Tóm tắt phương pháp Toán đái học dễ nhớ (Từ lớp 1 tới trường 5) mà rongnhophuyen.com trình làng ngay sau đây để giúp các em học sinh nắm được bảng kỹ năng và kiến thức nhanh, thuận lợi áp dụng vào các dạng bài tập. Sau đấy là nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: ✅ công thức toán tiểu học ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Công thức Toán tiểu học

BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

a + b + c là biểu thức có chữa cha chữ,Mỗi lần nỗ lực chữ bằng số ta tính được một quý giá của biểu thức a + b+ c

BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

PHÉP CỘNG

PHÉP TRỪ

PHÉP NHÂN

PHÉP CHIA

a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

a x b = c

a, b là vượt số

c là tích

a : b = c

a là số bị chia

b là số chia

c là thương

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

PHÉP TÍNH

TÍNH CHẤT

CỘNG

NHÂN

GIAO HOÁN

a + b = b + a

a x b = b x a

KẾT HỢP

(a + b) + c = a + (b + c)

(a x b) x c = a x (b x c)

Nhân một số trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một vài với một hiệu: a x (b – c ) = a x b – a x cChia một trong những cho một tích: a : (b x c) = (a : b) : cChia một tích cho 1 số: (a x b) : c = (a : c) x b

DẤU HIỆU phân chia HẾT

DẤU HIỆU

CHIA HẾT CHO

2

Các số tất cả chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8

5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5

9

Các số gồm tổng các chữ số chia hết đến 9

3

Các số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết đến 3

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

Nếu trong biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, nhưng mà chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép phân chia thì ta triển khai phép tính theo vật dụng tự từ trái quý phái phải.Nếu trong biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, cơ mà có các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta triển khai phép tính nhân, chia trước rồi cộng, trừ sau.Nếu trong biểu thức gồm dấu ngoặc 1-1 thì ta triển khai các phép tính có trong vết ngoặc đối chọi trước (theo sản phẩm công nghệ tự như quy tắc 1, 2).

TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

x = b - a

Tìm vượt số của tích: xx a = b hoặc a x x = b

x = b : a

Tìm số bị trừ: x – a = b

x = b +a

Tìm số bị chia: x : a = b

x = b x a

Tìm số trừ: a – x = b

x = a - b

Tìm số chia: a : x = b

x = a : b

CÔNG THỨC HÌNH HỌC

CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG DỄ HỌC THUỘC, DỄ GHI NHỚ NHẤT

Chu vi: p. = a x 4 phường : chu vi

Cạnh: a = p : 4 a : cạnh

Diện tích: S = a x a S : Diện tích

2/HÌNH CHỮ NHẬT

Chu vi: P= (a + b) x 2 p : Chu vi

Chiều dài: a = 50% x p. – b a : Chiều dài

Chiều rộng: b =1/2 x p. – a b : Chiều rộng

Diện tích: S = a x b S : Diện tích

Chiều dài: a = S : b

Chiều rộng b = S: a

3/HÌNH BÌNH HÀNH

Chu vi: p = (a + b) x 2 a : Độ nhiều năm đáy

Diện tích: S = a x h h : Chiều cao

Độ lâu năm đáy: a = S : h b : Cạnh bên

Chiều cao: h = S : a

4/HÌNH THOI

Diện tích: S = (m x n) : 2 m : Đường chéo thứ nhất

Tích hai tuyến phố chéo: (m x n) = S x 2 n: Đường chéo thứ hai

5/HÌNH TAM GIÁC

Chu vi: phường = a + b + c a: Cạnh lắp thêm nhất

Diện tích: S = (a x h) : 2 a: Cạnh đáy

Chiều cao: h = (S x 2) : a h: Chiều cao

Cạnh đáy: a = (S x 2) : h b: Cạnh vật dụng hai c: Cạnh lắp thêm ba

6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG

Diện tích: S = (b x a) : 2 a&b là 2 cạnh góc vuông

7/HÌNH THANG

Diện tích: S = (a +b) x h : 2 a&b là 2 cạnh đáy

Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) h: Chiều cao

8/HÌNH THANG VUÔNG

Có một kề bên vuông góc với nhị cạnh đáy, kề bên đó chính là chiều cao của hình thang vuông. Khi tính diện tích hình thang vuông ta tính như tính diện tích hình thang (Theo công thức)

