9. tinh luyện NaCl tất cả lẫn NaBr, NaI, Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án:

Hòa tan hỗn hợp vào nước tạo thành thành dung dịch hỗn hợp NaCl, NaBr, NaI, Na2CO3.

Thổi khí HCl vào chỉ tất cả Na2CO3 bội nghịch ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Thổi tiếp Cl2 (có dư) vào:

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Cô cạn hỗn hợp H2O, Br2, I2 cất cánh hơi hết còn sót lại NaCl nguyên chất.

Câu 10. Muối ăn bị lẫn tạp hóa học là Na2SO4, MgCl2, CaCl2 và CaSO4. Hãy trình bày phương thức hóa học tập để loại trừ các tạp chất, thu được NaCl tinh khiết. Viết phương trình hóa học của những phản ứng.

Lời giải:

Đáp án:

*
tương đối HCl, H2O

Các phương trình hóa học:

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Hoàn thành phương trình chất hóa học về Halogen

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương pháp giải

- nắm vững các đặc điểm hóa học của các halogen cùng hợp hóa học của chúng

- một trong những tính chất đặc thù cần giữ ý:

+ Halogen là hầu hết phi kim điển hình. Đi trường đoản cú flo mang đến iot, tính oxi hoá giảm dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen thua cuộc nó ra khỏi dung dịch muối halogen.

+ Flo gồm độ âm điện lớn nhất nên trong tất cả các hợp hóa học chỉ tất cả số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng ngày một nhiều từ HF 4 : sút dần trường đoản cú HClO4 > HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. xong chuỗi phản nghịch ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ → NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2Ob, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: dứt các phương trình hóa học theo sơ vật dụng sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Sắt + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình hóa học của bội phản ứng tiến hành các biến hóa dưới đây, ghi tên các chất và đk của bội nghịch ứng.

*

Lời giải:

Đáp án:

(1 ) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(2) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O

(3) Cl2 + Ca(OH)2 rắn → CaOCl2 + H2O

(4) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

(5) 3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

(6) KClO3 +6HCl → 3Cl2 + KCl + 3 H2O

Câu 2. Hoà tan khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc hàng nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: B

3Cl2+ 6 KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà rã khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Hỗn hợp thu được có những chất thuộc dãy nào tiếp sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Lời giải:

Đáp án: C

Cl2+ 2 KOH → KCl + KClO + 3H2O

Câu 4. Cho những chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với những chất :

A. (1), (2), (4), (5).B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4).D. (1), (2), (3), (5).

Lời giải:

Đáp án: A

HCl + KOH → KCl + H2O

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 +8 H2O

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không chức năng được với các chất :

A. (1), (2).B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: D

Do Ag lép vế H2 trong dãy vận động hóa học yêu cầu không công dụng được với axit HCl vàH2SO4 loãng

PbS là muối không tan vào axit cần không bội phản ứng

FeS cũng là muối ko tan tuy nhiên tan được vào axit.

*Một số lưu ý về muối bột sunfua

- chảy trong nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…

- không tan vào nước tuy nhiên tan trong HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…

- ko tan trong nước và không tan trong HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…

- không tồn trên trong nước: MgS, Al2S3, …

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + hỗn hợp KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl quánh -to→

(4) Cl2 + dung dịch H2S →

Các phản ứng tạo ra đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

Xem thêm: Ví Dụ Về Nguyên Lý Về Mối Liên Hệ Phổ Biến, Ví Dụ Về Mối Liên Hệ Phổ Biến

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: A

(1) O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2KOH

(2) 2F2 + 2H2O -to→ O2 + 4HF

(3) MnO2 + 4HCl quánh -to→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O

(4) 4Cl2 + H2S + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu 7. Cho sơ đồ gửi hóa:

Fe3O4 + hỗn hợp HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm sau cuối của quá trình chuyển hóa. Những chất X cùng Y là :