9/HÌNH TRÒN

Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 3,14 : 2

Đường kính hình tròn d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

Diện tích hình tròn: S = r x r x 3,14

Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

Tìm diện tích thành giếng:

Tìm diện tích s hình tròn nhỏ (miệng giếng): S = r x r x 3,14Bán kính hình tròn trụ lớn = bán kính hình tròn nhỏ + Chiều rộng thành giếngDiện tích hình tròn trụ lớn: S = r x r x 3,14Tìm diện tích thành giếng = Diện tích hình tròn trụ lớn – Diện tích hình tròn nhỏ

10/HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Diện tích xung quanh: Sxq= Pđáy x h

Chu vi đáy: Pđáy = Sxq : h

Chiều cao: h = Sxq : Pđáy

Nếu lòng của hình vỏ hộp chữ tốt nhất là hình chữ nhật thì:

Pđáy = (a + b) x 2

Nếu đáy của hình hộp chữ duy nhất là hình vuông thì:

Pđáy = a x 4

Diện tích toàn phần: Stp= Sxq + S2 đáy

Sđáy = a x b

Thể tích: V = a x b x c

- mong tìm chiều cao quý hồ nước (Bể nước)

hhồ = Vhồ : Sđáy

- hy vọng tìm diện tích s đáy của hồ nước (Bể nước)

Sđáy= Vhồ : hhồ

- ý muốn tìm độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ nước ta lấy thể tích nước đang sẵn có trong hồ nước (m3) chia cho diện tích đáy hồ nước (m2)

hnước = Vnước : Sđáyhồ

- mong tìm độ cao mặt nước biện pháp miệng hồ nước (Hay có cách gọi khác là chiều cao phần hồ nước trống)

+ bước 1: ta tìm độ cao mặt nước đang xuất hiện trong hồ

+Bước 2: mang chiều cao siêu hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ ( hhồ trống = hhồ - hnước)

Diện tích quét vôi:

- bước 1: diện tích s bốn bức tường ( Sxq)

- bước 2: diện tích s trần công ty ( S = a x b)

- bước 3: diện tích s bốn bức tường và nai lưng nhà

- bước 4: diện tích cửa đi (nếu có)

- cách 5: diện tích s quét vôi = diện tích bốn bức tường và trằn – diện tích những cửa

11/HÌNH LẬP PHƯƠNG

Diện tích xung quanh: Sxq= (a x a) x 4Cạnh: (a x a) = Sxq: 4 = Stp : 6Diện tích toàn phần: Stp= (a x a) x 6Thể tích; V = a x a x a

II/ CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

1/TÍNH VẬN TỐC (km/giờ) : V = S : t

2/TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG (km): S = V x t

3/TÍNH THỜI GIAN (giờ): t = S : V

a) Tính thời hạn đi

TG đi = TG đến – TG phát xuất – TG nghỉ (nếu có)

b) Tính thời hạn khởi hành: TG xuất xứ = TG mang đến – TG đi

c) Tính thời gian đến: TG đến = TG khởi thủy + TG đi

A - cùng chiều - Đi đồng thời – Đuổi kịp nhau

- Tìm hiệu vận tốc: V = V1 – V2

- Tìm thời hạn đuổi kịp nhau:

TG theo kịp nhau = khoảng cách hai xe pháo : Hiệu vận tốc

- Chỗ đuổi kịp nhau giải pháp điểm lên đường = gia tốc x thời gian đuổi kịp nhau

B - thuộc chiều - Đi không đồng thời – Đuổi kịp nhau

- kiếm tìm TG xe (người) đi trước (nếu có)

- tra cứu quãng mặt đường xe đi trước: S = V x t

- Tìm thời gian đuổi kịp nhau = quãng đường xe (người) đi trước : hiệu vận tốc

- Ô tô đuổi kịp xe máy lúc = thời gian khởi hành của xe hơi + TG đi đuổi theo kịp nhau

* giữ ý: TG xe cộ đi trước = TG xe xe hơi khởi hành – TG xe đồ vật khởi hành

C- ngược chiều - Đi cùng lúc – Đuổi kịp nhau

- Tìm tổng vận tốc: V = V1+ V2

- Tìm thời gian đuổi kịp nhau:

TG đuổi theo kịp nhau = khoảng cách hai xe cộ :Tổng vận tốc

- Ô tô chạm mặt xe thứ lúc: thời điểm khởi hành của ô tô (xe máy) + TG đi gặp gỡ nhau

- Chỗ theo kịp nhau phương pháp điểm lên đường = gia tốc x thời hạn đuổi kịp nhau

* giữ ý: TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe thiết bị khởi hành

D–Ngược chiều - Đi trước – Đuổi kịp nhau

- tìm TG xe (người) đi trước (nếu có)

- search quãng con đường xe đi trước: S = V x t

- tìm kiếm quãng đường còn lại = quãng mặt đường đã cho (khoảng biện pháp 2 xe) – quãng mặt đường xe đi trước

- kiếm tìm tổng vận tốc: V = V1 + V2

- tìm kiếm TG đi để gặp mặt nhau = Quãng đường sót lại : Tổng vận tốc

PHẦN NÂNG CAO

* ( V1+ V2) = S : tđi chạm mặt nhau

* S = ( V1 + V2) x tđi chạm chán nhau

* ( V1- V2) = S : tđi đuổi theo kịp nhau

* Thời gia đi gặp gỡ nhau = thời điểm chạm mặt nhau cơ hội 2 xe pháo – thời gian khởi hành 2 xe

* Tính vận tốc xuôi dòng:

Vxuôi chiếc = Vthuyền lúc nước yên ổn + Vdòng nước

* Tính tốc độ ngược dòng

Vngượcdòng = Vthuyền khi nước lặng - Vdòng nước

* Tính tốc độ dòng nước

Vdòng nước = (Vxuôi chiếc – Vngược dòng) : 2

* Tính vận tốc khi nước lặng

Vthuyền khi nước yên ổn = Vxuôi mẫu - Vdòng nước

* Tính vận tốc tàu (thuyền ) khi nước lặng:

Vthuyền khi nước yên ổn = Vngược chiếc + Vdòng nước

TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM

* Dạng 1: tra cứu tỉ số phần tram của a cùng b (hay a chiếm bao nhiêu phần tram của b): Ta rước a : b rồi lấy kết quả nhân 100 và viết thêm kí hiệu phần tram (%) bên phải.

Xem thêm: 110 Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Pt, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

* Dạng 2: search a % của b: Ta đem b x a : 100 (hoặc b : 100 x a)

* Dạng 3: Tìm một số biết a% của chính nó là b: Ta đem b x 100 : a (hoặc b : a x 100)

Toán trung bình cộng: ao ước tìm trung bình cộng của 2 hay nhiều số ta mang tổng các số đó phân chia cho số số hạng

Toán tổng – hiệu: Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2

Số nhỏ bé = (Tổng - Hiệu) : 2

Toán Tổng – Tỉ (Hiệu – Tỉ)

- Vẽ sơ thứ đoạn thẳng

- Tính tổng (hiệu) số phần bằng nhau

- tìm kiếm số bé: mang tổng hai số : tổng thể phần x Số phần số bé

(Lấy hiệu nhị số: hiệu số phần x Số phần số bé)

- tìm kiếm số lớn: rước tổng nhì số : tổng cộng phần x Số phần số lớn

(Lấy hiệu nhì số : hiệu số phần x Số phần số lớn)

Mời những bạn bài viết liên quan các thông tin hữu ích không giống trên chuyên mục Học tập ở trong mục Tài liệu.